Sist høst startet arbeidet med å innarbeide tydelige verdier for LFK, både på og utenfor banen. G19 viste denne uken hva LÅGEN betyr i praksis.

Det har etter hvert nå blitt vanlig i næringslivet å fremstå med noen tydelige verdier som skal prege et selskap. Trolig er ikke alt like vellykket, og flere bedrifter strør tidvis om seg med verdier og «moteord» uten at kanskje alle er like imponert.

Vi skiller på holdninger, normer og verdier. Verdier er noe alle vi mennesker har, og sånn sett er det ikke unaturlig at en bedrift ønsker å stå for noe. Verdier dreier seg ikke om å velge, men om å velge bort. Hvilke verdier er det vi ikke kan leve foruten? Verdier er autovernet som sørger for at vi holder oss på veien, eller banemerkingen som sørger for at vi holder oss på matta, for å bruke en fotballmetafor.

Poenget med LÅGEN, er at vi over tid skal bli gjenkjent for at vi arbeider Langsiktig, er en Åpen klubb, gjør ting Grundig, fremstår med Entusiasme, og ikke minst at vi er Nøysomme i vår atferd. Lykkes vi med denne rettesnoren over tid, både på og utenfor banen, så vil vi skape en tydelig identitet som igjen bidrar til et klart omdømme i markedet.

Denne uken fornyet G19 Interkrets sin kontrakt for 2022, og da passer det godt å fremheve to av bokstavene i Lågen, nemlig Langsiktig og Grundig. G19 har over tid arbeidet utviklingsbasert, fremfor resultatbasert. Det betyr at man er opptatt av læring og å se utvikling over tid. I tillegg har det vært arbeidet Grundig både på og utenfor feltet. Det gjelder alt fra øktplanlegging og -innhold samt tydelig påvirkning i tråd med LFK sin sportsplan og utviklingstrapp. Alt arbeid har vært gjennomsyret av en klar blå tråd. Det betyr at lite fokus på resultat i det ukentlige arbeidet, faktisk skaper gode resultater over tid.

Det betyr ikke at det ikke har vært en krevende høst for G19, men majoriteten av spillerne i G19-troppen har gått gradene i ungdomsavdelingen i LFK. Det betyr at de er skolert i et utviklingsorientert fokus. Som klubb taper vi en god del kamper i årgangene G13 og G14. Der og da kan nok det være frustrerende både for spillere og foresatte. Derimot vinner vi svært mange kamper når spillerne blir en del av G16 og G19. Da ser vi at vi vinner mot de samme lagene vi tapte for, noen år tidligere. Det skyldes utvikling over tid og at vi øver til vi er gode nok til å utøve vår sportsplan i praksis, dvs. i kamp.

Dermed har det vært liten eller ingen panikk å spore hos G19 i høst, selv om man begynte med flere strake tap. Det er en del av en kontinuerlig utvikling, som våre spillere blir skolert i gjennom ungdomsfotballen i LFK. Dermed har spillergruppen erfaring med å tape kamper, og har evnen til å skille på erfaring kontra opplevelser. Dette viser viktigheten av å møte motstand i ungdomsfotballen, og å lære seg til å håndtere den. Det er faktisk livsmestring i praksis.

Nelson Mandela har på beste vis oppsummert denne tenkemåten i sitt legendariske utsagt: «I neve lose, I either win or learn».

Da gjenstår det bare å ønske en riktig god verdibasert fotballsøndag til dere alle.

LFK web.

Alle foto: LFK