Lillehammer FK er som mange andre berørt av COVID-19. Her følger en oppdatering fra Stampa.

Floskelen om at ”ting endrer seg fort i fotball” har vel sjelden vært mer aktuell enn denne senvinteren og våren. For bare noen uker tilbake var vi som en følge av seriestart klare for å se masse aktivitet blant våre medlemmer. Et brått skifte gjorde at vi nå i alle fall ikke er i gang før utløpet av april, gitt at nåværende restriksjoner opprettholdes.

Regjeringen har innført tøffe restriksjoner hvor målet er at vi sammen skal bekjempe utbruddet. Et viktig suksesskriteria er en kollektiv dugnad hvor vi alle bidrar. Her har vi som klubb naturligvis fulgt føringer fra myndigheter, forbund og krets og all aktivitet er som kjent stengt ned. Ikke bare håper og tror vi, men derimot så forventer vi, at også våre medlemmer opptrer lojalt og følger de retningslinjer som initieres fra offentlige myndigheter. Dette er trolig den viktigste handlingen for at vi kan komme tilbake igjen i normal drift så raskt som mulig.

Vi har tillit til at våre medlemmer gjør gode og veloverveide vurderinger og derigjennom fornuftige valg. Fotball er et lagspill og vi er dermed alle godt kjent med at en pluss en faktisk kan bli til tre. Gjennom lagspill når vi lengre enn det vi ville gjort alene. COVID-19 blir årets viktigste kamp, og vil vise hvordan vi som enkeltspillere kan agere til lagets beste.

Lillehammer FK taper i likhet med mange andre betydelig beløp. Når inntektene bortfaller har ledelsen en plikt til å agere og treffe tiltak. Da er et åpenbart valg å se på hvordan vi kan redusere kostnadssiden. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at Lillehammer FK har sendt ut permitteringsvarsler til sine ansatte. Styret og Ledelse i klubben arbeider kontinuerlig med ulike scenarier basert på varighet av COVID-19. Målet er å være i forkant som igjen gjør at vi kan iverksette treffsikre tiltak, hvor målet er å minimere følgende av COVID-19 for alle medlemmer av familien til Lillehammer FK.

COVID-19 er en krise som berører oss alle, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har stor respekt og sympati for dem som blir rammet, og virkningene kan bli langvarige. Både vår fysiske og psykiske helse settes på prøvelser i denne tiden. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å bruke sunn fornuft og til å utvise måtehold. Dette er en tid for samhold og felles innsats, noe vi som driver lagidrett bør ha spesielt gode forutsetninger for å lykkes med.

Vi gleder oss etter hvert til å se alle tilbake igjen i aktivitet, både i skolekretser og på Stampa. Den dagen vil komme, men vi vet bare ikke helt sikkert når. Inntil videre ber vi alle våre medlemmer om å ta vare på hverandre og stå samlet i kampen om å forhindre spredning av COVID-19. Mer enn noen gang er det nå nøye hvilke valg vi gjør i vårt daglige liv. Det er der alt begynner.

#deternøye