Hvor ofte har du ikke hørt at det nå skal bli andre boller. Gjærbakst blir det ikke, men andre baller blir det nå. 

Lillehammer Fotballklubb er en stor klubb med nærmere 50 lag i seriespill hvert år. Det er fantastisk å kunne organisere en meningsfylt fritidsaktivitet for om lag 600 barn, ungdommer og voksne. Idretten er et viktig lim i samfunnet og den bidrar til dannelse.

Med en så stor bredde i aktiviteten blir naturlig nok utstyr en real utfordring. Klubben kunne trolig brukt nesten ubegrenset med midler på dette. Stor aktivitet betyr også stor slitasje. Vi er ærlige på at vi har et etterslep på utstyrsfronten, og det gjelder både i barne- og ungdomsfotballen. Dette kan være alt fra baller, minimål, 3v3-baner med vant osv.

Gleden var derfor meget stor da vi var så heldige å få en tildeling fra Sparebank 1 Gudbrandsdal sin ekstraordinære tildeling av gavemidler på tampen av fjoråret. Det resulterte i mange nye baller som nå flere lag vil få gleden av å ta i bruk.

Vi søker kontinuerlig midler fra ulikt hold, og vi krysser fingrene for nye tildelinger i 2021. Så er det viktig å presisere at midlene som kommer inn er låst til formålet det er søkt om.

Vi takker på nytt lokalbanken for tildelingen. Den skaper garantert mye idrettsglede.

Søknadshilsen
LFK web