Våre Generalsponsorer forlenger engasjementet

Det gleder oss å meddele at både Anlegg Øst Entreprenør og Sparebank 1 Gudbransdal begge har forlenget sine engasjementer som Generalsponsorer til Lillehammer Fotballklbb.

Øverst i hierarkiet finner vi våre Generalsponsorer. De siste årene har pallen vært delt av Anlegg Øst Entreprenør og Sparebank 1 Gudbrandsdal. Vi er svært glade for at vi har fornyet ekteskapsløftene med dem begge, og begge bedrifter vil være synlige med draktreklame i en ny periode. Dette er våre mest omfangsrike avtaler, og vi er trygge på at vi skal finne på mye morsomt med dem begge i årene som kommer.

"Lillehammer Fotballklubb er den største fotballklubben i vårt område. De er en viktig samfunnsaktør som gir et godt tilbud til barn, ungdom og voksne. Det er derfor naturlig for oss at vi fortsetter reisen sammen med de i en fornyet avtale" (S1G)

"Fotball skal være for alle, og gjennom engasjementet i LFK når vi bredt ut" (AØE)

Det er utvilsomt et noe mer krevende sponsormarked for tiden. Det er krig i Europa, høy inflasjon og mange bedrifter opplever også utfordringer. Likevel, det ser greit ut for LFK sin del, og når ribba settes i ovnen, er vi trygge på at flere sugende dybdeløp har gitt avkastning. Vi fornyer mange avtaler denne høsten, og det det er på sin plass å takke for den meget hyggelige mottakelsen som blir oss til del, når vi er ute hos våre trofaste partnere.

Det vil komme en egen oppdatering på alle relevante forhold omkring marked for 2023 her på web.

Markedshilsen fra Stampa
LFK web.


Magi skapes i møtet mellom mennesker

Vi er sikre på at magi skapes når folk møtes. Derfor arrangerer vi LFK Bedriftskobling.

Onsdag var det igjen klart for LFK Bedriftskobling, hvilket er ett av flere høydepunkter i vårt markedsprogram. Den tiden da man bare kunne sende en faktura til en sponsor er for lengst forbi. Det er også en av grunnene til at vi snakker om samarbeidspartnere og ikke sponsorer. Begrepet sponsor gir signaler om at man sponsor, eller på annet vis gir en gave sånn helt uten videre. Det er det naturligvis fortsatt mulig å gjøre, men vi omtaler de bedrifter som støtter oss som samarbeidspartnere. Det betyr at vi samarbeider og latent i det ordet ligger det en forventning om at et samarbeid skal komme begge parter til gode.

I vårt markedsarbeid har vi fokus på fire banehalvdeler, hvilket er:

  • Synlighet
  • Aktivering
  • Nettverk
  • Opplevelser

Det er viktig for oss at et samarbeid med LFK setter samarbeidspartneren i posisjon til å score på alle de foran nevnte målene. Bedriftskobling er et B2B-arrangement som dreier seg om at man kan ta samarbeidet aktivt i bruk. Vi lager kampoppsettet og turneringsspillet, basert på hvem som deltar. Det betyr at samarbeidspartnerne kommer til en ferdig booket plan, hvor man i løpet av en halv dag får gjennomført seks kundemøter. Dermed legger vi som klubb til rette for at man kan få en merverdi gjennom å være en del av vårt nettverk.

I løpet av en halv dag på onsdag ble det gjort arbeid tilsvarende som om en ansatt skulle ha jobbet i to uker. Mer effektivt enn dette er det trolig vanskelig å arbeide. Noen gjorde butikk der og da. Andre har booket nye møter frem i tid, mens andre igjen har prospects/leads å jobbe videre med på litt lengre sikt. Dette er akkurat slik vi ønsker det, og dette viser bare hva som skjer når mennesker møtes ansikt til ansikt, og nettopp det er vår oppgave som klubb. Bedriftskobling er både nettverk og aktivering på en og samme tid.

