Sesongen nærmer seg slutten, og med unntak av G16-1 har de aller fleste lagene spilt ferdig årets sesong. I løpet av året har det vært oppturer, nedturer, glede og skuffelser. Det har vært rundt 60 lag påmeldt i seriesystemet i år og som en konsekvens av dette har mange hundre spillere og foresatte vært involvert rundt LFK også i 2019.

I løpet av de siste årene har vi gjort oss noen erfaringer som gjør at vi legger løpet litt annerledes inn mot 2020. I det videre skriver vi litt om hvordan vi tilnærmer oss sesongen 2020. Trenerteam på de ulike lagene i ungdomsfotballen ansettes i disse dager, og vi begynner allerede denne uken å publisere hvem som er trenere for G13 og G14 i 2020.

Hvordan bygge tilhørighet til Stampesletta for lagene i Lillehammer Fotballklubb?

På strategimøter i år har vi jobbet en del med denne problemstillingen. Hvordan får vi 6-åringen på Hammartun til å ha et like stort eierskap til Stampesletta som 16-åringen? Som et ledd i denne prosessen har vi engasjert en barnefotballansvarlig som vi snart lanserer. En av nøkkeloppgavene til barnefotballansvarlig blir å få til samlingspunkter på Stampesletta i løpet av sesongen for alle trinnene i klubben. De minste, som er 6 og 7 år, har nå 3’er-kamper på Stampesletta. For 8- og 9-åringene tenker vi minimum månedlige fellestreninger på Stampesletta. 10-åringene vil bli invitert inn på fellestrening jevnlig etter påske. Spillerne som er 11-12 år inviteres til ukentlige fellestreninger på Stampesletta så fort vi har banekapasitet til dette. Viktigste kriteriet for oppslutning rundt fellestreninger på Stampesletta er at de er åpne for alle LFK-spillere, og det vil de være også neste år.

Engasjerte barn som fikk trene sammen med A-laget før hjemmekamp.

Overgang barn- til ungdomsfotball

Tidligere har vi slitt noe med å få med spillere og foresatte på overgangen fra grendelag til bylag, og sett på hva som har vært gjort på de ulike trinn i denne fasen. I evaluering av årets G13-kull så vi at følgende suksesskriterier har gjort at de avsluttet sesongen med nesten like mange spillere som de startet sesongen med:

  • Ekstern hovedtrener som sammen med foreldretrenere har ledet gruppen.
  • Engasjerte foreldre fra alle grendene.
  • G2006 har vært behandlet som en gruppe – og blitt differensiert på feltet.
  • Ulike nivåer i kamphverdag, men alle spillerne er like mye verdt i gruppen likevel.
  • Sosiale arrangementer for hele kullet.
  • Mindre permanent hospitering enn tidligere.

Foreldrefrafall øker sjansen for spillerfrafall

Trenden i norsk fotball er ganske klar, og det er at for når foreldrene slutter, så slutter spillerne. For Lillehammer Fotballklubb innebærer dette at for å få spillerne til å fortsette, vi må også spille på lag med foreldrene. Klubbens ambisjon om eksterne hovedtrenere i ungdomsavdelingen har i mange år blitt tolket som at foreldrene ikke lenger er viktige – men det er i ungdomsårene foresattes bidrag kanskje er viktigst. Derfor ønsker vi i ungdomsavdelingen å ha eksterne hovedtrenere som støttes av flinke foreldre som kan bidra som trenere, lagledere, sosialansvarlige, dugnadskoordinatorer også videre.

14-19-åringer må involveres mer i planlegging og evaluering enn tidligere

Normalt har klubben for lagene på 14, 16 og 19 lagd en universell modell som skal passe de fleste. Det kan ikke være tvil om at rammeverket bør være forutsigbart og overførbart fra år til år, men spillernes ønsker og ambisjoner må vektlegges enda mer. I planlegging av neste års sesong har vi derfor lagd et kartleggingsskjema som alle født i 2007-2003 skal svare på. I dette skjemaet får de svare på hvilket omfang de ønsker å spille fotball i 2020. Hvis gruppestørrelsene tilsier det kan vi dermed tilpasse tilbudet i 2020 enda bedre enn tidligere. Spillere som har tilhørt G19 (2002-2001-2000) inviteres inn til egne møter hvor vi kartlegger og evaluerer i plenum.

Trenerne i ungdomsavdelingen vil neste år også bli utfordret i å involvere spillerne i å definere lagets og spillernes ambisjoner, samt følge opp dette mer aktivt underveis.

Ny sportsplan er på vei

Det har siden vårparten i 2019 vært jobbet med en helhetlig sportsplan og en enkel utviklingstrapp, som begge deler skal definere løpet fra man er 6 år gammel til man blir a-lagsspiller. Vi jobber også med å definere hvem «LFK-spilleren» er, hvem «LFK-treneren» er og hvem «LFK-forelderen» skal være. Viktigst for alle disse sportslige dokumentene er at de skal være levende, lettfattelige og skape tilhørighet.

Har du innspill, eller ønsker å bidra?

Alle hender som kan være med å bidra, er kjærkomne hender. Vi setter pris på innspill og tilbakemeldinger. Ta gjerne kontakt med utviklingssjef Henrik Wangberg, på følgende måter:

E-post: hwangberg@lillehammerfk.no

Tlf: 406 08 495