Ny keepertrener i Ungdomsavdelingen

Mats kommer fra Østfold, og der er det fotballkultur!

Mats er et nytt ansikt i klubben, og han dukket opp på Stampa i følge med studier på HINN Avd. Lillehammer. Mats har begynt på Idrettsvitenskap, og han ser fram til å kombinere studier med både spill på A-laget og i en rolle som keepertrener i Ungdomsavdelingen. Mats er fra Østfold, og dermed har han opphav i et distrikt med sterk fotballkultur. Vi gleder oss over å få slike impulser inn i klubben.

Det var naturlig for Mats å fortsette med fotball når han flyttet til Lillehammer. Han er glad for nettopp det valget, fordi det har vært noe "trått" med mye forelesninger via nett. Sånn sett hjelper det å være en del av fotballen hvor man blir del av et sosialt miljø, også utenom studiehverdagen.

Mats har fått et godt inntrykk av både byen og klubben, og han fremhever at han har blitt tatt godt i mot.

De siste årene har Mats spilt for Tistedalen. Før den tid, spilte han gutt- og juniorfotball i Kvik Halden. Her hospiterte han også på jevnlig basis med A-laget.

Hos oss i Lillehammer FK er Mats en del av A-stallen, samtidig som han skal være keepertrener for G11, G12 og G13. Mats har jobbet litt som keepertrener i Akademiet til Kvik Halden, og han synes det var spennende. Han gleder seg over å kunne ta opp igjen denne tråden i Lillehammer FK.

"Det er morsomt å lære bort det jeg selv har erfart til yngre spillere"

Mats tenker det er en klar fordel å være i en trenerrolle, sett i lys av at han studere Idrettsvitenskap. Han fremhever at det blir spennende å sette teorien fra utdanningen inn i en praktisk kontekst.

Vi ønsker Mats velkommen på trenerlaget.

 


Erick klar for ny sesong

Erick trives både i byen og klubben, og ser fram til sesongen 2021.

Erick kom til byen i august, i følge med starten på studier ved HINN Avd. Lillehammer. Erick påpeker at det har gått fint å flytte til Lillehammer. Han sier han var litt spent på hvordan miljøet var, men samtidig visste han på forhånd, at studiemiljøet i byen var godt. Når det kommer til fotballen i byen, var det noe mer usikkerhet å spore. Tidlig etter oppstart på HINN var Erick på tur med klassen, og den gikk over Stampa, og anlegget totalt sett imponerte han. Vi har tidligere presentert Erick her på web, og fasiten etter en høst i klubben er at han trives veldig godt sosialt. Erick fremhever at alle har vært åpne og ønsket han velkommen.

På spørsmål om studiestart med Covid-19 som bakteppe mener Erick at han har vært heldig. Han kommer rett fra videregående, og der var jo normen hjemmeskole denne våren. Dermed har det ikke vært stor overgang. Han er imidlertid glad for at HINN har prioritert tilstedeværelse for førsteklassingene og de nye studentene. Det har vært godt å kunne møte på skolen og i tillegg få den hjelpen man trenger av forelesere.

Denne høsten har Erick vært med rundt G13. Han synes det har vært givende og han mener å ha sett en fin utvikling i spillergruppen. En del spillere har også fått konkrete utviklingsoppgaver som han har sett dem jobbe med på egen hånd på Stampa, utenom felles treningstid.

I 2021 skal Erick være med i Trenerteamet rundt G13. Han vil dermed ha samme rolle som i høst. I tillegg skal han lede G13-2 i kamper. Vi trener med hele årganger på feltet og vi har flere lag påmeldt i serien. Erick ser fram til å lede ett av lagene også fra sidelinjen. G13 i 2021 er 2008-kullet, og Erick mener det er mange spennende spillere og en generelt flott gjeng.

"Jeg gleder meg til å være med på utviklingen med denne årgangen"

På spørsmål om hvordan han har opplevd trenerrollen, er Erick tydelig på at man ser spillet med andre øyne, enn når man spiller selv. På spørsmål om hva som er vanskeligst, kommer det ikke noe entydig svar, men etter å ha trukket litt på det, faller Erick ned på trenerrollen.

#deternøye at vi har med oss Erick på laget videre, og vi gleder oss til å følge utviklingen hans som trener.