LFK Marked benytter anledningen til å takke Scandic Victoria for et godt vertskap. Rammene er viktig for at Bedriftskobling skal bli en suksess, og de finnes i sentrum i Lily.

Markedshilsen fra LFK web.


Samfunnsansvar i praksis

Vi gleder oss over å ha fått med oss Kirkens SOS på laget! 

Siste tilskudd på vårt lag av samarbeidspartnere er Kirkens SOS. Det kan hende at noen lurer på hva vi har funnet på nå, men dette er helt naturlig, all den tid vi jobber med spillerutvikling. Det er nemlig vårt primære fokus, men når vi snakker om spillerutvikling, så tenker vi at vi skal lage både bra folk og gode spillere.

Det er en gang slik at de færreste til slutt kan leve av fotballen i profesjonell forstand. Det nåløyet er meget trangt, men vi forsøker å hjelpe alle som har den drømmen til at den blir virkeliggjort. Et viktig perspektiv er at det å delta i organisert aktivitet er dannelse i praksis. Vi har en unik mulighet til å påvirke våre spillere, slik at de får med seg en ballast som de vil dra nytte av, også utenfor banen, altså ellers i livet. Det er en vesentlig del av vårt samfunnsoppdrag som idrettslag.

Hilde Lothe er vår kontaktperson hos Kirkens SOS, og hun var forleden dag innom Kulturhuset på Stampa. Hun påpeker at idretten er et et viktig lim i samfunnet og det er mange som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, og da spesielt fotball. Det er dermed en arena hvor det skjer mye læring, og den er viktig med tanke på inkludering og utenforskap.

"Fotballen engasjerer mange og når bredt ut" (Hilde Lothe/Kirkens SOS)

Hilde fremhever at det er klare likheter mellom samfunnsoppdraget til Kirkens SOS og Lillehammer Fotballklubb. Kirkens SOS er et krisetilbud som er tilgjengelig for alle. Hilde fremhever at de er til stede for folk, noe hun oppfatter at klubben også ønsker å være, enten man er spiller, trener eller del av et støtteapparat rundt lagene.

Kirkens SOS har et meget vel ansett kurs som heter "God å snakke med". Det har også blitt til en bok som lå på bestselgerlisten gjennom 2021. Lillehammer Fotballklubb er en klubb for alle, uavhengig av ambisjonsnivå, etnisitet, religion eller legning. Vi ser at vi nå lykkes bedre enn før, ved at flere spiller fotball lengre. Det er vi glade for, men det er fortsatt rom for forbedring. Vi ønsker å jakte den gode samtalen som trygge voksne rollemodeller kan bidra til overfor våre spillere. Det er derfor svært gledelig at vi nå får tilgang til dette kurset.

Hilde sier at noe av kjernen i Kirkens SOS sin virksomhet er at de skal støtte og styrke og være til stede. Hun er klar på at man kan bli enda bedre - sammen!

Vi gleder oss over å ha fått med oss Hilde og hennes lag, og sammen tydeliggjør vi vårt viktige felles samfunnsoppdrag. Så kan vi berolige alle med at vi ikke skal utøve noen form for forkynning eller behandling. Det er bare slik at Kirkens SOS er en av to store aktører på mental helse i Norge. Den ballen tar vi selvfølgelig sammen med Hilde og hennes lag.

Empatisk hilsen fra Stampa

LFK web.

 


Vellykket Vintersamling Sport (VS)

I går var det endelig klart for årets første arrangement i regi av Marked.

Vi arbeider hardt for at det skal være givende å være en del av LFK-familien. Den tiden man så på sponsorater som rene gaver er utvilsomt forbi, og de aller fleste bedrifter må regne hjem et sponsorat. Derfor har vi i Lillehammer Fotballklubb en rimelig bred og variert meny gjennom året, hvor våre Samarbeidspartnere kan ta del i ulike arrangementer og opplevelser.

I går var vi endelig i gang, og årets første arrangement var Vintersamling Sport. Det arrangeres hos Aksjemøllen hvor vi finner Toppen Skybar. Egon i underetasjen bød på herlig pizza og det ble en givende stund med flott utsikt over byen.

