Påmelding til FotballXtra er nå åpen!

Vi kan med glede annonsere at vi fra høsten 2021 drifter FotballXtra som normalt fra 6. september. "Som normalt" betyr transport etter skoleslutt til trening, fotballkyndige og skolerte instruktører pluss servering av frukt, smoothie og etterhvert også litt brødmat.

Read more


Mats går foran og viser vei!

Det er svært gledelig at unge, lokale spillere ser utdanningsmuligheter i nærområdet.

I Lillehammer FK skal vi etter beste evne arbeide langsiktig og ikke minst strategisk. L for Langsiktig, er som kjent også første bokstav i vårt verdigrunnlag, forkortet til LÅGEN.

Utvikling av Klubbhuset til å bli en sentral møteplass for fotballfamilien, tilrettelegging for fotball i videregående skole (studiespesialisering) og arbeid med å etablere fotballhall er viktige elementer i en strategi for videre vekst og utvikling av lokalfotballen.

Et annet område vi arbeider mye med er ikke minst å beholde spillere i klubben, også etter endt videregående skole. De som gjennomfører førstegangstjeneste, er det også viktig å motivere til vende tilbake til byen. Alt for mange av våre egne spillere reiser ut etter videregående skole. Den trenden skal vi arbeide med å snu, for det finnes svært mange gode argumenter for å bli i byen. Man kan ta en utdanning ved HINN avd. Lillehammer. Skulle ikke det friste, er NTNU sitt miljø på Gjøvik og også Hamar kun en omgang unna med bil eller buss. I tillegg er det langt lavere kostnader ved å bo litt mer perifert enn i en stor norsk by. Man kan gjennom en Bachelorgrad spare betydelig beløp i studielån ved å velge lokale løsninger. Dermed får vi et fantastisk Kinderegg med de sedvanlige tre godene, skjønt ingen overraskelser. Du kan spille fotball for LFK, du får en god utdannelse og du sparer penger. Det er selvfølgelig like naturlig at byens egne gutter skal studere på HINN, som personer utenfra. Effekten av dette er at vi får økt kontinuitet i spillergruppen etter fylte 19 år, etter avsluttet videregående skole.

Det er svært gledelig at nettopp Mats Renolen går foran og viser vei. Han har kommet inn på HINN, og har takket ja til skoleplassen. I første omgang er det et Årsstudium i Pedagogikk, og så vil tiden vise hva fremtiden bringer. Mats er "local lad", er spiller på vårt A-lag og trener i klubben.

"Studiet passer godt i forhold til mine interesser og mitt virke som trener i klubben"

Mats tenker at det ikke er noe vits i å flytte, om får utviklet seg gjennom et miljø man trives i. I tillegg har han økonomisk trygghet ved å bo i Lillehammer. Mats innser at han spiller i 4. divisjon, men drømmen lever fortsatt. Mats tenker at det fortsatt er mulighet til å ta steg. Å ta trenerutdanning har også hjulpet Mats til å bli en bedre spiller. Dette fordi man ble bevisstgjort på detaljer som han ikke nødvendigvis reflekterte over som spiller. I tillegg lærer man seg å forstå spillet bedre.

"Det er ingen grunn til å flytte på seg, bare for å flytte på seg"

Vi vet at mange mener mye om at en så stor klubb som LFK har et A-lag på nivå fem. Da er det viktig å minne om at de som kan endre dette, er de som til enhver tid har sitt virke i klubben, både på og utenfor banen. Et viktig bidrag i så måte er kontinuitet. Mats etablerte seg som spiller på A-laget mens han gikk på videregående. Nå blir han med oss videre, og er en av de aller første lokale guttene som gjør dette valget. Frem til nå, utradisjonelt, men på sikt forhåpentligvis helt naturlig og selvfølgelig. Uten sammenligning for øvrig, men hvor mye har vel ikke studiemiljøet i Sogndal betydd for laget fra saftbygda?