 


Ballen ruller i FotballXtra

Til tross for uforutsigbare rammebetingelser, ruller ballen videre i FotballXtra.

FotballXtra er vårt klubbnøytrale tilbud, hvor alle som ønsker mer trening ut over økter i eget lag, kan melde seg på. Det er ingen seleksjon basert på ferdigheter, men et fellestrekk er vel at både guttene og jentene er ivrige og glad i aktivitet.

Vi er godt fornøyd med årets oppstart. Spesielt godt fornøyd er vi med å arrangere egen dag for jentene. Vi takker for responsen som dette tilbudet har fått, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Vi innretter oss selvfølgelig etter de til en hver tid gjeldende bestemmelsene når det kommer til Covid-19. Vi lytter til både NFF og NFF Indre Østland, samt at vi har god dialog med lokale myndigheter. Som en konsekvens av dette, henter vi ikke spillere i minibuss denne høsten. Vi er på denne "ballen", men det er lite trolig at dette skjer før tidligst i januar.

Vi har ellers rullerende påmelding, og mer informasjon og link til påmelding finner du i denne saken på våre websider: Info og påmelding til FotballXtra

Xtrahilsen
LFK web


1, 2, 3 og 4

I helgen var Lillehammer FK vertskap for Del 4 av Grasrottrenerutdanningen, og det gikk unna på feltet. 

Grunnet Covid-19 ble de aller fleste kurs satt på vent denne våren. Vi i Lillehammer FK er så heldige å ha flere personer som er sertifiserte veiledere og en del av NFF Indre Østland sitt intsruktørkorps. Det ble derfor besluttet at med Lillehammer FK som vertskap, ble samtlige fire Delkurs av Grasrottrenerutdanningen satt opp med Stampa som base denne høsten.

Det betyr at man kunne dra igjennom hele utdannelsen i løpet av en høst. En god del har gjort dette, noen har fylt på med manglende moduler, mens andre ønsker en noe saktere progresjon. Totalt har mer enn 50 trenere fra ulike klubber i NFF Indre Østland deltatt på de fire Delkursene.

En generell oppfordring er at man over noe tid gjennomfører alle fire Delkurs. Dette fordi det gir et verdifullt totalperspektiv på trenerrollen. Samtidig blir man sertifisert som Grasrottrener. Det gjør noe med egen stolthet.

Fra Delkurs 1, ofte kjent som barnefotballkurset, beveger man seg opp i sin private funksjonalitetsskala. Målet er å gå fra å sette i gang meningsfull og tilpasset aktivitet, til aktivt å kunne veilede på valg og utførelse. Fra å holde praksis på feltet på ca. 20 minutter, kjører man i Delkurs 4 hele 60 minutter på feltet, hvor man virkelig får prøvd seg i trenerrollen, og da i ungdomsfotballen. Det kan være et stykke utenfor komfortsonen for noen, men svært givende når det først er gjort. Med umiddelbar tilbakemelding på feltet etter endt instruksjon, samt gode refleksjoner og erfaringsutvekslinger i etterkant, er trenerkurs den beste investeringen, både for trenere og klubber. Skolerte trenere sikrer kvalitet på feltet, som igjen medfører trivsel og mestring for alle. Det flotte med Grasrottrenerutdanningen er at fremfor å sitte inne og "snakke om", er man ute og øver i rollen. Det er praktiske kurs noe som bidrar til et betydelig læringsutbytte for deltakerne.

Vi kan ellers legge til at NFF sin modell for trenerutdanning er meget vel ansett i hele Europa. Her passer det godt også å nevne Cupfinaleseminaret hver høst som er Nordens største tiltak for trenere, uavhengig av nivå i egen klubbhverdag.

Vi i Lillehammer FK synes det har vært meget trivelig å være vertskap når NFF Indre Østland holder kurs, og vi takker for tilliten. Vi takker også vår gode nabo, Lillehammer KFK, som i likhet med oss selv har bidratt med objekter. Uten spillere, blir det intet kurs.

Vi avslutter med å gratulere alle som har gjennomført og bestått kurs denne høsten, og ønsker alle lykke til videre på feltet i egen trenerhverdag.

