I dag undertegnet LFK og HamKam samarbeidsavtale. Lillehammer Fotballklubb har jobbet godt sammen med HamKam om et samarbeid den siste tiden. Utviklingssjef Henrik Wangberg sier følgende:

Lillehammer Fotballklubb har jobbet godt i ungdomsavdelingen de siste årene, og er stort sett godt representert på krets. Vi har også med spillere på utviklingstiltak i regi av Norsk Toppfotball, hvor HamKam de siste årene har stilt lag på ulike alderstrinn. I tillegg snakker vi godt sammen om aktuelle elever til Wang Toppfotball på Hamar. Wangberg poengterer videre at avtalen er helhetlig og kommer til å komme godt med på alle nivåer i klubben:

Jeg tror vi kan lære mye av hverandre. I barnefotballen har vi takket ja til å få en del hjelp fra HamKam, som kommer til å utforme økter fra barna er 6 år til de blir 13 år. Disse øktene ønsker vi å gjøre tilgjengelig for trenerne som har ansvar for lag i barnefotballen hos oss. I ungdomsfotballen kommer spillere som er aktuelle for det til å bli invitert på hospitering og referansebesøk. Samarbeidet mellom LFK og HamKam gir LFK tilgang til trenerforum i Lillehammer og på Hamar i regi av HamKam. HamKam er rause, og åpner opp for at trenere kan ha utveksling hos dem i perioder. På a-lagsnivå har vi denne uken en spiller på treninger med HamKam, Vetle Skjærvik, og vi mener det viser at man får sjansen når man spiller for Lillehammer Fotballklubb. HamKam er en toppklubb i Norge og har en tett link til FC København. Dette er en god avtale for begge parter, og vi er meget glade for å være i land med avtalen.

Styremedlem i LFK, Magnus Beite, var med på siste møte mellom HamKam v Rolf Høgmo og LFK v Henrik Wangberg, hvor avtalens innhold ble spikret. Han sier følgende om avtalen:

Det er flere punkter som gjør samarbeidet med HamKam viktig for oss i Lillehammer FK. Det første er kompetanseutveksling, muligheten til å nye ta steg og lære av hverandre. Det andre er viktigheten av å koble oss sammen med en større fotballfamilie, et større fellesskap. Viktig er også mulighetene dette gir til våre egne spillere, og særlig de som ønsker å satse på fotball. Når enkelte spillere hos oss tar store steg og lukter på neste nivå, vil de kunne gjøre dette i HamKam. Når vi videre vet at HamKam har gode relasjoner til FC København, så sier det noe om at mulighetene ligger åpne. Det er naturligvis de færreste av våre spillere som ender med å satse på fotball. Men for de det gjelder, er det svært motiverende å vite at det finnes en struktur som kan lede deg videre inn i både norsk og internasjonal toppfotball hvis du blir god nok.

HamKam har omtalt samarbeidet på sine nettsider – og under er nyhetssaken fra nettsidene deres:

Lillehammer FK og HamKam Fotball blir samarbeidsklubber og vil fra nå samarbeide om å utvikle spillere og ledere i begge klubber. Daglig leder i HamKam yngres, Anders Engerud, uttaler følgende:

HamKam har som målsetning å være en utviklingsklubb for hele Innlandet, noe som fordrer at vi tar rollen vår på alvor og bidrar til å skape gode utviklingsmiljøer. Dette er bakgrunnen for samarbeidsavtalen vi i fjor etablerte med 11 naboklubber, og i den sammenheng er det også viktig å kunne jobbe med store klubber. Derfor har vi tatt initiativ til å få til et klubbsamarbeid med Lillehammer FK, som har et stort nedslagsfelt med mange medlemmer, innleder Engerud fornøyd før han legger til:

Først og fremst kommer de til å ta del i samarbeidet som allerede er etablert med hospiteringsmuligheter, trenerforum, skoleringsplaner, øktplaner og lignende. I tillegg planlegger vi å ha en aktiv faglig utveksling mellom de sportslige ansatte i begge klubber.

HamKam og Lillehammer FK inngår samarbeid. På bildet (fra venstre) ser vi: Rolf Høgmo (utviklingsansvarlig), Anders Engerud (daglig leder i HamKam yngres), Henrik Wangberg (sportslig ansvarlig for Lillehammer) og John Anders Rise (daglig leder i HamKam)

Lillehammer er en stor by i Innlandet og er attraktive for flere klubber å samarbeide med. Anders Engerud svarer dette på spørsmål om hvorfor han tror Lillehammer FK valgte nettopp HamKam:

Jeg håper og tror de ser verdien av det tilbudet for spiller- og trenerutvikling som samarbeidsavtalen definerer, og at vi mener alvor med det vi ønsker å få til, avslutter daglig leder i HamKam yngres, Anders Engerud.

Lillehammer Fotballklubbs sportslig ansvarlig, Henrik Wangberg, var i dag på besøk på Briskeby. Han kunne fortelle at klubben nylig har avsluttet et samarbeid med Sogndal.

Det er mange klubber som følger våre spillere tett, deriblant Sogndal, som vi har samarbeidet med siden 2018. Vi har også hatt en tett dialog med HamKam siden sommeren 2019 rundt sone- og kretslagsspillere i distriktet. Derfor ønsker vi å fortsette dette samarbeidet, forteller Wangberg.

Hva ønsker Lillehammer FK å få ut av denne avtalen?

Vi håper å få hjelp til å øke kvaliteten på det vi gjør. HamKam er jo blant annet gode til å utvikle unge toppspillere og vi har allerede noen planer for å utvikle spillere sammen, forteller Wangberg.

I mars får vi besøk av HamKam til Stampesletta, før vi tar med oss trenere og spillere fra ungdomsavdelinga og besøker Hamar i mai for å bli trent av HamKam, avslutter en spent Henrik Wangberg.