Når vi skal hjelpe spillerne i klubben med å ta valg rundt valg av videregående og viktige momenter i hverdagen – så er alltid spørsmålet vi stiller oss: Hva er best for akkurat spilleren vi veileder? For noen få er behovet for en ny trenings- og konkurransehverdag tilstede, og vi veileder da spillerne til å oppsøke et annet miljø enn det vi kan tilby i Lillehammer FK og på videregående skole i nærmiljøet. For mange av spillerne våre er faget Toppidrett Fotball på Lillehammer VGS Sør et alternativ som passer godt – ved siden av studiespesialisering på videregående skole og spill i klubben.

For å kunne tilby et godt og utviklende løp må samarbeidet mellom skole og klubb være tilstede. Akkurat det samarbeidet vi opplever med VGS i disse dager er bedre enn noensinne – noe gårsdagen bærer vitne om. Fra videregående er det Lars Erik Sundli og Børge Toft som er ansvarlige for Toppidrett Fotball.

Fredag klokken 0815 møtte trenerne Henrik Wangberg og Kim Solberg opp i skolegården på Lillehammer VGS Sør. Der møtte vi faglærer Børge Toft som kjører elevene på Toppidrett Fotball 1 og 2 (2. og 3. klasse) til treninger i Limtrehallen på Moelv med skolens minibuss. Anledningen for dagens tidlige start er at elevene på videregående skole nå har fagdager, hvor de får bruke en hel dag på et av programfagene de har.

Tilfeldighetene ville det slik at denne fagdagen sammenfalt med G19-kamp senere på kvelden. Dagen var omtrentlig lagt opp slik for de av spillerne i gruppen som spiller på interkretslaget til Lillehammer:

0900-1100: Trening Limtrehallen

1200-1400: Kampanalyse på skolen

1845-2200: Oppmøte og kamp mot Elverum U21.

Trening i Limtrehallen

Selve treningen var en ganske rolig trening, hvor spillerne brukte mye tid på å aktivere kropp gjennom skadeforebyggende trening med innslag av bevegelighet. Dette kunne de ikke gjort for første gang på kampdag, så at de kunne starte dagen med dette skyldes at de jobber systematisk med skadeforebygging gjennom bevegelighet og koordinasjon gjennom skoleåret. Deretter jobbet spillerne med å sette opp vinkler, orientere og rettvende kropp, som er viktige momenter å bruke tid på i frispillingen.  Så når man i klubb jobber med prinsippene for hvordan laget skal se ut, kan man på skolen hjelpe spillerne med detaljene som ligger bak – for å ivareta helhet. Økten ble avsluttet med konkurranse hvor spillerne jobbet med målskåring fra ulike vinkler.

Kampanalyse på skolen

To av spillerne som går på Toppidrett Fotball er langtidsskadd og følger for øyeblikket en  opptreningsplan. For å gi disse spillerne en opplevelse av tilhørighet fikk de i oppgave å analysere kampen G19 hadde spilt mot a-laget til Lillehammer FK noen dager før. Tilbake på skolen gikk spillerne gjennom ulike klipp – og ansvarliggjorde hverandre. Dette ble en nyttig seanse som viser at spillerinvolvering gir kvalitet.

Hvile og oppladning til kamp:

Etter skoledagens slutt klokken 14 så fikk spillerne fri, og hadde selv ansvar for hvile og mat inn mot oppmøte 1845. Inn mot kamp forsterket laget de tingene de hadde hatt fokus på gjennom dagen, og tok med seg det inn i kampen.

Gutta etterlyste i analysen tidligere på dagen tydeligere krav til å tørre å spille ut motstanderen, da det mot a-laget uken før ble en del lange baller samt balltap tidlig i oppbyggingen. Mot Elverum sitt 4. divisjonslag så hadde vi mye ball, men det stod 1-1 etter første omgang. I pausen ble vi enig om hvor det var mulig å finne rom, og kampen endte tilslutt med seier 7-1 etter mye flott kombinasjonsspill.

De av våre G19-spillere som var kampklare og ikke spilte fredag spilte på lørdag mot Follebu G19 i en tett og jevn kamp Lillehammer vant 2-1.

«En fin fotballdag»

Faglærer Børge Toft var opptatt av å gi de som skulle i kamp en smak av toppfotball. Han uttalte følgende etter at dagen var omme:

«Fredag var først og fremst en veldig fin fotballdag for oss som følger elevene på dagen og kvelden. For meg er det viktig at spillerne får kjenne på livet som toppidrettsutøverne lever. På den måten vi gjør det nå hvor vi samarbeider om aktiviteten på dag og kveld så blir toppidrettsfaget fremmende for spillerutvikling. I tilfeller hvor vi ikke evner å samarbeide tett med klubb kan toppidrettsfaget bli ekstra merbelastning som virker hemmende for spillerens utvikling.»

(Bilde på toppen: Fra video av kamp 25.02.2022 mot Elverum U21.)

(Bilde i sak: Fra økt i Limtrehallen fredag morgen.)