Fra neste uke kommer nok en gang Lillehammer Fotballklubb sine lag til å sette igang igjen aktivitet. Dette er etterlengtet! Vi starter opp a-laget, ungdomsfotballen og FotballXtra, men venter fortsatt på avklaring rundt barnefotball.

Styret i Lillehammer Fotballklubb besluttet tirsdag 21.4 å sette i gang igjen med aktivitet fra uke 18 på Stampesletta. Da setter vi i gang seniorfotball, ungdomsfotball og FotballXtra – i tråd med retningslinjer fra kommune, stat og idrettsforbund.

Gradvis opptrapping

For alle lag 13-A og FotballXtra-grupper vil man gjennomføre en testøkt i løpet av uke 18. Da tester man ut reglene og passer på å gi en innføring for hvert enkelt lag/hver enkelt gruppe. I forkant av dette oppmuntres trenere og lagledere til å gjennomføre møter online med spillere og/eller foresatte.

Permitteringer oppheves fra mai 

For alle trenere og ansatte som da er i stand til å gjenoppta sitt arbeid vil man heve permittering, slik at vi normaliserer så mye som mulig til slik det var før Koronastoppen inntraff.

Foresatte er viktige bidragsytere for å få til økter

For å tillate økter må det i starten være 1 voksen per fjerde barn for ungdomslagene G13-G16. Da er vi avhengige av at foresatte bidrar. Med en gang vi er trygge på forståelsen og respekten for reglene som settes – vil vi endre noe på dette.

Hva med barnefotball?

Inntil videre har vi fått beskjed om at det ikke skal være organisert aktivitet på grendebanene. Ingen lag fra Lillehammer FK skal dermed initiere aktivitet eller gjennomføre dette enda.

Administrasjonen i Lillehammer FK jobber i disse dager sammen med LKFK, Søre ÅL IL og Lillehammer Kommune med banefordeling for grendelagene.

Vi har et ønske om å kunne sette i gang med barnefotball 11. mai eller tidligere. For barnefotballen har vi lagd en fordelingsnøkkel med antall barn/voksne – som vi setter inn i en treningshåndbok i disse dager.

Toppbilde: Arkivbilde. Mats Renolen instruerer en gruppe barn på FotballXtra. Fra uke 18 starter vi så smått opp igjen, med små grupper og høy voksentetthet.