Vi gleder oss over den lojaliteten som Mats viser og vi ønsker han lykke til, både på banen og i forelesningene ut over høsten.


Alle gode ting er tre!

Vi gleder oss over at hele tre trenere er tatt ut til UEFA B-lisens kurs i august. 

I Lillehammer Fotballklubb har vi tro på kompetanse som en vesentlig verdidriver. Å ha skolerte trenere på feltet er vi helt sikre på at gagner alle, uavhengig av ambisjonsnivå. Per i dag har klubben fire sertifiserte trenere med UEFA B-lisens. Blant disse finner vi også trenere som er sertifisert til å kjøre Grasrottrenerkurs.

Det er derfor svært gledelig at vi har tre unge og ambisiøse trenere som har blitt tatt ut til høstens UEFA B-lisens kurs. For å delta, må man kvalifisere seg både teoretisk og praktisk og mer enn 500 trenere søkte om årets kursplasser. Du kan lese mer om hvem som er tatt ut i denne linken: Uttak UEFA B-lisens

Trenerne som er tatt ut fra oss er alle Hovedtrenere i Ungdomsavdelingen. Andreas Mauset har ansvaret for G14. Mats Renolen har ansvaret for G15 og Gosha Askar har ansvaret for G16. De har også andre oppdrag i klubben, og flere av våre spillere kjenner dem fra både Fellestreninger, Landslagsskolen og FotballXtra.

På spørsmål fra LFK web, ser Mats Renolen fram til en meget lærerik uke. Han ser også frem til å treffe trenere fra andre klubber, som gjerne kan ha andre innfallsvinkler. Mats ser også fram til erfaringsutveksling og et praktisk kurs med mye tid på feltet.

Gosha Askar gleder seg til å få muligheten til å gå igjennom et UEFA B-lisens kurs, som han utelukkende har hørt positiv omtale om, fra andre trenerkolleger.

"Jeg ser fram til å sparre med andre trenere utenfor Lillehammer" (Gosha Askar)

Andreas Mauset er ikke mindre entusiastisk, og gleder seg til til kurs. Andreas tenker at det blir helt rått, og ikke minst møter man mange nye trenere. Andreas tenker også at fullført kurs kan gi nye muligheter og åpne dører på sikt.

Vi gleder oss over at vi som klubb våger å satse på unge og lovende trenere som arbeider dedikert og produserer mange timer på feltet. Lillehammer Fotballklubb vil mest trolig aldri kunne være lønnsledende, men derimot kan vi legge vekt på et utviklingsorientert miljø, hvor vi arbeider sammen for å bli bedre. Det tiltrekker seg ambisiøse trenere som vil noe med sin trenergjerning. Det viktigste vi som klubb kan gjøre, er å investere i våre medarbeidere. Det kommer nemlig spillerne til gode, og det er som kjent medlemmer og fans klubben er til for.

Utviklingshilsen

LFK web


Fagdag med HamKam Fotball

Lørdag hadde vi besøk av HamKam Fotball. Det ble en meget givende fagdag sammen med Rolf og Chris.

I fjor høst gjestet Rolf Høgmo oss hvor vi hadde et flott Trenerforum for våre trenere i yngres avdeling. Lørdag var både han og Chris Twiddy tilbake på Stampa. Denne gangen med fokus på våre ungdomstrenere og A-lags apparat.

Dette er en av de fine effektene ved å være en samarbeidsklubb til HamKam. Vi kan ta turen til Hamar, og vi kan få besøk av deres personer. Hele 16 personer fra LFK, FF og LKFK deltok, og det viser den entusiasmen som hersker for kjerneproduktet, sport, om dagen.

Lørdag ble det orientert om hvordan HamKam arbeider fra yngres, via ungdom og opp til seniornivå. Deretter brukte Chris tid på temaene frispilling og posisjonsspill, før han gjennomgikk lørdagens økt, hvor G19 var objekter. Deretter bar det ut på feltet, hvor G19 var objekter i en økt ledet av Chris Twiddy.

