Vi gleder oss over å ønske The Lounge velkommen på laget. De er ny Støttespiller til Lillehammer FK.

Fredag var vi på Strandtorget, hvor vi besøkte The Lounge og signerte samarbeidsavtalen. Da tok vi samtidig en prat med eier, Geir Henning Aaløkken.

Geir er opptatt av at klubben trenger all den støtte og backing den kan få. Fotball er byens største idrett og det gjøres et viktig samfunnsoppdrag, blant annet knyttet til folkehelse og integrering. Han har selv en sønn i klubben, og ser den idrettsgleden det medfører.

Samtidig ønsker Geir, som mange andre, på sikt å se et A-lag høyere i divisjonssystemet. Han mener at det er viktig for idrettsbyen, Lillehammer.

Alle bilder: Kari Erlandsen

Geir påpeker at det er naturlig at man er med og bidrar, eller som han selv sier det: «å dytte litt». Selv er han tydelig på at så mange som mulig bør støtte klubben. Om alle bidrar med litt, så blir det i sum ofte bra.

«Jeg håper flere bedrifter ønsker å bidra med en skjerv til klubben»

Vi gleder oss over å ønske The Lounge velkommen på laget, og vi takker for tilliten. Vi ser fram til å utvikle relasjonen videre.

Butikken finner du på Strandtorget.

Sponsorhilsen
LFK web