Klubbtreninger fra lørdag 29. mai

Fra lørdag 29. mai lanserer vi nok en gang treninger for våre grendelag. Disse treningene blir ledet av trenere fra Lillehammer FK sin ungdomsavdeling, og også trenerne fra de ulike grendelagene er invitert til å være med og lede øktene. Siden det torsdag 27. mai blir åpnet for trinn 2 av gjenåpningen så lanserer vi i første omgang treninger kun for lagene våre, under navnet klubbtreninger. G10, G11 og G12 er velkomne til trening allerede fra lørdag 29. mai. Vi arrangerer klubbtreninger på følgende datoer frem mot sommerferien:

Lørdag 29. mai. Lørdag 5. juni. Lørdag 12. juni. Lørdag 19. juni.

I forbindelse med treningen lørdag 19. juni blir det grilling og is etter øktens slutt.

Read more


#deternøye å være en god lagspiller

Denne uken har vi startet et tydelig arbeid knyttet til holdninger, normer og verdier hos G15 og G16. 

Vi i Lillehammer FK ønsker å være tydelig på den rollen vi spiller i samfunnsoppdraget. Det betyr at vi har et hovedfokus på kjerneproduktet vårt, hvilket er sport. Sagt på en annen måte, er vi opptatt av kvaliteten i det som skjer på feltet.

"Vi skal bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb " (Styreleder, Per A. Mæhlum)

Vår ambisjon er å bli distriktets ledende og mest veldrevne klubb. I det, ligger at vi skal tilby de beste rammene for spillerutvikling, og her kommer et vesentlig poeng. Når vi snakker om spillerutvikling, så tenker vi både utvikling av spillere og mennesker. Vi som fotballklubb har et samfunnsoppdrag knyttet til folkehelse og det gjelder både fysiske og mentale ferdigheter. Som fotballklubb har vi en unik mulighet til å påvirke både barn, ungdommer og voksne. Gjennom å være en del av Lillehammer FK lærer man seg å tape, vinne, mestre suksess, håndtere motstand, ta i mot beskjeder og veiledning, innordne seg en struktur, samt respekt og forståelse for at mennesker er ulike og verdien av nettopp dette. Listen kunne trolig vært enda lengre også, men disse ferdighetene trenger man også utenfor banen, gjennom hele livet. Det hjelper lite å være best individuelt, om du ikke er en god lagspiller og venn. Vi er overbevist om at det å utvikle både spillere og mennesker sørger for at ungdommen står lengre i idretten, uavhengig av ambisjonsnivå.

I fjor gjestet Marco Elsafadi vår ungdomsavdeling hvor han delte tanker om lagspill, menneskelig utvikling og ikke minst inntrykkfulle historier fra egen oppvekst. Denne uken har G15 og G16 møtt Stine fra Lillehammer kommune og Ane fra Politiet.

Her har spillerne blitt utfordret på egne holdninger, normer og verdier hvor man både individuelt og i gruppe har blitt utfordret til refleksjon over ulike dilemmaer. Arbeidet skal følges opp videre hvor spillerne skal arbeide med Lillehammer FK sitt verdigrunnlag, kjent som LÅGEN. Dette er allerede gjennomført hos G19, og A-laget står for tur i mai.

Å arbeide med menneskelig utvikling er ikke et "stunt", men et pågående arbeid som aldri stanser. Vi ønsker å by på noe mer enn bare organisert fotballaktivitet. Barcelona har oppsummert dette på eminent vis, når de hevder at de er "mer enn en klubb" hvor det peker både på identitet, verdier, tradisjon og hva de skal stå for.

Vi gleder oss til det videre arbeidet, og på sikt skal dette bidra til å tydeliggjøre vår identitet som igjen leder til et klart omdømme både i markedet og befolkningen.

#deternøye å ta folk på alvor.

Holdningsskapende hilsen
LFK web


Sammen skal vi sikre bredden og styrke kvaliteten!

