Alle med !


Ikke alle familier har samme mulighet til å dekke medlemskontingent og aktivitetsavgift, og vi i LFK vil selvsagt forsøke å løse dette på en best mulig måte slik at alle barn og ungdom har muligheten til å delta på vårt basistilbud – spille fotball! Vi arbeider tett med både Lillehammer kommune og NAV for å imøtekomme de som trenger det mest. Er du i en slik situasjon er det flere alternativer: 

  • Ta kontakt med NAV og søk om økonomisk sosialhjelp. Da kan man også søke om å få dekket cup eller andre tilhørende aktiviteter med fotballklubben.
  • Ta kontakt med Kultur- og fritidskontoret ved Lillehammer kommune. De kan sende søknad til oss om å få redusert kontingentene og avgiftene.
  • Sende egen søknad til daglig leder på epost (dagligleder@lillehammerfk.no), begrunne kort grunnlag og hvem det gjelder. Vi er rause med å bistå slik at alle barn og familier skal ha mulighet til å delta på vårt basistilbud. Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby det samme for at alle skal delta på cup og andre sosiale arrangement. 
  • Ta kontakt med trener eller lagleder som informerer videre til daglig leder. Noen ønsker å ta det gjennom kjente ressurspersoner. 

Coop-dugnaden

Røde Kors og Coop Norge har derfor gått sammen om å starte Coop-dugnaden, et prosjekt som gir barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier tilbud om å få dekket kostnadene ved å delta i en fritidsaktivitet. Prosjektet hadde oppstart i juni 2018.

Prosjektet kan gi støtte til deltakeravgifter og egenandeler (medlemskontingent, treningsavgift, lisens, kursavgift, cupdeltakelse o.l.) for barn og unge til og med 18 år.

Barna kan få støtte til deltakelse både for 2019 og 2020. I utgangspunktet kan barna få støtte til én aktivitet, men det er ingenting i veien for å bytte aktivitet etter en stund hvis man finner ut at man har lyst til det.

Prosjektet ønsker fortrinnsvis å inkludere barna i organiserte fritidsaktiviteter.

Les mer om prosjektet og søknadsskjema her.