Alle med !


Ikke alle familier har samme mulighet til å dekke medlemskontingent og aktivitetsavgift, og vi i LFK vil selvsagt forsøke å løse dette på en best mulig måte slik at alle barn og ungdom har muligheten til å delta på vårt basistilbud – spille fotball! Vi arbeider tett med både Lillehammer kommune og NAV for å imøtekomme de som trenger det mest. Er du i en slik situasjon er det flere alternativer: 

  • Ta kontakt med NAV og søk om økonomisk sosialhjelp. Da kan man også søke om å få dekket cup eller andre tilhørende aktiviteter med fotballklubben.
  • Ta kontakt med Kultur- og fritidskontoret ved Lillehammer kommune. De kan sende søknad til oss om å få redusert kontingentene og avgiftene.
  • Sende egen søknad til daglig leder på epost (dagligleder@lillehammerfk.no), begrunne kort grunnlag og hvem det gjelder. Vi er rause med å bistå slik at alle barn og familier skal ha mulighet til å delta på vårt basistilbud. Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby det samme for at alle skal delta på cup og andre sosiale arrangement. 
  • Ta kontakt med trener eller lagleder som informerer videre til daglig leder. Noen ønsker å ta det gjennom kjente ressurspersoner.