I pausen på søndag, fikk vi det synlige beviset på at vi nå er sertifisert som Kvalitetsklubb på nivå en. 

Noe av det viktigste LFK sitt styre og ledelse gjør, er å jobbe med strategisk klubbutvikling. Det betyr i klartekst utvikling av hele klubben basert på tydelige mål, hvor det er et langsiktig fokus. Vi er overbevist om at sportslig og menneskelig suksess kommer som følge av en god drift, basert på tydelige verdier, rammer og innhold, og ikke via kortsiktig resultatfokus. Derfor er vi opptatt av kontinuerlig prestasjonsutvikling både på og utenfor banen.

Et ledd i dette arbeidet har vært å bli sertifisert som Kvalitetsklubb på nivå en. Det er tre nivåer, og første steget i stigen er nivå en. Her må man kvalifisere seg innen fire hovedområder, hvor det igjen er 19 kriterier som må tilfredsstilles. De fire hovedområdene er:

  • Aktivitet (fotball)
  • Kompetanse
  • Organisasjon
  • Samfunns- og Verdiarbeid

For de som ønsker å bli bedre kjent med konseptet, er dette en nyttig link: Kvalitetsklubb NFF

Fra NFF sin side er målet at Kvalitetsklubb bidrar til å utvikle tydelige verdier, det øker kompetansen og det etablerer ryddige strukturer. Det igjen bidrar til at klubben kan tilby aktivitet med kvalitet. Gjennom pandemien svarte vi på svært mange undersøkelser, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Fasiten viser at Kvalitetsklubber presterte signifikant bedre under pandemien, enn tilsvarende sammenlignbare klubber. I NFF Indre Østland er vi en av ca. 20 klubber som er sertifisert. På landsbasis er det ca. 350 klubber som har denne tittelen. Dermed er dette en aldri så liten «fjær i hatten» for oss, og det motiverer til videre hardt arbeid.

På søndag trakk NFF IØ spesielt fram vår investering i klubbens trenere når det kommer til kompetanse (skolering/kurs). De siste to årene har vi brukt betydelig midler på å skolere trenere i både barne- og ungdomsfotballen. Vi er opptatt av fotball som et fag, og vi er sikre på at skolerte trenere gir bedre påvirkning på feltet.

Det er viktig å si at selv om man er blitt Kvalitetsklubb, så betyr ikke dette at alt til enhver tid er perfekt. Feil, mangler og andre forhold kan inntreffe, all den tid mennesker er involvert. Likevel, det betyr at vi har et godt fokus, og vi har mye dokumentasjon på driften, noe som sikrer kontinuitet på sikt.

Det er nå heller ikke mulig å legge beina høyt og tro at seieren er inkassert. Å være sertifisert som Kvalitetsklubb er en kontinuerlig prosess, og ikke noe man er til evig tid. Man må resertifiseres hvert andre år. Vi gratulerer hele fotballfamilien med utmerkelsen og ønsker en fabelaktig uke, både på og utenfor banen.

LFK web.

Hovedbilde: Tom Henning Hovi/NFF IØ