I går fikk våre Samarbeidspartnere og inviterte gjester en status på hvordan det står til i klubben. Ny Styreleder, Ole Martin Hojem, formidlet sine tanker om sesongen som ligger foran oss. Hovedtrener for A-laget, Rune Hagen, delte også sine tanker omkring det som blir en meget spennende sesong.

Både mat og drikke smakte og ikke minst leverer Toppen Skybar spektakulære omgivelser. Vi er heldige i Lillehammer Fotballklubb som har mange Samarbeidspartnere med oss på laget. Det muliggjør kvelder som gårsdagen.

Markedshilsen

LFK web.


Sammen skal vi ta samfunnsansvar

Det er en stor glede å ønske Brunbjørn velkommen som ny Hovedsponsor i Lillehammer Fotballklubb.

Denne høsten bidro Brunbjørn til et lite utstyrsløft som kom en del lag i Yngres Avdeling til gode. Dette ble starten på en god dialog, og det er en stor glede å kunne informere om at Brunbjørn går inn som Hovedsponsor de neste to årene.

Vi skal i 2022 og 2023 fortsette utstyrsløftet. Samtidig bidrar også Brunbjørn med midler som hjelper oss å håndtere vekst og positiv utvikling i klubben.

Brunbjørn er også en bedrift som er svært tydelig når det kommer til samfunnsansvar. Vi skal sammen med dem motvirke utenforskap og vi øremerker noen midler slik at flest mulig barn i Lillehammer kan ta del i våre aktiviteter.

Det meste spennende er kanskje vår felles ambisjon om å inkludere flere personer i arbeidslivet. Det er et felles mål å se på hvordan vi kan legge til rette for å få yngre voksne ut i arbeidslivet, og da som ansatte i Brunbjørn. Det kan være alt fra personer med kort botid i Norge, alternativt mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Brunbjørn er i vekst og trenger flere ansatte. Her ønsker vi i fellesskap å se på løsninger som, gitt at vi lykkes, vil spare Lillehammersamfunnet for betydelige beløp.

Vi gleder oss over å ha fått med oss Brunbjørn på laget. Vi nærmer oss nå 50 samarbeidende bedrifter hvilket er et synlig bevis på at fotballfamilien er i vekst. Det er på sin plass å benytte anledningen til å takke for den positivitet og velvilje vi blir møtt med i næringslivet.

Samfunnsengasjert hilsen

LFK web.


Strandtorget vant Sponsor 10-kampen

Etter ett års fravær, var endelig vår tradisjonsrike Sponsor 10-kamp tilbake. 

Vårt lengstlevende markedsarrangement er den tradisjonsrike Sponsor 10-kampen. Her stiller våre samarbeidspartnere lag som konkurrerer i et variert utvalg av øvelser. Her kan nevnes legendariske øvelser som "spiker`n", "presisjons-erta" og "sprettball i bøtte". Vi er et stykke unna de tradisjonsrike øvelsene man finner i det Olympiske programmet, men det mangler ikke på verken entusiasme eller konkurranseinstinkt.

Grunnet Pandemien, kunne vi ikke arrangere 10-kamp i fjor, og det var derfor med stor glede vi kunne invitere til årets 10-kamp. I vårt markedsarbeid har vi fokus på synlighet, opplevelser, aktivering og nettverk, og dette er ett av få arrangementer hvor man får alle fire fokusområder på samme tid. Påmeldingene til årets 10-kamp ga også et klart uttrykk for at det var entusiasme å spore blant våre samarbeidspartnere.

Etter øvelsene i H. Hall forflyttet vi oss til Frich´s. Her ventet en variert meny av klassisk julemat supplert med herlige retter i tillegg. På Maihaugen fant også den høytidelige premieutdelingen sted og det ble tidlig klart at ett lag skulle vise seg rimelige suverent i årets 10-kamp.

