Spørsmålet i tittelen er et av mange spørsmål vi får inn daglig. I det videre gir vi status på en del områder per 6. april 2020.

Kommunens anlegg er åpne – men ikke alle er brøytet:

Kommunens friluftsanlegg er åpne. Dvs at også fotballbanene er åpne.

Akkurat nå er det en del anlegg som ikke er brøytet, og mange kan potensielt samles på Stampa/Sportsplassen. Vi ber derfor kommunen brøyte samtlige baner som er snødekt slik at man får spredt aktiviteten og barn/ungdom enda mer.

Kommunens Korona-info som oppdateres hver dag finner du HER

Organisert trening er lov

Det ble presisert i forrige uke hvilke føringer som gjelder for uorganisert og organisert trening.

Norges Idrettsforbund har informert om reglene på generelt grunnlag HER

Norges Fotballforbund har lagd noe de kaller «Koronavettreglene», de finner du HER

(Koronavettreglene: Hentet fra fotball.no, her har NFF på enkelt vis listet opp føringene som gjelder.) 

INGEN ORGANISERT TRENING I REGI AV LILLEHAMMER FK FØR ETTER PÅSKE

Nesten alle er permittert. Og det er ferietid for mange nå. I tillegg er det dårlig banekapasitet for byens barn og unge når flere baner ikke er åpne. Lillehammer FK velger derfor å ikke arrangere treninger før tidligst etter påske. Dette kommer det mer informasjon om uken etter påske.

SERIEOPPSETT BARN/UNGDOM LEGGES UT FORTLØPENDE:

Fotballforbundet og fotballkretsene er svært usikre på når oppstart er mulig. Likevel legger de ut serieoppsett fortløpende. Dette så man kan starte forholdsvis raskt når forbudet mot trening og kamp oppheves. Det er da slik at kamper som er berammet FØR forbudet, ikke vil bli spilt. Ingen lag skal flytte kamper som ligger inne før forbudet oppheves – de strykes automatisk.

For ungdomslag som skulle spilt kvalifisering til «elite» så vil vårsesongen bli brukt til å kvalifisere til egnet nivå for høstsesongen.

For LFK Senior Herrer A:

Det jobbes med tre scenarioer for seniorfotball herrer og kvinner:

Oppstart 23. mai. Oppstart etter 1. juni. Oppstart etter 1. august. Hvis oppstart etter 1. juni så får man nok kun til enkel serie i årets seniorsesong. Hvis oppstart etter 1. august – så vil det bli tatt en egen beslutning om hva man gjør.

Hva gjør vi med Dana Cup?

Det har vi publisert i en egen sak, den finner du HER

Spørsmål?

Kontakt utviklingssjef Henrik Wangberg på hwangberg@lillehammerfk.no eller 406 08 495.

Ellers: Ta vare på hverandre. Ring en venn eller et familiemedlem du ikke har snakket med på lenge.