Klubbene Lillehammer FK, Lillehammer KFK og Faaberg har besluttet å møtes i slutten av april for å ta en avgjørelse knyttet til Dana Cup. Vi ønsker i samarbeidets ånd å ta samme avgjørelse knyttet til sommercup. Dana Cup har åpnet for at man får refusjon frem til og med midten av juni, men vi ønsker å ta en tidlig avgjørelse da dette berører sommerferieplaner. Man trenger derfor ikke å foreta seg noe før ny info kommer.

Info om Dana Cup kommer før 1. mai. 

Foto: Jess Madsen. Hentet fra Dana Cup sine nettsider 6.4.20.