Lillehammer Fotballklubb og Faaberg Fotball har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til et toårig prosjekt, kalt Frivillighetsbanken. Målet er å rekruttere, motivere, inkludere og strukturere den frivillige innsatsen i begge klubber. Hovedfokus er rettet mot Kiwi Cup, Faaberg-Turneringen og Bambusa Cup Lillehammer som er viktige arrangementer.

Vi søker en Banksjef (Prosjektleder) som skal utvikle Frivillighetsbanken. Etter endt prosjektperiode skal Frivillighetsbanken være en bank med relevante verktøy som kommer begge klubbene til gode i fremtiden.

Stillingen utgjør 15 timer per uke (2 x 7,5 timer), hvilket tilsvarer 40 % stilling. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, spesielt under de tre foran nevnte arrangementene.

Arbeidstiden er fleksibel, men man vil ha tilgang til kontorplass i Klubbhuset på Stampesletta.

Oppstart er 1. mars 2024 og prosjektet avsluttes 1. mars 2026.

Vi søker etter en person som kjennetegnes ved:

  • Utadvendt med en positiv innstilling
  • Evne til selvstendig arbeid
  • Strukturert og evne til å levere på tidsfrister
  • Dyktig til å bygge relasjoner

Spørsmål om stillingen kan rettes til Jennie Furulund eller Jostein Wahl.

Søknad med relevante vedlegg sendes til de samme.

Jennie Furulund: jennie@lillehammerfk.no

Jostein Wahl: dagligleder@lillehammerfk.no

Søknadsfrist: 26. Januar 2024.