På tredje plass endte Eidsiva Bredbånd sitt andre lag. De stilte ikke mindre enn to lag, og det ene laget nådde pallen. På andre plass kom Takstsenteret Innlandet. Den suveren vinner i årets 10-kamp ble Strandtorget, og det er ikke første gang Erik og hans lagkamerater hevder seg. Strandtorget har i alle år sanket jevnt med Olympiske poeng, og det er mer regelen, enn unntaket, at de er på pallen. I år vant de med rimelig klar margin, og ble dermed 10-kampens suverene vinner.

Alle lag fikk naturlig nok en liten pokal som passer ypperlig på kontorpulten, alternativt på hjemmekontoret. I tillegg vanket det litt bobler og ikke minst god sjokolade til vinnerlaget. Strandtorget tok også et nytt napp i den gjeve vandrepokalen.

Vi benytter naturlig nok Olympisk poengberegning, og Rustadstuen Sport, Aktivklinikken og vårt eget lag fra Styret ble tildelt Olympiske poeng. Det er jo et "plaster på såret", når man havnet utenfor pallen.

Markedsarbeidet er også et lagspill, på lik linje med fotball. Vi benytter anledningen til å takke Olympiaparken og Frich´s for strålende samhandling. Det er fantastisk hva det er mulig å få til når vi alle trekker i samme retning. Vi takker også våre A-spillere som tradisjonen tro stilte opp og veiledet lagene gjennom de ulike øvelsene.

Vi takker for en fantastisk ettermiddag og kveld, og vi ønsker alle en konkurransepreget førjulstid.

LFK web.


Velkommen til Swissvax

Det er med stor glede vi kan ønske Even Engjom og hans lag på Swissvax Center Lillehammer velkommen som Støttespiller.

Swissvax Center Lillehammer finner du nord i byen, og vi gleder oss over at vi nå også har med bilpleiebransjen på laget. Flere sentere i samme bransje benytter produkter fra anerkjente Swissvax, men Swissvax Center Lillehammer er det eneste sertifiserte og rene Swissvaxsenteret i hele Norge. Og det finner du altså på Lillehammer!

Even Engjom er Kaptein på den lokale skuta, og han er opptatt av å støtte opp under lokal idrett. Samtidig oppfatter Even at vi i Lillehammer Fotballklubb har en god plan når det kommer til å legge til rette for fotball, blant annet for yngre spillere. Even poengterer flere ganger under vår prat, at aktivisering av barn er viktig.

Even sin idrett har i alle år vært, og er, hockey, og han er på ingen måte nyfrelst fotballfan, ei heller ser han mye fotball på TV. Dog innrømmer han å ha spilt FIFA i sine yngre dager. Imidlertid er det slik at fotball er en stor idrett, og det er viktig å støtte opp omkring det lokale idrettslivet.

For de som ikke kjenner denne bedriften, kan vi si at Swissvax driver med bilkosmetikk, og de er et detailing firma. De utfører alt fra polering til tradisjonell lakkbeskyttelse som voks, coating, helfoilering osv. Even avslører at de har kunder fra hele landet, men at majoriteten kommer fra rundt Mjøsa. Hver måned kommer det kunder fra f. eks. Oslo og Trondheim, og Even er godt fornøyd med at kundene velger senteret på Lillehammer.

Du kan lese en flott reportasje om senteret i GD: Fast jobb

Vi gleder oss over å ha fått med en ny Støttespiller på laget, og det er vel like naturlig å polere bilen som å pusse fotballskoa. Nå vet du hvor du bør dra for å gjøre nettopp det...

LFK web.


En klassesignering!

Ta vel i mot både Emma Bakke Grande og Eimund Larsen. De er nye medlemmer i Markedsutvalget i LFK.

Det er Daglig Leder som har markedsansvaret i LFK. I så måte er "halen hengt på grisen" og ansvaret plassert. Det er viktig fordi markedsinntektene utgjør om lag 1/3 av LFK sine totale inntekter. Det er all grunn til å tro at markedsinntektene også i fremtiden vil være et viktig bidrag til klubbens totale omsetning.

