Nå er det mulig for alle å se at det skjer ting på Stampa! 

Som alle vet, så har vi denne høsten arbeidet med å få alt på plass når det kommer til etablering av vann og avløp i Klubbhuset på Stampa. Det har vært et savn siden huset ble flyttet fra Nordseter til Stampa i 2008.

De siste to ukene har GK arbeidet innvendig på Klubbhuset og gjort mye klart til etableringen av et våtrom. Det er det ikke like lett for alle å se, men nå er Anlegg Øst i gang utvendig. Dermed blir det nå synlig for alle som ferdes på Stampa, at ting er i ferd med å skje. Per i dag er vi rimelig trygge på at vi innen utgangen av januar bør være rimelig i mål med prosjektet.

Det stanser imidlertid ikke med dette. Vi har fått en ny, herlig tildeling av midler. Denne gangen i fra Sparebankstiftelsen DnB. Dermed vil det bli ytterligere oppgraderinger av Klubbhuset i løpet av 2022.

Målet er å gjøre Klubbhuset til den sentrale plassen for vår kulturbygging. Sagt på en annen måte, skal Klubbhuset være navet i hjulet og det sentrale møtepunktet for hele fotballfamilien, uavhengig av om man til vanlig spiller mest fotball i grendene eller på Stampa. Her er vi nå på god vei!

Vi benytter anledningen til å takke våre gode Samarbeidspartnere, GK, Anlegg Øst Entreprenør og Ragnvald Moe AS som bidrar i realiseringen av dette prosjektet. En stor takk også til Runar Andreassen som sørger for at alt glir knirkefritt fremover. Det er herlig å ha så mye god og variert kompetanse i medlemsmassen.

Vi retter også en stor takk til Lillehammer kommune. Vi har på svært kort tid fått gjort mye krevende arbeid knyttet til flere variabler som nå skaper nødvendig forutsigbarhet og sikkerhet for oss som fotballklubb, når det kommer til vårt Klubbhus. Dette viser bare hva som er mulig å få til når vi utøver samhandling.

LFK web