Faaberg og Lillehammer FK velger nå for første gang å samarbeide fra G13 til G19.  

De siste årene har Lillehammer FK og Faaberg samarbeidet både i trenings- og kamphverdag i G19-årgangen (Junior). Bakgrunnen for oppstarten, var at Faaberg ikke hadde nok spillere til å stille eget lag. For å motvirke at spillerne ga seg med fotball, valgte Lillehammer FK og Faaberg å samarbeide i treningshverdagen. Dette gjorde det også mulig å stille to lag i seriespill, hvilket medførte et bedre kamptilbud for alle spillere.

Erfaringene fra dette samarbeidet, gjør at Lillehammer FK og Faaberg nå utvider samarbeidet til å gjelde alle ungdomslag, fra G13 til G19. Bakgrunnen for dette, er at vi ønsker å ta et felles tak rundt frafallsproblematikken, spesielt i ungdomsfotballen. Vi tror at en god trenings- og kamphverdag er det beste verktøyet vi har for at ungdommene fortsetter i idretten, uavhengig av ambisjonsnivå.

Målet vil alltid være å skape en best mulig treningshverdag, hvor den enkelte spiller får tilpassede utfordringer, hvilket igjen fører til mestring og idrettsglede. Det oppnås gjennom differensiering på feltet. For å lykkes med nettopp det, kreves det et tilstrekkelig antall spillere. Likeså er det viktig at spillerne har et kamptilbud. Man kan ikke bare trene. Ved å samarbeide, er målet å skape en enda bedre treningshverdag og ikke minst ha flere kamptilbud tilgjengelig for spillerne. Dermed bereder vi grunnen for å lage et best mulig totaltilbud til alle spillere.

Gjennom sesongen 2021 vil klubbene også ha noen felles tiltak i barnefotballen. Det vil blant annet bli gjenopptatt felles treninger for G11 og G12 for hele distriktet. Klubbene vil også arrangere felles Grasrottrenerkurs gjennom sesongen 2021.

Som en følge av dette samarbeidet, vil begge klubber arbeide etter samme sportsplan og utviklingstrapp. Det betyr at en spiller i ungdomsavdelingen i Faaberg vil lære akkurat det samme som en spiller i ungdomsavdelingen i Lillehammer FK. På sikt er vi trygge på at dette også skaper god spillerutvikling for dem som har ambisjoner om å bli A-lagsspillere. Både Faaberg og Lillehammer FK får hele tiden spørsmål om når de respektive klubbers A-lag skal rykke opp. Verken Lillehammer FK eller Faaberg har tro på at man kan kjøpe seg til suksess, da det ikke er bærekraftig på sikt. Derimot har begge klubber tro på at om regionen skal få et A-lag på høyere nivå, så skjer det gjennom egen utvikling av spillere med tilstrekkelig ferdigheter, hvor man er enig i hvilken påvirkning som skal skje på feltet.

Vi gleder oss til sesongen 2021.

Sportslig hilsen
Lillehammer FK/Faaberg Fotball


Vellykket superlørdag for G19

Lørdag tok G19 for alvor fatt på oppgavene som venter i årets sesong. 

Lørdag var det klart for superlørdag for G19. Kort oppsummert betød dette at spillergruppen var invitert til en samlingsdag fra kl. 10.00-16.00. G19 rykket i fjor opp til Interkrets B, og skal dermed spille på nasjonalt nivå i 2021. Det betyr at det skal tas noen steg gjennom en vinter og en vår.

Lillehammer FK satser aktivt på kultur- og lagbygging, da dette påvirker arbeidsmiljøet i særlig positiv grad. Dagen begynte med både individuelt arbeid og arbeid i gruppe. Her ble klubbens verdigrunn (Lågen) tolket, og det ble arbeidet med mål og rammer for årets sesong.

