Gårsdagens Årsmøte i LFK medførte en kvinneandel i styret på 40 %.

I går ble det avholdt Årsmøte i LFK. Det gikk unna på under 90 minutter, hvor et klart høydepunkt var en langt jevnere kjønnsbalanse i Styret. Totalt består Styret av 10 representanter, og 4 av 10 personer er nå kvinner. Det medfører en historisk høy kvinneandel, noe vi anser som svært positivt. Det gir også et bilde på vårt arbeid med bærekraft hvor likestilling mellom kjønnene er et viktig perspektiv for oss.

Det nye Styret i LFK ser etter gårsdagens Årsmøte slik ut det kommende året:

Ole Martin Hojem (Leder)
Erik Huuse (Nestleder)
Magnus Beite
Fredrik Alver
Trine Kvalen
Lars S. Rønningen
Trude Halvorsen

Karen S. Fougner (Vara)
Ingvill Helset (Vara)
Per A. Mæhlum (Vara)

Vi ønsker det nye Styret lykke med jobben det kommende året.

Demokratisk hilsen
LFK web.