Styret i LFK kaller med dette inn til ekstraordinært Årsmøte, tirsdag 13. juni kl. 20.00 i 2. etg. i Curlinghallen.

Det ekstraordinære årsmøtet skal ta stilling til sammenslåing med LKFK.

Relevante dokumenter leser du her:

Notat LKFK LFK fusjon 25MAI23

Fusjonsplan_LKFK-LFK_25MAI23

Årsregnskap_LFK_2022

Årsregnskap_LKFK_2022

Lovnorm_LFK

Lovnorm_Lillehammer_KFK

Styreprotokoll_LFK

Innkalling ekstraordinært årsmøte LFK

LFK sakliste ekstraordinært årsmøte 13.06.23

Vi ønsker velkommen.

På vegne av Styret
LFK web.