Deretter gikk turen til Håkons Hall hvor det ble gjennomført en 7-kamp med ulike øvelser. Her fikk spillerne brynt seg i diverse øvelser. I etterkant ble det også arbeidet med ulike kulturelle underholdningsbidrag. Her var målet å få spillerne til å by på seg selv.

"Uten mat og drikke duger helten ikke", og dagen ble avsluttet med påfyll av næring. Her ble det også urfremføringer av ymse kulturelle bidrag planlagt tidligere på dagen. Her var det mange som var et godt stykke utenfor komfortsonen, men mye kan tyde på at det skjuler seg noen talenter hos flere av spillerne, ut over det å spille fotball.

Vinnerlaget i 7-kampen ble lag nummer 2, og det bestod av: Fredrik Sveen, Sivert Gullikstad, Oskar Øien og Simen Renolen.

Vi takker foresatte som bidro både "på og utenfor banen" til at dette ble en bra dag for gutta.

Lillehammer FK arbeider etter verdien om nøysomhet. En slik dag er ikke mulig å arrangere uten velvilje fra klubbens samarbeidspartnere. Vi takker Scandic Victoria Lillehammer, Olympiaparken/Håkons Hall og Frich´s for strålende samarbeid denne dagen. Dette viser hva som er mulig å få til når vi alle utøver samhandling og trekker i lag.

Vi ønsker G19 lykke til med det videre arbeidet i en meget spennende sesong.

Lagbyggende hilsen

LFK web

 


Velkommen tilbake!

Kristoffer Langstrand er et nytt ansikt i teamet rundt G16.

Kristoffer er ekte Lillehamring, født og oppvokst i byen, med aner i fra Vågå. Han trådte sine barnesko i Nordre Ål og gikk på Kringsjå og Smestad, innen turen gikk til Gausdal videregående skole.

Etter videregående ble militærtjenesten avtjent i Hæren. Her ble han også forfremmet til Lagfører og fikk dermed smakt litt på hvordan det er å lede et lag.

Ikke overraskende har Kristoffer selv spilt fotball. Han var en del av LFK i både barne- og ungdomsfotballen. Deretter gikk turen til Follebu før han avsluttet med å spille i Roterud. Kristoffer spilte ving og spiss, men ble også brukt som back. Etter eget utsagn er han både verbal og hard i taklingene, så å spille back fungerte også.

"Jeg spilte breddefotball for gøy det siste året på grunn av idrettsgleden"

Kristoffer mener selv at han har en sterk idrettsglede, og idrett har en viktig plass i livet hans. Han ønsker derfor å bidra, fordi han elsker både å se på idrett og å holde på selv. Når han nå er tilbake i byen mener han det er naturlig å bidra der hvor han selv har spilt fotball i mange år. Kristoffer vurderer nå en Bachelor i Sport Management, og da tenker han at det er gunstig å ha en fot innenfor idrettsmiljøet i byen.

Vi ønsker Kristoffer masse lykke til. Ta han godt i mot.

Idrettsgledehilsen
LFK web

 

 

 


Ferdighetsutvikling med glede i blikket

Bli bedre kjent med vårt klubbnøytrale tilbud om ferdighetsutvikling, hvor idrettsglede står i fremste rekke.

FotballXtra er et klubbnøytralt tilbud som er åpent for alle som ønsker mer trening og påvirkning utenfor eget lag. Et klubbnøytralt tilbud, betyr at man ikke må være medlem i Lillehammer FK for å delta.

Lillehammer FK er den største fotballklubben i kommunen, og som en følge av dette, ønsker vi ta et ansvar for at både gutter og jenter får mer påvirkning i sin fotballhverdag. Det er ingen seleksjon, men naturlig nok er det ivrige spillere som deltar, da disse ønsker mer trening ut over øktene med eget lag.

Som deltaker i FotballXtra møter du skolerte trenere på feltet, og vi tilbyr hele fem ulike alternativer, herunder blant annet egen Jentedag. Mer informasjon om program, pris og påmelding finner du her: Info FotballXtra

Spørsmål til FotballXtra rettes til sportssjef FotballXtra Henrik Wangberg på mail: fotballxtra@lillehammerfk.no

Håper å se deg på Stampa!


