I går, torsdag, ble det klart at Henrik Wangberg fortsetter sitt gode arbeid i Lillehammer FK.

Henrik Wangberg er Utviklingssjef i Lillehammer FK og han begynner nå å bli en av våre kontinuitetsbærere på Sport. Som Utviklingssjef er han ansvarlig for den blå tråden på Sport for alle lag i klubben, fra 6 år og opp til og med 19 år. Han er også bindeleddet mellom Ungdomsavdelingen og A-laget.

Henrik har sammen med andre i klubben lagt ned et betydelig arbeid i utviklingen av helt ny Sportsplan og Utviklingstrapp. Disse strategiske dokumentene er vedtatt av Styret og ligger ute på våre websider. Dokumentene gir et klart signal om at «Klubben er sjef» og sørger for en blå tråd i alt arbeidet i klubben, hva Sport angår. I løpet av årene som kommer er vi trygge på dette vil gi en synlig effekt når det kommer til spillernes skolering.

Henrik er også Sportssjef for vårt klubbnøytrale Akademi, kjent som FotballXtra. I tillegg er han ansvarlig for Landslagsskolen i Sone Nord for NFF Indre Østland. Under Henrik sin kyndige ledelse, er det nå Lillehammer FK som administrerer Landslagsskolen på vegne av Kretsen.

I tillegg kommer ansvar knyttet til fellestiltak som lørdagstreningene for G11 og G12, samt å veilede våre mange dyktige trenere i klubben.

Henrik er fotballfaglig dyktig og han har betydelig formell utdannelse i regi av NFF, dette til tross for hans unge alder. Han har en lidenskapelig tilnærming til fotballfaget og sitt virke i klubben, og vi gleder oss over å ha med Henrik på laget videre.

Utviklende hilsen
LFK web