Vi har gjort det eneste fornuftige, hvilket er å gi Henrik fast jobb i Lillehammer Fotballklubb.

Få mennesker har hatt så stor betydning for kjerneproduktet i Lillehammer FK som det Henrik Wangberg har hatt. For noen år tilbake kom Henrik inn i klubben og i sine år har han hatt stor betydning for utvikling av kjerneproduktet vårt. Med kjerneprodukt, mener vi ganske enkelt det vi i all hovedsak driver med til daglig. Det betyr å levere kvalitet på feltet, da vi er en fotballklubb. Vi er sikre på at det kommer alle spillere til gode, uavhengig av ambisjonsnivå.

For å lykkes med det, kreves det en tydelig blå tråd, hvilket vi har gjennom sportsplan og utviklingstrapp. Her har Henrik vært sentral i arbeidet med å tydeliggjøre hvor fokus og læringsmomenter skal være. Med Henrik ved roret har vi også blitt ansvarlige for Landslagsskolen i Sone Nord og vi opplever vekst både i bredde og topp. Vi har utdannet flere trenere og vi ser åpenbart flere av spillerne våre enn tidligere, da flere ungdommer spiller lengre. Dette gjør at vi nå har lag tilpasset ulikt ambisjonsnivå og vi reiser til Dana Cup med et rekordhøyt antall lag i sommer. Spillerutviklingen har også blitt tydeliggjort, noe som er avgjørende for å utvikle spillere til eget A-lag.

Henrik har stor arbeidskapasitet og er befriende ærlig og direkte, hvilket gjør at han ikke misforstås. Etter mange år på tidsbestemte kontrakter, er det derfor gledelig å kunne meddele at han nå har fått fast jobb i klubben. Vi ser fram til mange gode år videre sammen med Henrik, og vi gratulerer han med fast ansettelse.

Kontinuitetshilsen fra Stampa

Joz.