Fra og med i dag, 1. juni, er det nye regler som gjelder for aktivitet i barne- og ungdomsfotballen. Seniorlag må fortsatt forholde seg til føringene som kom midt i mai. Under følger den oppdaterte plakaten fra NFF, og noen praktiske råd fra Lillehammer Fotballklubb.

Reglene gjelder for alle lag med spillere fra 6 til 19 år. For seniorlag gjelder alt med unntak av at man kan kjempe om ballen, og 1-metersregel gjelder fortsatt under aktivitet for seniorlag.

Praktiske føringer for barne- og ungdomslag i Lillehammer FK:

Man kan spille kamp på trening med fast gruppe per trening. Når det gjelder kamper mot andre lag er dette ikke lov enda. Men, vi vurderer det dithen at fellestreninger på samme trinn er lov for enkelte trinn, så lenge følgende krav følges:

  • 1 meter avstand utenom aktivitet.
  • Faste grupper i spill.
  • Maksimum 20 spillere og trenere totalt per gruppe på feltet. Hvis flere grupper med spillere på samme alder må det være minimum en meter mellom gruppene, helst større avstand.
  • G6-G8: Ikke lov med fellestreninger på tvers av grendene enda.
  • G9-G12: Lov til å trene felles på tvers av grendene. Men: Trenere og lagledere har ansvar for å planlegge slik at man ikke spiller mot mer enn totalt 19 andre spillere i løpet av økta.
  • For G9: Skal man trene på tvers av grendene må voksentetthet være en voksen per 8 spillere.

Påmelding og ajourføring av forfall er viktig:

For alle økter skal det føres påmelding i et gitt system, for eksempel Laget Mitt som vi benytter i Lillehammer Fotballklubb. Hovedtrener eller lagleder skal kunne oppgi hvem som har vært på økter inntil to uker bak i tid. Dette lagrer seg i appen Laget Mitt, så lenge man er flink til å ajourføre hvem som møter og ikke. På denne måten kan vi sikre smittesporing om det skulle blusse opp smitte blant spillere eller foresatte rundt lagene våre.

TIL G11 og G12: Vi kommer med info rundt oppstart av fellestreninger/bylagstreninger i løpet av onsdag 3. juni