Knut Arne Vassdokken fortsetter som Banekoordinator i 2021. 

En meget viktig jobb er å holde styr på banefordelingen. Knut Arne Vassdokken begynner å få god rutine på dette arbeidet, og går nå inn i sin fjerde sesong som Banekoordinator. Han har denne rollen på vegne av Lillehammer FK og Lillehammer KFK. Å være Banekoordinator kan være en noe utsatt posisjon, og Knut Arne bidrar med sjelden kontinuitet i rollen. Han fremstår som en lagspiller for begge klubber.

På spørsmål om det blir mye kjeft gjennom sesongen, mener han at det stort sett går greit. Det er imidlertid noen hoder som går litt varme innimellom, fordi mange ønsker den samme banen til lik tid. Dermed blir det litt støy, men kanskje ikke mer enn det som er å forvente, legger han retorisk til.

Knut Arne påpeker at vi må være klar over at det i sum er ca. 80-90 lag i de to klubbene som skal ha banetid, og da unngår man ikke kollisjoner. Det er en utfordrende kabal som skal gå opp, og antall baner er en knapp faktor. Spesielt i nordre bydel er kapasiteten på baner for dårlig.

«Mitt mål er å yte service til brukerne»

Knut Arne fremhever at arbeidet gjøres i tett dialog med brukerne og han har et godt samarbeid med begge klubber, hvilket han mener er helt avgjørende.

Det er nøye at Knut Arne fortsetter i rollen, og vi minner våre brukere om at man ved behov kanskje teller til 10, innen man slår på tråden…