En idrettssjel i klubben

Hvis du har fulgt med på lokalfotballen i Lillehammer de siste 30 årene vet du garantert hvem han «Peders» er. Trond Arve Pedersen kom til Lillehammer på 90-tallet og etablerte seg kjapt blant folk ved hjelp av fotballen. Den tidligere svolværingen har nå stor tro på de kommende årene i klubben.

«Peders» har vært altmuligmann rundt A-laget i utallige årrekker. Han har begitt seg ut på roller som trener, lagleder, oppmann og assistent. Det eneste han ikke har vært innom er materialforvalter, noe han ellers synes er helt greit.

Fotball har alltid stått veldig nære hjertet mitt

Corona-situasjonen rundt A-laget satte en støkk i både spillerne og teamet da klubben fikk beskjed om at det ikke var mulig å spille kamper i 2020-sesongen. Peders synes det var ergerlig at den ble avlyst ettersom A-laget hadde et lag han mente var kapable til å kjempe om seier i divisjonen.

Jeg håper så inderlig at vi får lov til å spille igjen til våren

Rundt A-laget er han klar på at LFK har vært, og er avhengig av at studenter på HINN velger å spille for klubben. I tillegg til unge studentspillere har man de siste årene fått mange friske innhopp fra ungdomsavdelingen som har gitt unge lovende spillere en mulighet til å prøve seg på et høyere nivå.

På spørsmål om det er gunstig å flytte opp unge lovende spillere til et høyere nivå på A-laget svarer han med at det er bra gutta får kjenne på nivået som skal til. Da er det mye lettere å finne ut hva man må trene mer på for å utvikle seg best mulig, mener Pedersen.

Det er ikke noe tvil om at LFK har hatt utbytte av å ha Trond Arve i klubben i så mange år, og vi er utrolig glade for å ha han med oss videre!


Søndre bane - hvert 10. minutt...

Sammen med ASKUS IT har vi nå satt opp et webkamera på Stampa. Dermed kan du nå følge med på forholdene på søndre bane.

Vi har fått en del innspill fra våre medlemmer om muligheten for et webkamera innstilt mot søndre bane. Dette fordi det foregår mye uorganisert trening på banen. Fra klubbhuset på Stampa har vi med egne øyne sett hvor viktig det har vært med vinteråpen bane. Det har myldret med gutter og jenter i alle aldre på søndre bane til alle døgnets tider.

Når det snør, noe det ofte gjør på Lillehammer, kan det være kjekt å vite om kommunen har rukket å brøyte banen. Som alle forstår, skjer dette til ulike tider på døgnet. Mange har også litt reisevei til banen, og det er kjedelig å komme til Stampa hvor det kanskje ikke er mulig å gjennomføre egentrening/uorganisert aktivitet. Det gleder oss derfor å kunne informere om at et webkamera nå er på plass. Klubben er til for medlemmene, og da er det ekstra hyggelig å kunne innfri et ønske fra våre medlemmer. Vi klarer nok ikke å innfri alle ønsker, men denne henvendelsen var det hyggelig å komme i mål med.

Da det er spådd en del nedbør denne uken, minner vi alle våre medlemmer om at man ikke skal oppholde seg på banen når det utføres vedlikehold. 

Vi har fått god hjelp fra en av våre samarbeidende bedrifter. Morten Hovde er daglig leder i ASKUS IT. Morten kan hjelpe deg med det aller meste av IT-leveranser, herunder rådgivning og leveranser av datautstyr, support og serverdrift. I all hovedsak jobber Morten mot bedriftsmarkedet, og du kan lære mer om ASKUS IT her: Hjemmeside

Vi takker for rask og god bistand, og ikke minst god service. Link til kamera finner du her: Cam søndre bane


Ny ressursperson på feltet!

