Fra og med 1. juni inngår Anlegg Øst Entreprenør i sponsorlauget til Lillehammer Fotballklubb. Det er første gang Anlegg Øst Entreprenør går inn på sponsorsiden i fotballklubben, og det gjør de ved å bli generalsponsor.

Vi i Anlegg Øst Entreprenør synes det er viktig å støtte lokale idrettslag, og fotball synes vi er artig å følge med på. Lillehammer Fotballklubb er jo en av de største klubbene mellom Oslo og Trondheim. De har et stort ansvar for inkludering og aktivisering av byens barn og unge. Det er et arbeid vi vil ta del i, og var derfor ikke i tvil når vi ble forespurt som sponsorer.

-Trond Musdalslien, Anlegg Øst Entreprenør.

Trond Musdalslien og Karen Sann Fougner er fornøyd med den nye avtalen.

Sponsor for hele klubben

Lillehammer Fotballklubb har forskjellige sponsorpakker og prosjekter man kan være med å sponse. Anlegg Øst Entreprenør går inn som generalsponsor og for dem er aktivitet fra 6-åringene til og med A-laget viktig.

Noen sponsorer øremerker bidraget sitt til prosjekter eller arrangement. Andre vil bidra på flere områder slik at vi disponerer midlene til alt fra utstyr til yngres, til utvikling av trenere og dommere, til aktiviteter og arrangementer. Vi har fokus på å være en utviklingsklubb som har aktivitet for alle barn og unge på alle nivåer.

-Karen Sann Fougner, daglig leder LFK

Viktig med lokale sponsorer

Lillehammer FK har over 30 bedrifter i sitt sponsorlaug. Det er alt fra de små- og mellomstore bedriftene, til større næringer. Anlegg Øst Entreprenør blir nå en av tre generalsponsorer sammen med Sparebank1 Gudbrandsdalen og Eiendomsmegler 1.

Vi er stolte over å få med Anlegg Øst Entreprenør som generalsponsor. Det er takket være et engasjert styre og deres nettverk at vi kom i dialog. Vi har landet en avtale fra juni 2019 til og med sesongen 2022. Vi gleder oss til å ha med nok en lokal generalsponsor som viser tillit og engasjement ovenfor oss som fotballklubb.

-Karen Sann Fougner, daglig leder LFK