Lillehammer er en idretts- og arrangementsby. Det er naturlig at vi stiller opp og bidrar til gode opplevelser for byens gjester.

De seneste årene har vi i Lillehammer FK redusert dugnadsbelastningen for våre medlemmer. Vi står nå igjen med jevnt over kun Lillehammer Cup og Birkenarrangementene. Grunnet pandemien har det i det siste halvannet året vært svært begrenset med dugnader. Vi ser ikke bort fra at mange har tenkt at dette har vært helt OK, mens andre kanskje faktisk har savnet det sosiale fellesskapet og det pulserende folkelivet.

Vi tenker at dugnader og frivillig arbeid er en grunnstein i den norske idrettsmodellen. Å ta del i aktivitet er en flott sosial opplevelse og man kan bli kjent med andre mennesker, både i og utenfor vår organisasjon. I tillegg bidrar man til gode opplevelser for dem som besøker byen vår og tar del i ulike arrangementer.

Dugnad bidrar også til verdifulle inntekter til Lillehammer FK. Disse går igjen tilbake til aktivitet for alle våre medlemmer.

Det er nå klart for arrangementer i regi av Birken igjen. Her har vi i Lillehammer FK en lang tradisjon for å bidra med funksjonærer. Det er viktig å notere seg følgende:

  • De aktuelle lagene blir kontaktet via Rubic hvor foresatte anmodes om å stille som funksjonærer
  • Man bruker linken til Rubic Funksjonær og går inn og velger en vakt. Her er det «første mann til mølla» som gjelder, og de «beste» vaktene går først. Utsett derfor ikke det du kan gjøre i dag, til i morgen

Leser du denne saken og blir engasjert, og sågar har lyst til å bidra på vegne av Lillehammer FK, er det bare å følge denne linken, hvor du går inn og velger en vakt som passer for deg: Birken Funksjonær LFK

Mer informasjon om våre dugnader finner dere på web: Dugnader

Da gjenstår det bare å minne om at alle tar med seg en god porsjon med entusiasme på vakt. Et smil er hyggelig å få, men enda triveligere å gi!

God vakt til dere alle.

LFK web.