Erick trives både i byen og klubben, og ser fram til sesongen 2021.

Erick kom til byen i august, i følge med starten på studier ved HINN Avd. Lillehammer. Erick påpeker at det har gått fint å flytte til Lillehammer. Han sier han var litt spent på hvordan miljøet var, men samtidig visste han på forhånd, at studiemiljøet i byen var godt. Når det kommer til fotballen i byen, var det noe mer usikkerhet å spore. Tidlig etter oppstart på HINN var Erick på tur med klassen, og den gikk over Stampa, og anlegget totalt sett imponerte han. Vi har tidligere presentert Erick her på web, og fasiten etter en høst i klubben er at han trives veldig godt sosialt. Erick fremhever at alle har vært åpne og ønsket han velkommen.

På spørsmål om studiestart med Covid-19 som bakteppe mener Erick at han har vært heldig. Han kommer rett fra videregående, og der var jo normen hjemmeskole denne våren. Dermed har det ikke vært stor overgang. Han er imidlertid glad for at HINN har prioritert tilstedeværelse for førsteklassingene og de nye studentene. Det har vært godt å kunne møte på skolen og i tillegg få den hjelpen man trenger av forelesere.

Denne høsten har Erick vært med rundt G13. Han synes det har vært givende og han mener å ha sett en fin utvikling i spillergruppen. En del spillere har også fått konkrete utviklingsoppgaver som han har sett dem jobbe med på egen hånd på Stampa, utenom felles treningstid.

I 2021 skal Erick være med i Trenerteamet rundt G13. Han vil dermed ha samme rolle som i høst. I tillegg skal han lede G13-2 i kamper. Vi trener med hele årganger på feltet og vi har flere lag påmeldt i serien. Erick ser fram til å lede ett av lagene også fra sidelinjen. G13 i 2021 er 2008-kullet, og Erick mener det er mange spennende spillere og en generelt flott gjeng.

«Jeg gleder meg til å være med på utviklingen med denne årgangen»

På spørsmål om hvordan han har opplevd trenerrollen, er Erick tydelig på at man ser spillet med andre øyne, enn når man spiller selv. På spørsmål om hva som er vanskeligst, kommer det ikke noe entydig svar, men etter å ha trukket litt på det, faller Erick ned på trenerrollen.

#deternøye at vi har med oss Erick på laget videre, og vi gleder oss til å følge utviklingen hans som trener.