Vi gleder oss over at Mats Haugland skal bidra på feltet rundt G15 det kommende året.

Mats Haugland er fra Redalen, men har de siste fire årene bodd på Lillehammer. Mats har rukket å bli 30 år og han er utdannet lærer. Til daglig underviser han på NTG-U, kun en strøken langpasning fra Stampa. Mats underviser i matematikk og norsk. I tillegg er han rådgiver og sosiallærer, hvilket betyr en kombinert stilling ved skolen. Han har også fotballøkter på NTG-U, og her samarbeider han med ikke ukjente Eirik Sørensen, som allerede er et kjent ansikt i LFK.

Mats har selv spilt fotball i mange år, blant annet for Raufoss. I dag spiller han med Redalen, men da mest på hobbybasis.

Mats har lyst til å bidra i LFK fordi han kjenner en del av våre spillere fra øktene på dagtid ved NTG-U. I tillegg har han for alvor fått smaken på trenerrollen.

«Jeg liker trenerrollen mer og mer»

Mats tenker at trenerrollen er en videreføring av rollen som kroppsøvingslærer, og ikke minst gleder han seg til å arbeide med ungdommene også på kveldstid, og ikke bare i skoletiden.

Mats skal bidra rundt G15 i 2021, hvor Mats Renolen er Hovedtrener. Sammen med Eirik Sørensen skal han ha en økt i uken, hvor fokuset er på spillerutvikling. Vi gleder oss over dette supplementet, og er sikre på at dette gjør det enda mer spennende å være spiller på G15 i 2021, uavhengig av ambisjonsnivå.

Vi ønsker Mats velkommen på laget. Ta han godt i mot!

LFK web.


Slått ut av virus - nå tilbake!

Covid-19 har brakt med seg mange utfordringer, men noe godt kommer det ut av dette viruset også. Kim er nemlig tilbake.

Kim Solberg kom til Lillehammer som student på HINN tilbake i 2016. Året etter kunne våre spillere få gleden av å bli kjent med han på feltet. Etter å ha spilt litt fotball for vårt lag i 6. divisjon, ble det klart at han kunne gjøre en jobb for oss på feltet. Med fartstid fra 2017, er nå Kim en av våre kontinuitetsbærere inn i sesongen 2021.

Kim har primært jobbet med spillerutvikling i barne- og ungdomsfotballen. I tillegg har han også jobbet ved FotballXtra. Kim synes det er ekstra interessant å få jobbe med idretten sin ved siden av studiene.

"Det er veldig godt å få jobbe med å utvikle neste generasjon folk"

Kim er tydelig på at fotballen generelt, og klubben spesielt, har en oppdragende effekt. Det er en del av samfunnsoppdraget.

Kim har selv spilt fotball, både nasjonalt og internasjonalt. Han har flere sesonger bak seg i FC Flora Tallin, hvor han er Estisk mester. Han har også spilt Europacup med denne klubben. I tillegg har Kim et titalls kamper med aldersbestemte landslag i Norge. Det er dermed en real ressursperson som vi skal få glede av å ha med oss også i 2021.

Kim har studert både Økonomi og Juss. Nå er han i ferd med å fullføre en Mastergrad i Juss. Den skulle tas i utlandet, men Covid-19 satte en effektiv stopper for dette. Som ved så mange andre steder, har undervisningen blitt digital. Dermed vendte Kim tilbake til Lillehammer, når studiet ble slått ut av virus.

At valget falt på Lillehammer, når undervisningen ble digital, bør ikke overraske noen. Kim har blitt glad i byen og han begynner å slå rot her. En fremtid i OL-byen er ikke lenger utenkelig. Kim fremhever også at det i dag er et meget godt miljø i klubben, noe som er viktig for den jobben både han og de andre trenerne skal gjøre, både på og utenfor banen.

Vi gleder oss over å ha Kim tilbake, og vi er sikre på at det er det også mange spillere som gjør.

LFK web.