Det er alltid spennende å gjøre ting for første gang. I går var det klart for digitalt årsmøte i Lillehammer FK.

De fleste av oss har nå blitt godt vant med digitale møter i ulike former. Det er likevel alltid litt spenning knyttet til å gjøre ting for første gang. Å gjennomføre et årsmøte er noe mer omfattende enn et vanlig møte i Teams. Blant annet skal deltakerne kunne stemme over de ulike sakene på saklisten, og møtet skal gjennomføres formelt korrekt.

Det heter seg at «godt forarbeid er halve jobben» og i Lillehammer FK er målet alltid å stille godt forberedt både på og utenfor banen. Vi fikk i går god hjelp av Pål Maugesten som var ordstyrer. Det var også fint å ha Idrettskretsen til stede ved Pål Erik Heimstad. Klubbens første digitale årsmøte forløp knirkefritt, og vi takker alle som tok turen inn i verdensveven og deltok.

LFK web gratulerer Per A. Mæhlum, Fredrik Alver og Per Kollstad som alle fikk fornyet tillit av årsmøtet.

Styret i Lillehammer FK i 2021 består dermed av:

Per A. Mæhlum (Leder)
Erik Huuse (Nestleder)
Karen Sann Fougner
Magnus Beite
Fredrik Alver
Lars S. Rønningen
Einar Gelius

Trine A. Kvalen (Vara)
Erik Ulateig (Vara)
Per Kollstad (Vara)

Vi ønsker styret lykke til med et spennende år.

LFK web