Dagen ble avsluttet i solen utenfor Brakka, hvor både presentasjonene og økten ble diskutert.

Vi takker spillere fra G19 som stilte på for å skape en god dag for våre trenere. Vi takker også Pizzabakeren for punktlig leveranse av mat.

#deternøye med kontinuerlig utvikling.


FotballXtra StrandtorgetCamp sommeren 2021

Vi arrangerer FotballXtra StrandtorgetCamp også sommeren 2021. I år arrangeres FotballXtra StrandtorgetCamp 25-29. juni på Stampesletta.

Dette er fem dager med høy aktivitet, og et meget begrenset antall plasser.

Hver eneste dag består av skadeforebyggende trening, teknikktrening, trening på å skåre mål og mye spill. Det blir skolerte trenere fra Lillehammer FK sin ungdomsavdeling, supplert av assistenter fra vårt G19-lag som i 2021 spiller på nasjonalt nivå.

Bilde: (Det ble fullt sommeren 2020. Her er en av tre grupper på fjorårets SommerCamp.)

Read more


Klubbtreninger fra lørdag 29. mai

Fra lørdag 29. mai lanserer vi nok en gang treninger for våre grendelag. Disse treningene blir ledet av trenere fra Lillehammer FK sin ungdomsavdeling, og også trenerne fra de ulike grendelagene er invitert til å være med og lede øktene. Siden det torsdag 27. mai blir åpnet for trinn 2 av gjenåpningen så lanserer vi i første omgang treninger kun for lagene våre, under navnet klubbtreninger. G10, G11 og G12 er velkomne til trening allerede fra lørdag 29. mai. Vi arrangerer klubbtreninger på følgende datoer frem mot sommerferien:

Lørdag 29. mai. Lørdag 5. juni. Lørdag 12. juni. Lørdag 19. juni.

I forbindelse med treningen lørdag 19. juni blir det grilling og is etter øktens slutt.

Read more


#deternøye å være en god lagspiller

Denne uken har vi startet et tydelig arbeid knyttet til holdninger, normer og verdier hos G15 og G16. 

Vi i Lillehammer FK ønsker å være tydelig på den rollen vi spiller i samfunnsoppdraget. Det betyr at vi har et hovedfokus på kjerneproduktet vårt, hvilket er sport. Sagt på en annen måte, er vi opptatt av kvaliteten i det som skjer på feltet.

"Vi skal bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb " (Styreleder, Per A. Mæhlum)

Vår ambisjon er å bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb. I det, ligger at vi skal tilby de beste rammene for spillerutvikling, og her kommer et vesentlig poeng. Når vi snakker om spillerutvikling, så tenker vi både utvikling av spillere og mennesker. Vi som fotballklubb har et samfunnsoppdrag knyttet til folkehelse og det gjelder både fysiske og mentale ferdigheter. Som fotballklubb har vi en unik mulighet til å påvirke både barn, ungdommer og voksne. Gjennom å være en del av Lillehammer FK lærer man seg å tape, vinne, mestre suksess, håndtere motstand, ta i mot beskjeder og veiledning, innordne seg en struktur, samt respekt og forståelse for at mennesker er ulike og verdien av nettopp dette. Listen kunne trolig vært enda lengre også, men disse ferdighetene trenger man også utenfor banen, gjennom hele livet. Det hjelper lite å være best individuelt, om du ikke er en god lagspiller og venn. Vi er overbevist om at det å utvikle både spillere og mennesker sørger for at ungdommen står lengre i idretten, uavhengig av ambisjonsnivå.

I fjor gjestet Marco Elsafadi vår ungdomsavdeling hvor han delte tanker om lagspill, menneskelig utvikling og ikke minst inntrykkfulle historier fra egen oppvekst. Denne uken har G15 og G16 møtt Stine fra Lillehammer kommune og Ane fra Politiet.

