Det gleder oss å ønske Aarstad & Bjørnhaug Bemanning AS velkommen på laget. 

Markedsarbeidet har et tosidig fokus. Det gjelder å beholde eksisterende Samarbeidspartnere over tid, samtidig som vi evner å fylle på med nysalg.

Det gleder oss derfor å meddele at Aarstad & Bjørnhaug Bemanning er ny Sølvsponsor i Lillehammer FK. Disse to engasjerte gutta er ikke helt ukjente i fotballmiljøet, og vi gleder oss over at de nå retter sitt engasjement mot byens fotballklubb. Bakgrunnen for å bli med på laget, begrunner de selv slik:

«Vi ønsker å støtte opp under fotballopplevelser i byen og vi ønsker å bidra til et solid og langsiktig fundament for fotballsatsningen. Vi ønsker også å bli litt mer synlig i Lillehammer og med det gjøre bedriften vår mer kjent. Samtidig ønsker vi å identifisere oss med de grunnverdiene Lillehammer FK nå drives etter»

Det arbeides med stor intensitet både på Sport og Marked fra Brakka om dagen. Det er enda lang tid igjen til pause, men en kort fotballanalyse gir nå følgende bilde på Marked:

 • Fornyelser av eksisterende avtaler: 
  • Takstsenteret Innlandet

 

 • Nye Samarbeidspartnere: 
  • Rica Victoria Lillehammer
  • Ragnvald Moe
  • Innlandet Landskapsutforming
  • Aarstad & Bjørnhaug Bemanning

Vi gleder oss over den positivitet vi møter i det lokale næringslivet og vi lover ta mange sugende dybdeløp i bakrommet for at alle våre Samarbeidspartnere skal erfare synlighet, aktivering, opplevelser og nettverk gjennom sitt engasjement i klubben.

Markedshilsen
LFK web