Lillehammer FK har ca. 800 medlemmer og organiserer fotball for barn fra 6 år og opp til og med Seniornivå. Til tross for utbruddet av COVID-19, har vi igjen aktivitet i alle aldersklasser, bortsett fra 6-åringene. Det gleder oss derfor å meddele at det nå er klart for de aller yngste barna.

Lillehammer FK inviterer med dette gutter og jenter født i 2014 til Stampesletta for å prøve fotball.

Dette skjer til følgende to tidspunkt:

  • Tirsdag 9. juni kl. 10.00-13.00

Denne tirsdagen inviteres alle 6 åringene i byens barnehager til Stampa. Vi håper at mange barnehager velger å legge turen innom Stampa denne formiddagen. Vi har utstyr og legger til rette for fotballaktivitet. Her trenger vi litt samhandling med dem som følger med barna på tur.

  • Mandag 15. juni kl. 17.00-19.00

Denne mandagen inviteres alle barn med foresatte til Stampa. Vi har utstyr og legger til rette for fotballaktivitet. Vi stiller med tilstrekkelig antall instruktører denne ettermiddagen.

Oppmøte begge dager er ved ”Brakka” (Klubbhuset) i søndre del av Stampa.

Har dere spørsmål, eller lurer på noe mer omkring fotball, tar dere kontakt med klubben på mail: dagligleder@lillehammerfk.no Alternativt kan man ringe 976 75 776.

Vi gleder oss til å se dere!