Det året spillerne i Lillehammer Fotballklubb fyller 13, blir de en del av et felles G13-lag. Da går man altså fra grendebaserte lag med skoletilhørighet, til felles bylag. De siste årene har vi endret en del på praksisen, for å få med flest mulig lengst mulig. Vi ønsker derfor å informere litt om strategien klubben har i overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball. Klubbens tanker rundt sport ligger i sportsplan og utviklingstrapp under fanen «Sport» på våre nettsider.

Samlingspunkt Stampesletta fra man er 10 år gammel ved fellestrening:

Det kan være tøft å gå rett fra grendefotball til en klubbstyrt hverdag på Stampesletta. Derfor har klubben startet ukentlige fellestreninger G11 og G12, og utvider i 2021 til fellestrening G10 også – alt sammen i helgedagene. G10 vil fra april til august kun være for spillere i Lillehammer FK, og fra august for alle 10-åringer som ønsker en ekstra økt.  G11 vil ved oppstart mars og april kun være for spillere i Lillehammer FK, og fra mai 2021 for alle spillere som ønsker en ekstra økt. Fellestrening G12 er åpent for alle spillere som er motiverte for en ekstra økt, og starter i februar.

Fellessamlinger økes G12-året:

I år hadde vi planlagt månedlige samlinger for neste års G13. Grunnet Covid er oppstart av dette utsatt til slutten av oktober i 2020. G2008 starter først med samlinger for Lillehammer FK-spillerne tirsdag 27.10.

Vi ønsker å beholde foreldrene sitt engasjement så lenge som mulig!

Høsten 2020 fikk Lillehammer FK besøk av TV2-nyhetene, da vi som en av svært få klubber i Norge har opplevd lite frafall de siste månedene. Det unike var at vi opplevde en økning i antall spillere på mange av ungdomskullene, under corona. Vi startet et prosjekt i 2019 hvor vi har prøvd å bevare de foresatte sitt bidrag også inn i ungdomsfotballen. Hvis de foresatte faller fra, så faller spillerne fra. Det er derfor viktig for oss å spille på lag med foreldrene helt inn i siste del av ungdomsfotballen. Samarbeid mellom klubb, hovedtrener, foresatte og spillere er avgjørende for å beholde spillerne så lenge som mulig.

Trenere G2008 signeres i disse dager: 

Hovedtrener G13 i 2021: Henrik Wangberg
I tillegg signeres det avtaler med enda to trenere for neste års G13 i disse dager. Dette publiserer vi i en felles sak om alle trenerne våre i Lillehammer FK utover månedene oktober og november.

Det engasjeres 1-3 eksterne trenere per kull i ungdomsavdelingen i 2021. Sammen med disse ønsker vi å ha med foresatte som bidrar både som trenere, som lagledere og ved å bistå rundt andre sentrale oppgaver.

Spørsmål knyttet til ungdomsavdelingens arbeid:

Kontakt utviklingssjef Henrik Wangberg,

hwangberg@lillehammerfk.no – 406 08 495