Her leser du viktig informasjon om årets medlemskap og treningsavgifter. 

Lillehammer FK sender i disse dager ut faktura for medlemskap og treningsavgift. Vi benytter oss av Rubic og har lagt en plan på når dette skal gjøres gjennom året for de ulike årsklassene.

Vi innser at vi per tiden er i en tid med usikkerhet. Samtidig så håper vi at det både er medisinsk og etisk forsvarlig å gjenoppta aktivitet etter utløpet av april. Dette vil medføre at majoriteten av våre medlemmer får en flott og lang sesong, tilnærmet et normalår. Lillehammer FK er som mange andre lag og foreninger berørt og vi taper betydelige beløp slik situasjonen nå er. Vi kan berolige alle medlemmer med at Styret og ledelsen arbeider med ulike scenarier slik at vi så langt det lar seg gjøre, kan ligge i forkant av utviklingen.

Et helt avgjørende tiltak er å sende ut faktura for medlems- og treningsavgifter som normalt. Å betale for årets aktivitet blir trolig en av årets viktigste dugnader. Det sikrer at vi kan gjenoppta aktiviteten på kort varsel, ha et fullverdig tilbud og kompetente trenere på feltet. Dette er dermed avgjørende for at det skal være en klubb å komme tilbake igjen til.

Vi håper på forståelse og velvilje fra våre medlemmer og vi gleder oss til å se dere alle tilbake igjen i aktivitet.

Fellesskapshilsen fra Stampa