Her har spillerne blitt utfordret på egne holdninger, normer og verdier hvor man både individuelt og i gruppe har blitt utfordret til refleksjon over ulike dilemmaer. Arbeidet skal følges opp videre hvor spillerne skal arbeide med Lillehammer FK sitt verdigrunnlag, kjent som LÅGEN. Dette er allerede gjennomført hos G19, og A-laget står for tur i mai.

Å arbeide med menneskelig utvikling er ikke et "stunt", men et pågående arbeid som aldri stanser. Vi ønsker å by på noe mer enn bare organisert fotballaktivitet. Barcelona har oppsummert dette på eminent vis, når de hevder at de er "mer enn en klubb" hvor det peker både på identitet, verdier, tradisjon og hva de skal stå for.

Vi gleder oss til det videre arbeidet, og på sikt skal dette bidra til å tydeliggjøre vår identitet som igjen leder til et klart omdømme både i markedet og befolkningen.

#deternøye å ta folk på alvor.

Holdningsskapende hilsen
LFK web


Sammen skal vi sikre bredden og styrke kvaliteten!

Faaberg og Lillehammer FK velger nå for første gang å samarbeide fra G13 til G19.  

De siste årene har Lillehammer FK og Faaberg samarbeidet både i trenings- og kamphverdag i G19-årgangen (Junior). Bakgrunnen for oppstarten, var at Faaberg ikke hadde nok spillere til å stille eget lag. For å motvirke at spillerne ga seg med fotball, valgte Lillehammer FK og Faaberg å samarbeide i treningshverdagen. Dette gjorde det også mulig å stille to lag i seriespill, hvilket medførte et bedre kamptilbud for alle spillere.

Erfaringene fra dette samarbeidet, gjør at Lillehammer FK og Faaberg nå utvider samarbeidet til å gjelde alle ungdomslag, fra G13 til G19. Bakgrunnen for dette, er at vi ønsker å ta et felles tak rundt frafallsproblematikken, spesielt i ungdomsfotballen. Vi tror at en god trenings- og kamphverdag er det beste verktøyet vi har for at ungdommene fortsetter i idretten, uavhengig av ambisjonsnivå.

Målet vil alltid være å skape en best mulig treningshverdag, hvor den enkelte spiller får tilpassede utfordringer, hvilket igjen fører til mestring og idrettsglede. Det oppnås gjennom differensiering på feltet. For å lykkes med nettopp det, kreves det et tilstrekkelig antall spillere. Likeså er det viktig at spillerne har et kamptilbud. Man kan ikke bare trene. Ved å samarbeide, er målet å skape en enda bedre treningshverdag og ikke minst ha flere kamptilbud tilgjengelig for spillerne. Dermed bereder vi grunnen for å lage et best mulig totaltilbud til alle spillere.

Gjennom sesongen 2021 vil klubbene også ha noen felles tiltak i barnefotballen. Det vil blant annet bli gjenopptatt felles treninger for G11 og G12 for hele distriktet. Klubbene vil også arrangere felles Grasrottrenerkurs gjennom sesongen 2021.

Som en følge av dette samarbeidet, vil begge klubber arbeide etter samme sportsplan og utviklingstrapp. Det betyr at en spiller i ungdomsavdelingen i Faaberg vil lære akkurat det samme som en spiller i ungdomsavdelingen i Lillehammer FK. På sikt er vi trygge på at dette også skaper god spillerutvikling for dem som har ambisjoner om å bli A-lagsspillere. Både Faaberg og Lillehammer FK får hele tiden spørsmål om når de respektive klubbers A-lag skal rykke opp. Verken Lillehammer FK eller Faaberg har tro på at man kan kjøpe seg til suksess, da det ikke er bærekraftig på sikt. Derimot har begge klubber tro på at om regionen skal få et A-lag på høyere nivå, så skjer det gjennom egen utvikling av spillere med tilstrekkelig ferdigheter, hvor man er enig i hvilken påvirkning som skal skje på feltet.

