Foreldre- og trenervett


Trenervett

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett.

 • Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 • Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 • Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 • Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og positivt kroppsspråk.
 • Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett

 • Gjennom fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
 • Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.
 • Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 • Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 • Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal håndtere det positivt og konstruktivt.

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt rustet til å være barnefotballtrener.

Fair Play i barnefotballen

Normalt avholdes et fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Hjemmelagets trener tar initiativet til fair play-møtet. Som et minimum bør dialogen i denne samtalen omfatte disse temaene:

Spillet

 • Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra målvakt ved dødball (regel 16).
 • Målsparkregelen skal benyttes (regel 16).
 • Tilbakespillsregelen skal benyttes (regel 12).
 • Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?
 • Hva og hvordan gjør vi ved skader?
 • Hva kan vi gjøre for å fremme positivitet og fotballglede på banen?

Rammene

 • Husk å ønske motstanderlaget og dommeren lykke til før kampen, og takk for kampen etterpå.
 • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
 • Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
 • Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Fair play-møtet avsluttes med at trenere og dommere ta hverandre i hånden. Dette symbolisere at man skal holde avtaler inngått under fair play-møtet, at man skal være en positiv rollemodell for barna, og at det viktigste ikke er å vinne, men å delta.

En god ramme og et godt fair play-møte gir oss en skikkelig fotballfest!

Foreldrevett

For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Trafikksikkerhet i LFK

Trafikksikkerhet i LFK er viktig for vi har ingen å miste. Her kan du lese om våre retningslinjer for trafikksikkerhet til og fra trening og kamp: Trafikksikkerhet LFK