Vi gleder oss over at Børge Toft skal være en av trenerne til G13 i 2021. Bli bedre kjent med han i denne saken. 

Ikke overraskende møter vi Børge i Klubbhuset på Stampa. Han er nå trolig den som har vært lengst i klubben, og han har sett mange personer kommet og gått i våre klubblokaler. Børge har hatt mange ulike roller og han har vært i klubben helt siden tiden tiden med FF Lillehammer. Han har bidratt uavbrutt og er dermed en av våre fremste kontinuitetsbærere. Han er dermed godt kjent med historien til klubben.

Børge kan selv se tilbake på en lang spillerkarriere, hvor hans hjemklubb er Fana, hvor han også er oppvokst. Da han studerte spilte han for flere ulike klubber, og her kan vi blant annet nevne Elverum og Levanger. Børge har Hovedfag i Idrett fra Høyskolen i Trøndelag.

De siste 20 årene har han jobbet med idrettselever og toppidrettsfaget. Han var også sentral i følge med fotball- og basistilbudet ved Lillehammer videregående skole, avdeling Sør. I dag er han ansvarlig for Programfag Toppidrett og Breddeidrett ved denne skolen.

Når Børge nå går inn i trenerteamet rundt G13 skyldes det at han synes det er spennende tider i klubben og at han vil være med på reisen videre. Børge mener å ha sett en endring i klubben som ligner mer på den han har sett når han har bodd i utlandet. LFK har nå valgt å dytte fotballfaglig kompetanse nedover i klassene. Det blir mer kunnskap og mer faglighet nedover i rekkene.

«Internasjonalt er det anerkjent å være trener i yngre årsklasser. Dette har jeg ventet lenge på skal skje også her»

Børge har selv UEFA B-lisens og spillerutviklingskurs i regi av NFF. Han mener at når denne kunnskapen brukes blant yngre spillere gir dette spennende muligheter. Det betyr at klubben faktisk også har et langsiktig fokus, og at det ikke bare er fagre ord på en plansje. Børge mener at det aldri tidligere har vært så mange trenere med formelle kvalifikasjoner nedover i rekkene i klubben, og det bør medføre økt kvalitet i det som skjer på feltet. Det vil komme alle spillere til gode, uavhengig av ambisjonsnivå. Å ha skolerte trenere i yngre årsklasser er også avgjørende i fall man mener at man skal utvikle spillere til eget A-lag.

LFK web takker for tiden med en som vanlig engasjert Børge, og vi ønsker lykke til med sesongen 2021.