Lillehammer kommune er pilotkommune for Fritidskortet. Det kan du benytte hos oss i Lillehammer Fotballklubb.

Fritidskortet er et gavekort du kan bruke på fast, organisert aktivitet. Alle mellom 6 og 18 år får nå i høst 1 000,- Denne summen kan du bruke hos oss i LFK, hvilket er spesielt gunstig i fall du har en ubetalt faktura fra oss.

Hvis du har betalt en faktura for deltakeravgift etter 1. august 2021, kan du også laste opp kvitteringen og få inntil 1 000,- refundert.

Tanken er at alle mellom 6 og 18 år skal få 1 000,- hver vår og hver høst. Dette vil gjøre det enklere å delta i organiserte fritidsaktiviteter der du bor. Erfaringene fra andre kommuner er at flere barn og ungdommer deltar i organisert aktivitet. Vi i LFK heier på dette tiltaket da deltakelse i organiserte aktiviteter er både lærerikt og oppdragende.

For mer informasjon om Fritidskortet, kan du gå til: Info Fritidskortet

Informasjon på ulike språk finner du under i egne linker:

Infoark engelsk – digitale flater

Infoark polsk – digitale flater

Infoark somali – digitale flater

Infoark tigrinja – digitale flater

Infoark urdu – digitale flater

Infoark arabisk – digitale flater