Med utgangspunkt i regjeringens innstramminger per 3.1.2021 og kommuneoverlegens råd per 3.1.2021 har Lillehammer FK valgt følgende linje fremover:

 • Vi ønsker ikke at noen våre lag i barne-, ungdoms- eller seniorfotballen skal trene innendørs før tidligst 18.01.2021. Dette oppdaterer vi informasjon om så fort det lar seg gjøre.
 • FotballXtra har brukt julen på å foreberede trening med avstand, og starter ordinær aktivitet ute mandag 4.1. Tiltakene vi legger oss på i perioden til og med 18.01.2021 er følgende:
  • All aktivitet på FotballXtra foregår ute på Stampesletta Søndre Bane
  • Ingen servering av mat/drikke
  • Økt bemanning
  • Barna deles i mindre, faste grupper med utgangspunkt i geografisk tilhørighet, og så langt det lar seg gjøre, skoletilhørighet.
  • Mellom alle grupper skal det være minimum to meter. Innad i hver gruppe skal spillerne holde minst en meters avstand.
 • For barne- og ungdomsfotballen har vi valgt følgende kjøreregler:
  • Ingen lag starter sin aktivitet før kommunen har oppdatert sine retningslinjer per 06.01.2020, da det skal være et møte i Lillehammer Kommune da. Lillehammer Kommune ønsker i størst mulig grad å holde barn og ungdom i aktivitet så langt det lar seg gjøre, og vi trenger litt tid på å rigge oss til et fornuftig opplegg for barne- og ungdomsfotball. Dette skyldes at vi i stor grad har mange nye trenerteam og store spillergrupper, noe som gjør at vi trenger litt tid på planlegging, især før igangsetting av ungdomsfotballen.
  • Fellestreninger G11, G12 og G13 utsettes til etter 18.01.2021
 • Seniorfotballen har utsatt oppstart av oppkjøring en lengre periode.

Lillehammer Cup også avlyst

I førjulstiden ble det besluttet å innstille Lillehammer Cup pga smittesituasjonen nasjonalt. De av våre lag som hadde forberedt seg på å starte årets sesong med et høydepunkt på hjemmebane, må dessverre belage seg på å utsette høydepunktene til litt senere i år.

Ting blir bra, og det kommer til å komme gode nyheter i løpet av vårsesongen:

Lillehammer Fotballklubb krysser fingrene for at det blir idrettsglede og positive nyheter utover våren. Det er dessverre ikke tiden for det akkurat nå, men vi håper de positive nyhetene kommer rullende samtidig med at vinteren heller mot slutten.