Torsdag var det endelig sesongstart også for vårt Markedsprogram.

Barn og ungdommer er i gang med sin kampsesong. Torsdag var det sesongstart også for våre Samarbeidspartnere.

Vi har en ambisjon om å være en attraktiv og seriøs samarbeidspartner for næringslivet. Selv om vi er en breddeklubb som i alt overveiende grad er tuftet på frivillighet og dugnadsånd, forhindrer ikke det oss fra å ta markedsarbeidet på alvor. Vi ønsker å skape synlighet, aktivering, opplevelser og nettverk for våre samarbeidspartnere.

Grunnet Covid-19 er også arrangementer på Marked noe forsinket dette året. Entusiasmen var derfor stor når vi torsdag kunne by på Fotballfrokost på Rica Victoria i Lillehammer sentrum.

Det ble en fin time med generell informasjon fra oss i Lillehammer FK. Vi presenterte den nye Seniordrakten og vi presenterte også vår underliggende filosofi som skal skape en tydelig identitet i årene som kommer. Frokosten ble avsluttet med en oppdatering på Sportsplan og Utviklingstrapp fra Utviklingssjef, Henrik Wangberg.

Vi takker Erik for flott vertskap torsdag morgen, og takker alle for oppmøte. Neste mulighet blir LFK Bedriftskobling i september.

LFK Web