FotballXtra tilbyr treninger for 4-7 klassinger etter skoletid fra uke 18. I uke 18 blir det en myk start med innføring i Koronavettregler. Øktene er klubbuavhengige, og passer for både gutter og jenter. Vi tilbyr ikke transport og ønsker direkte oppmøte på banen ti minutter før treningsstart.

Påmelding: TRYKK HER

Hovedtilbud – FotballXtra Smågruppetrening

Her kan man delta enten en eller to ganger i uken. Vi deler spillerne inn i grupper på 3-4 spillere, avhengig av alder og skoletilhørighet.

4-5 klassinger mandager. 6-7 klassinger tirsdager//torsdager. ØKTSTART 1500. Oppmøte 1450.

4-5 klassinger som deltar to dager i uken kan også være med torsdager.

4-5 klassinger: Første økt onsdag 29.4. Siste økt onsdag 17. juni

6-7 klassinger: Første økt torsdag 30.4. Siste økt torsdag 18. juni

Øktene varer i 65-75 minutter.

Oppstart uke 18:

Foreldremøte over nettet tirsdag 28.4 kl 1800, om regler og gjennomføring av økter.

Oppstart 4-5 klassinger: Onsdag 29.4 (både for de som deltar en dag og to dager)

Oppstart 6-7 klassinger: Torsdag 30.4 (både for de som deltar en dag og to dager)

To dager i uken fra uke 19

Normale uker. Deltar man en dag i uken er dag 1 mandager for 4/5-klasse og tirsdager for 6/7-klasse. Opplegget onsdag og torsdag tilpasses for de som deltar på smågruppetrening to dager i uken.

Personlig veiledning: 1 til 1 og 2 til 1-veiledning

Tilbud for spillere som ønsker tett oppfølging av en fast trener enten en eller to ganger i uken ut uke 26. Man får også egentreningslekser mellom øktene. Spillerne må sammen med foresatte definere enkle utviklingsmål, som vi personaliserer treningsopplegget etter. For spillere som velger dette tilbudet filmer vi økt 1, hvor vi jobber med det spilleren ønsker å forbedre – også filmer vi siste økt – for å se progresjon.

Øktene varer i 75 minutter.

Hvis man også ønsker å delta på smågruppetrening blir vi enige om dager som passer godt. Man kan da altså trene opptil fire ganger i uken i regi av FotballXtra. 

Oppstart uke 18 for personlig veiledning:

Foreldremøte over nettet tirsdag 28.4 kl 1800, om regler og gjennomføring av økter.

Utfylling av motivasjonsskjema – med målsetninger osv.

Tilpassede tider som avtales personlig. Full oppstart uke 18.

Påmelding: TRYKK HER

KONTAKT:

Henrik Wangberg,

Sportssjef FotballXtra//Utviklingssjef Lillehammer Fotballklubb

406 08 495 – fotballxtra@lillehammerfk.no

Forsidebilde: Arkivbilde. Fra Kick Off i 2020.