Svært mange satt «klistret» foran skjermen for snart 25 år siden, da Rekdal skulle skyte straffe på et grønt teppe i Frankrike. I går fulgte folk like godt med, da Kjetil gjestet Lillehammer. 

Kjetil Rekdal tok i går en pause fra rollen som Hovedtrener i Ham-Kam, og tok turen til Lillehammer for å snakke om både kulturbygging og det å skape en prestasjonskultur. To viktige momenter i så måte var blant annet hvilken klubb man ønsker å være, når det kommer til ambisjoner. Trolig enda mer viktig, er også hva Lillehammer må gjøre for å ta stegene oppover i fotballhierarkiet.

Her pekte Kjetil på viktigheten av å ha både trenere og ledere med ambisjoner, samtidig som man må sette seg tydelige mål for arbeidet. Deretter er anlegg og infrastruktur helt avgjørende for å skape nødvendige rammer i treningshverdagen. Like avgjørende er også ledelsen i en klubb eller virksomhet. Det er et lederansvar å sørge for at klubben drives i rett retning, samtidig som det må ligge en tydelig strategi i bunn. Denne må også konstant evalueres. En strategi ligger ikke fast til evig tid.

Kjetil trakk også frem viktigheten av dedikasjon, hvor man stiller tydelige krav til hverandre. Man må huske på at man er forbilder for både yngre spillere, men også omgivelsene rundt seg. I tillegg må problemer på bordet så tidlig som mulig, fremfor at de blir liggende. Utfordringer bør tas tak i på strak arm!

Ut over disse innledende punktene er naturlig nok treningshverdagen i en fotballklubb helt avgjørende. Her er det også åpenbart stor overføringsverdi til næringslivet for øvrig. Kjetil er svært opptatt av kvalitet i øktene, og slik han ser det, kan kvaliteten aldri bli for god. Viktige punkter i dette arbeidet er disiplin og holdning. Her trakk Kjetil frem punktlighet, at man stiller krav til hverandre og at kommunikasjonen er åpen. Samtidig var Kjetil opptatt av at ledelsen må finne sin rolle, og ikke blande seg inn hvor man ikke har kompetanse. En bedre løsning er å gi støtte og tillit til sportslig avdeling, og la de gjøre det de er best på. Kjetil var også tydelig på at et godt miljø preget av trivsel er viktig i alle prestasjonsgrupper.

Avslutningsvis var han helt klar på at han gjør det han kan for at spillerne skal bli bedre. Det er trolig slik det er, eller bør være i næringslivet også. Lederen skal sørge for at de ansatte blir bedre og utvikler seg på jobb.

Seansen ble avsluttet med en spørsmålsrunde til Rekdal, hvor publikum fikk gode og tydelige svar. Konklusjonen er igjen at idretten har mye å overføre til næringslivet når det kommer til trening, prestasjon- og resultatutvikling.

Vi takker så mye for at Rekdal tok turen, og vi takker også vår Samarbeidspartner Scandic Victoria Hotell for et flott vertskap. Takk også til alle som tok turen.

Prestasjonshilsen

LFK web.

Hovedbilde: Fredrik Martinsen
Bilder i sak: LFK Marked og Magnus Beite