Utdanningshilsen
LFK web


Overgang barnefotball til ungdomsfotball: G2008-kullet

Det året spillerne i Lillehammer Fotballklubb fyller 13, blir de en del av et felles G13-lag. Da går man altså fra grendebaserte lag med skoletilhørighet, til felles bylag. De siste årene har vi endret en del på praksisen, for å få med flest mulig lengst mulig. Vi ønsker derfor å informere litt om strategien klubben har i overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball. Klubbens tanker rundt sport ligger i sportsplan og utviklingstrapp under fanen "Sport" på våre nettsider.

Read more


Vi gratulerer G19 med seriemesterskapet!

I dag ble våre Juniorer seriemestere i G19 Elite Høst 2020 i NFF Indre Østland.

Vårt G19 lag har levert en meget god sesong, og i dag ble målbevisst arbeid belønnet med seriemesterskap, og det sågar to runder før sesongslutt.

Det har i lengre tid vært arbeidet meget godt i Lillehammer FK sin ungdomsavdeling. Dette arbeidet har blitt ledet av Utviklingssjef, Henrik Wangberg. Med seg på laget har han hatt mange dyktige og engasjerte personer, som gjennom god samhandling og felles virkelighetsforståelse har sørget for at vi som klubb har tatt mange steg de siste årene. Dette sportslige arbeidet har vært tuftet på en tydelig strategi, og den finner vi i klubbens vedtatte Sportsplan og Utviklingstrapp. Dokumentene ligger selvfølgelig tilgjengelig på våre websider under fanen "Sport". I ungdomsavdelingen har vi mange dyktige trenere med formell kompetanse og kvalifikasjoner, og mange har et brennende ønske om å bli gode, ikke ulikt flere av spillerne.

I 2020 ser vi for alvor at vi begynner å høste av timene som er lagt ned. Vi har evnet å snu en negativ frafallstrend og vi opplever spillertilgang i ungdomsavdelingen. Det betyr at mange føler seg verdsatt og sett som mennesker. I tillegg evner vi å ha to tanker i hodet samtidig, slik at også de med ambisjoner skal få lov til å leve ut drømmen. Slikt gir sportslige prestasjoner som igjen leder til resultater i form av seire og poeng.

G19 har levert en strak rekke av seire med hele 28 plussmål i målforskjell. Dermed er seriemesterskapet sikret allerede to runder før slutt. I dag lørdag, ble Trysil slått 9-0 på Stampa.

LFK web tok en prat med Kaptein, Torje Bjørnaa, som er svært fornøyd med årets sesong. Han påpekte at G19 har trent hardt siden desember/januar. Selv etter at Covid-19 la begrensninger, fortsatte laget arbeidet. Torje trakk også frem en god spillergruppe som fungerer både på og utenfor banen. G19 sin Kaptein var imidlertid klar på at sesongen ikke er omme, og han gleder seg til ukene som kommer.

"Det er viktig å ikke glemme at sesongen ikke er ferdig. Vi har fortsatt kamper igjen"

G19 sitt trenerteam har i år bestått av Henning Brendstuen, Rune Osvold og Per Myhre. LFK web gratulerer både spillere, trenere, lagledere og øvrig støtteapparat med vel fortjent første plass. Dette viser hva som er mulig når det jobbes langsiktig, grundig og med entusiasme i kombinasjon med en blå tråd.

Mesterskapshilsen
LFK web

 


UngdomsXtra er åpent for påmelding!

Nå er også UngdomsXtra åpent for påmelding. Spillerne som kan delta er spillere født i 2006 og 2007, 2005-spillere etter dispensasjon. Det er åpent for alle, både gutter og jenter. Gutter på fredager, jenter på tirsdager. Jentene starter litt senere grunnet uttak til sone osv i oktober.

Ekstra ferdighetsutvikling for alle spillere som vi trene mer:

Ambisjonen med FotballXtra på alle nivåer er å tilrettelegge for mer ferdighetsutvikling for unge spillere som ønsker seg mer trening. Det er derfor åpent for alle, og man blir differensiert på trening. Vi håper også å gi spillerne referanser de kan ta med seg tilbake i egen treningshverdag.

Info og påmelding:

Mer info og påmelding finnes her: SUPERINVITE

Kontakt:

Kontakt sportssjef FotballXtra, Henrik Wangberg, ved spørsmål eller tilbakemeldinger:

Henrik Wangberg, fotballxtra@lillehammerfk.no, 406 08 495.


Camp Stampa

Denne uken har ivrige spillere brukt høstferien til Xtra trening på Stampa.

