Vi er sikre på at magi skapes når folk møtes. Derfor arrangerer vi LFK Bedriftskobling.

Onsdag var det igjen klart for LFK Bedriftskobling, hvilket er ett av flere høydepunkter i vårt markedsprogram. Den tiden da man bare kunne sende en faktura til en sponsor er for lengst forbi. Det er også en av grunnene til at vi snakker om samarbeidspartnere og ikke sponsorer. Begrepet sponsor gir signaler om at man sponsor, eller på annet vis gir en gave sånn helt uten videre. Det er det naturligvis fortsatt mulig å gjøre, men vi omtaler de bedrifter som støtter oss som samarbeidspartnere. Det betyr at vi samarbeider og latent i det ordet ligger det en forventning om at et samarbeid skal komme begge parter til gode.

I vårt markedsarbeid har vi fokus på fire banehalvdeler, hvilket er:

  • Synlighet
  • Aktivering
  • Nettverk
  • Opplevelser

Det er viktig for oss at et samarbeid med LFK setter samarbeidspartneren i posisjon til å score på alle de foran nevnte målene. Bedriftskobling er et B2B-arrangement som dreier seg om at man kan ta samarbeidet aktivt i bruk. Vi lager kampoppsettet og turneringsspillet, basert på hvem som deltar. Det betyr at samarbeidspartnerne kommer til en ferdig booket plan, hvor man i løpet av en halv dag får gjennomført seks kundemøter. Dermed legger vi som klubb til rette for at man kan få en merverdi gjennom å være en del av vårt nettverk.

I løpet av en halv dag på onsdag ble det gjort arbeid tilsvarende som om en ansatt skulle ha jobbet i to uker. Mer effektivt enn dette er det trolig vanskelig å arbeide. Noen gjorde butikk der og da. Andre har booket nye møter frem i tid, mens andre igjen har prospects/leads å jobbe videre med på litt lengre sikt. Dette er akkurat slik vi ønsker det, og dette viser bare hva som skjer når mennesker møtes ansikt til ansikt, og nettopp det er vår oppgave som klubb. Bedriftskobling er både nettverk og aktivering på en og samme tid.

LFK Marked benytter anledningen til å takke Scandic Victoria for et godt vertskap. Rammene er viktig for at Bedriftskobling skal bli en suksess, og de finnes i sentrum i Lily.

Markedshilsen fra LFK web.