Vi gleder oss til sesongen 2021.

Sportslig hilsen
Lillehammer FK/Faaberg Fotball


Vellykket superlørdag for G19

Lørdag tok G19 for alvor fatt på oppgavene som venter i årets sesong. 

Lørdag var det klart for superlørdag for G19. Kort oppsummert betød dette at spillergruppen var invitert til en samlingsdag fra kl. 10.00-16.00. G19 rykket i fjor opp til Interkrets B, og skal dermed spille på nasjonalt nivå i 2021. Det betyr at det skal tas noen steg gjennom en vinter og en vår.

Lillehammer FK satser aktivt på kultur- og lagbygging, da dette påvirker arbeidsmiljøet i særlig positiv grad. Dagen begynte med både individuelt arbeid og arbeid i gruppe. Her ble klubbens verdigrunn (Lågen) tolket, og det ble arbeidet med mål og rammer for årets sesong.

Deretter gikk turen til Håkons Hall hvor det ble gjennomført en 7-kamp med ulike øvelser. Her fikk spillerne brynt seg i diverse øvelser. I etterkant ble det også arbeidet med ulike kulturelle underholdningsbidrag. Her var målet å få spillerne til å by på seg selv.

"Uten mat og drikke duger helten ikke", og dagen ble avsluttet med påfyll av næring. Her ble det også urfremføringer av ymse kulturelle bidrag planlagt tidligere på dagen. Her var det mange som var et godt stykke utenfor komfortsonen, men mye kan tyde på at det skjuler seg noen talenter hos flere av spillerne, ut over det å spille fotball.

Vinnerlaget i 7-kampen ble lag nummer 2, og det bestod av: Fredrik Sveen, Sivert Gullikstad, Oskar Øien og Simen Renolen.

Vi takker foresatte som bidro både "på og utenfor banen" til at dette ble en bra dag for gutta.

Lillehammer FK arbeider etter verdien om nøysomhet. En slik dag er ikke mulig å arrangere uten velvilje fra klubbens samarbeidspartnere. Vi takker Scandic Victoria Lillehammer, Olympiaparken/Håkons Hall og Frich´s for strålende samarbeid denne dagen. Dette viser hva som er mulig å få til når vi alle utøver samhandling og trekker i lag.

Vi ønsker G19 lykke til med det videre arbeidet i en meget spennende sesong.

Lagbyggende hilsen

LFK web

 


Velkommen tilbake!

Kristoffer Langstrand er et nytt ansikt i teamet rundt G16.

Kristoffer er ekte Lillehamring, født og oppvokst i byen, med aner i fra Vågå. Han trådte sine barnesko i Nordre Ål og gikk på Kringsjå og Smestad, innen turen gikk til Gausdal videregående skole.

Etter videregående ble militærtjenesten avtjent i Hæren. Her ble han også forfremmet til Lagfører og fikk dermed smakt litt på hvordan det er å lede et lag.

Ikke overraskende har Kristoffer selv spilt fotball. Han var en del av LFK i både barne- og ungdomsfotballen. Deretter gikk turen til Follebu før han avsluttet med å spille i Roterud. Kristoffer spilte ving og spiss, men ble også brukt som back. Etter eget utsagn er han både verbal og hard i taklingene, så å spille back fungerte også.

"Jeg spilte breddefotball for gøy det siste året på grunn av idrettsgleden"

Kristoffer mener selv at han har en sterk idrettsglede, og idrett har en viktig plass i livet hans. Han ønsker derfor å bidra, fordi han elsker både å se på idrett og å holde på selv. Når han nå er tilbake i byen mener han det er naturlig å bidra der hvor han selv har spilt fotball i mange år. Kristoffer vurderer nå en Bachelor i Sport Management, og da tenker han at det er gunstig å ha en fot innenfor idrettsmiljøet i byen.

Vi ønsker Kristoffer masse lykke til. Ta han godt i mot.

Idrettsgledehilsen
LFK web