FotballXtra er vårt klubbnøytrale tilbud til spillere som ønsker mer trening ut over eget lag. Tilbudet er klubbnøytralt, og dermed trenger man ikke å være medlem i Lillehammer FK for å delta. Det er heller ingen seleksjon, så er du ivrig og klar for mer trening, melder du deg på.

I høstferien er det FotballXtra Camp og det er inspirerende å se at tilbudet fenger. Under kyndig veiledning har barna gjennomført gode økter.

Vi minner ellers om at FotballXtra sitt ordinære tilbud er godt i gang. I år har vi også initiert en egen Jentedag, etter inspirasjon og mal fra andre klubber sine Akademier.

For dem som ikke har rukket å melde seg på, kan vi berolige med at det er rullerende opptak, slik at sjansen ikke har gått fra deg! Du finner mer informasjon og påmelding i linken under:

https://www.superinvite.no/#/invitation/6c90885b28e58d1f44856d787da2078f

Da ønsker vi fortsatt god høstferie til hele fotballfamilien. På Stampa er det alt annet enn ferie og fri. Her arbeider vi med repeterende høyintensitetsløp.

Xtra stor hilsen
LFK web


Stinn brakke på Brakka

I helgen ble Del 2 av Grasrottrenerkurset avholdt på Stampa. Lillehammer FK var på nytt vertskap på vegne av NFF IØ. 

Det er svært gledelig at mange har lyst til å ta trenerutdannelse i regi av NFF. Norsk trenerutdanning i regi av NFF er meget vel ansett og er regnet for å holde høyt nivå. Starten for alle trenere er Grasrottrenerkurset. Det består av fire deler, og Del 2 ble avholdt nå i helgen.

Det er NFF IØ som holder kurs, mens Lillehammer FK er vertskap. Det er helt naturlig, da kompetanse er en av våre tre viktigste verdidrivere. Fotball er et fag på lik linje som en elektriker, tømrer eller en revisor. Vi ønsker sammen med NFF IØ å ta et aktiv rolle når det kommer til å tilby utdanning. Det er mulig, fordi flere personer i Lillehammer FK er en del av kretsens instruktørkorps. Dermed slipper trenere i lillehammerdistriktet å reise langt for å få faglig påfyll. Det holder med å ta turen til Stampa! Helgens instruktører var Utviklingssjef, Henrik Wangberg, og Daglig Leder, Jostein Wahl.

Hele 16 trenere fra ulike klubber deltok, både lokale og tilreisende. Dermed var det på det nærmeste fulltegnet kurs og også stinn brakke på Brakka. Stemningen var meget god, og mye regn på lørdag, la ingen demper på praksisøkten. Det er på sin plass å takke keeperne som var i aksjon fredag kveld. De fikk en fin opplevelse hvor også A-lagets keeper, Magnus Hellem, bidro.

Vi takker også våre egne spillere fra G9, og J11 fra vår gode nabo, Lillehammer KFK. Uten objekter, blir det intet kurs.

Gledelig nok, avholdes både Del 3 og Del 4 senere i oktober, og det lover godt for det som skal skje på feltet utover høsten, men også i sesongene som kommer. Skolerte trenere er det fremste virkemiddelet for å ha kvalitet på feltet, hvilket igjen motvirker frafall.

Utdanningshilsen
LFK web


Endelig Klubbdommerkurs!

Grunnet Covid-19 ble vi sterkt forsinket med årets Klubbdommerkurs. Bedre sent enn aldri, og sist uke deltok 36 spillere på dommerkurs. 

Ingen dommer, ingen kamp! Så enkelt kan det sies, og hver vår skal det normalt gjennomføres Klubbdommerkurs. Dessverre har Covid-19 skapt noen utfordringer i år, men sist uke var det endelig klart for kurs.

Hele 36 spillere fra G13 og G14 deltok på kurset, og vi forventer at dette skal gjøre det langt enklere å rekruttere dommere til kamper i Yngres Avdeling i klubben.

Vi hadde besøk av Bjørn Laugerud, og han holdt spillerne engasjert gjennom hele kurset. Vi gleder oss over at spillere i egen klubb har lyst til å dømme kamper. Dette gir også verdifull læring og perspektiv, noe som kan komme godt med når de selv spiller kamper.

Vel blåst!

Regelhilsen
LFK web