Sammen med Kirkens SOS tilbyr vi nå kurset «God å snakke med».

Vi har over 50 samarbeidspartnere i Lillehammer Fotballklubb. Felles for dem, er at de alle på sin måte ønsker å bidra til at vi blir bedre som klubb. Kirkens SOS er en av våre engasjerte partnere, og dette samarbeidet gjør at vi får tilgang til kurset «God å snakke med». Dette er ett av flere kurs som Kirkens SOS selger profesjonelt til næringslivet, men vi får her gratis påfyll av kompetanse. De er sågar så rause, så vi har fått lov til å invitere våre naboklubber til dette kurset.

Kirkens SOS er en betydelig aktør innen psykisk folkehelse i Norge og både barn, ungdommer og voksne bruker deres tjenester. Ut av denne tjenesten springer kurset «God å snakke med» hvor målet er den gode samtalen. Dette er også en avgjørende ferdighet for oss i fotballen. Daglig gjennomføres det tallrike møter mellom spillere og trygge, voksne rollemodeller. Å delta i organiserte fritidsaktiviteter er dannelse i praksis og vi som klubber har en unik mulighet til å påvirke våre spillere/medlemmer og å utgjøre en forskjell i menneskers liv.

Vi vet at idretten lokalt kan utgjøre en forskjell, og da spesielt dem som er knyttet til ulike lag og som har en relasjon/dialog med utøvere. Kurset passer dermed for både trenere, lagledere, foreldrekontakter og andre personer som er i støtteapparatet rundt lag i både barne- og ungdomsfotballen. Vi håper at mange tar en kort pause i Adventstiden, for en givende stund på Stampa.

«God å snakke med» varer fra kl. 18.00-19.30, tirsdag 13. desember på Birkebeineren ved Stampesletta.  

Påmelding gjøres på mail til: dagligleder@lillehammerfk.no og frist for påmelding er mandag 12. desember. Vi håper å se mange gode rollemodeller på Stampesletta denne tirsdagen, og vi ønsker velkommen til felles faglig påfyll.

Samfunnsansvarshilsen
LFK web.