Lillehammer FK gleder seg over å være vertskap når NFF Indre Østland inviterer til Grasrottrenkurs på Stampa.

Kompetanse er en av våre fremste verdidrivere. Det gjelder trolig ikke bare for oss i Lillehammer, men også alle andre klubber i distriktet. Norsk trenerutdanning er meget vel ansett og denne høsten har du faktisk mulighet til å bli sertifisert som Grasrottrener. Dette er mulig, ved at NFF Indre Østland kjører alle fire delkurs på Stampa i høst.

Det er fullt mulig å «shoppe» delkurs, men her finnes det nå en unik mulighet til å gjennomføre hele Grasrottrenerutdannelsen i form av alle fire delkurs. Det er gunstig, da dette gir perspektiv på Trenerrollen ved at de ulike delkursene har ulikt fokus. For dem som har tatt enkelte delkurs tidligere, er dette en ypperlig anledning til å supplere manglende delkurs, slik at man blir sertifisert som Grasrottrener. Det gjør noe med deg og det skaper stolthet i trenerrollen på feltet.

Å delta på kurs er noe av det viktigste man kan kjøre. De aller fleste breddeklubber er avhengig av engasjerte foreldre i trenerrollen i barnefotballen. Det viktigste tiltaket en klubb kan gjøre, er å legge til rette for utdanning og skolering. På Grasrottrenerkursene møter man andre i samme situasjon, og kursene er praktisk lagt opp i tillegg til gode erfaringsutvekslinger. Her snakker man ikke bare om – her utfører man og trener i praksis. Det er helt ufarlig å delta på kurs, og man må ikke ha Managerambisjoner i PL for å melde seg på. Gjennom kurs møter man andre personer med felles interesse og man bygger trenerfamilien på tvers av lag og klubber i distriktet.

NB! Kursene er åpne for alle, uavhengig av klubb. Dette er ikke et tilbud til trenere i Lillehammer FK alene.

Høstens rekke ser slik ut:

Del 1 – 11.-12. september
Del 2 – 25.-26. september
Del 3 – 16.-17. oktober
Del 4 – 23.-24 oktober

Linker til påmelding finner du her:

Del 1: https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=3883554

Del 2: https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=3887215

Del 3: https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=3887216

Del 4: https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=3887217

Alle delkurs gjennomføres på Stampa i Lillehammer. Instruktører vil være Utviklingssjef i Lillehammer FK, Henrik Wangberg. Med seg på laget har han Daglig Leder i Lillehammer FK, Jostein Wahl. De er begge sertifisert til å kjøre Grasrottrenerkurs og en del av kretsens instruktørkorps.

Vi håper at mange benytter seg av denne muligheten og sammen med NFF IØ gleder vi oss til å ta dere i mot på Stampa.

Kompetansehilsen
LFK web