Det nærmer seg nå raskt vann og avløp på Brakka.

Det har det siste året vært investert mye tid i planlegging av vann og avløp på Brakka. Målet har vært en utvikling av Brakka til et realt Klubbhus, som skal være navet i hjulet når det kommer til kulturbygging. Dagens fasiliteter har satt klare begrensninger på hva som har vært mulig å få til. I sommer fikk vi gledelig nok tildelt prosjektmidler fra Sparebank 1 Gudbrandsdal. Det kan du lese mer om her: GD reportasje

Siden 2008, da huset kom til Stampa, har vi levd i en nasjonalromantisk tilnærming uten vann og avløp, ikke ulikt tradisjonsrikt seterliv i Norge i forrige århundre. Tildelingen fra Sparebank 1 Gudbrandsdal gjorde det mulig å realisere prosjektet. Klubben legger også en betydelig sum i potten, noe man kan gjøre grunnet ryddig økonomistyring over flere år. Å utvikle Klubbhuset, er synonymt med å utvikle hele klubben. Målet er å gjøre Klubbhuset til en naturlig møteplass for hele fotballfamilien. Med vann og avløp, mener vi også at vi faktisk kan innføre Klubbhuset som det korrekte begrepet.

Gjennom sommeren og høsten har det vært investert mye tid i planlegging og prosjektering, og nå nærmer det seg for alvor realisering av prosjektet.

Vi retter en stor takk til Runar Andreassen som sørger for at det ikke blir noen løse tråder. Så retter vi også en stor takk til våre Samarbeidspartnere, Anlegg Øst Entreprenør, GK og Ragnvald Moe AS. Det er herlig å se hva vi kan få til når folk trekker i lag. Det er også på sin plass å takke Lillehammer kommune for meget god service og rask saksbehandling. Så gjentar vi gjerne også vår takk til Sparebank 1 Gudbrandsdal for tildelingen av prosjektmidler.

I 2022 slipper man faktisk å stille spørsmålet om hvor man kan gå på do, når man gjester Stampa. Dette mener vi at er verdt å feire. Vi har derfor sluppet årets megahit i Norge, som du nå finner på Spotify. Kledelig nok heter låten «Do i 2022» av Hammer feat. Lille. Hva er vel bedre enn å lytte til akkurat denne låten, når du selv sitter og «trøkker».

Låta finner du her: Do i 2022 Spotify

Entusiastisk hilsen

LFK web.