LFK sitt A-lag spiller i 4. Divisjon i NFF Indre Østland i 2023. Link til terminlisten finner du her: Terminliste 2023

A-laget 2021. Foto: Alexander Henningsen

Kontaktinformasjon A-laget

Ønsker du informasjon om treninger eller spillere kan du kontakte disse:

Trener Morten Skjærstad ( +47 980 24 008)

Assistenttrener Gosha Askar (gosha@lillehammerfk.no / +47 932 57 319

Lagleder Morten Kjetlien (morten@kantall.no / +47 924 53 203

Lagleder Stig Ringlund (stig.ringlund@hotmail.com / +47 909 16 995