Marked er langt mer enn spons, og Markedsutvalget arbeider primært innenfor fire områder som følger:

  • sponsorsalg/-pleie
  • web og sosiale medier (kommunikasjon)
  • Hjemmekamper A-lag
  • Økonomitiltak (kalendersalg)

Som alle forstår, så trenger man en del hender i arbeid for å lykkes med dette, og derfor ble det i fjor opprettet et eget Markedsutvalg. Tanken er å få flere hender i arbeid, hvor man har dedikerte ansvarsområder, slik at vi rekker over mer.

I Markedsutvalget finner vi Daglig Leder, Joz., Fredrik Schonhowd, Ruben Stamnes og Peter Monsen Tellefsen. Det er nå en stor glede å kunne ønske velkommen til Emma Bakke Grande og Eimund Larsen.

Emma og Eimund har denne høsten begge begynt på en Bachelorgrad i Sport Management ved HINN avd. Lillehammer. Det gleder oss at LFK er en attraktiv klubb for studenter ved HINN. Vi kan ikke tilby lønn, men derimot kan vi by på relevant erfaring som setter pensum på HINN inn en praktisk kontekst. Så håper vi i tillegg at vi kan by på gode opplevelser og nettverksbygging. HINN er en meget viktig strategisk partner for oss i LFK, og hva ville vel f. eks. Sogndal vært uten sitt høyskolemiljø?

Vi er meget opptatt av å ta vare på egne lokale ressurspersoner, men fullstendig "innavl" er ikke et godt alternativ. Å bli sett på med nye og friske øyne fra folk utenfra, er bare bra! Vi har i flere år hatt spillere som studerer på HINN. Mange studenter velger også å engasjere seg som trenere, og ikke minst finner vi nå også studenter i ulike utvalg. Det er utelukkende positivt og HINN representerer en betydelig ressurs for hele Lillehammersamfunnet. Sultne, unge mennesker med entusiasme, som er opptatt av å høste erfaringer, er alltid spennende ressurser for oss i LFK.

Emma skal bidra på sosiale medier, og da spesielt Instagram. Dette har hun gjort hos Aalesunds FK, hvor hun også har styrt Kids Zone på hjemmekamper. Her får vi altså toppfotballerfaring inn i LFK, og det gleder vi oss over. Emma brenner for fotball, og det merket vi allerede søndag, hvor "menigheten" fikk rikelig påfyll i feed`n på Insta.

Eimund kommer i fra Nord-Norge og har selv spilt fotball. Nå har han tatt turen sørover og han skal bidra rundt lag i Ungdomsfotballen i 2022. I tillegg blir han å finne i Markedsutvalget hvor han skal bidra blant annet rundt sponsorarrangementene. Vi har et meget omfangsrikt program for våre samarbeidspartnere, og det skyldes at vi er opptatt av å skape verdi for bedriftene som velger å engasjere seg i LFK.

 

Vi håper at alle tar Emma og Eimund godt i mot.

LFK web


Julen kom tidlig i år...

Stor fotballglede å spore hos barna, da Dag og Patrick fra Brunbjørn delte ut nye baller til lag i yngres avdeling.

Tidligere har vi skrevet om Strandtorget som har bidratt til en ny 3v3 bane i Lillehammer Fotballklubb. Våre trofaste følgere vet også at Lillehammer Ventilasjon har bidratt med minimål til de yngste lagene. Nå var det Brunbjørn sin tur til å spre glede i yngres avdeling.

Før høstferien var vi i LFK innom både banen ved Nordre Ål skole og på Sportsplassen hvor noen av våre lag fikk et nett med nye baller. I dag var det nok et lag som fikk gleden av å få overlevert et fullt ballnett. Brunbjørn har vært så rause, så det også blir en oppgradering av ballene for dem som deltar på Fellestreningene i helgene også.

LFK er en klubb av betydelig størrelse og det blir sjelden eller aldri nok utstyr. Derfor er det ekstra gledelig at vi har engasjerte samarbeidspartnere som er med oss på et utstyrsløft. Ambisjonen er at dette arbeidet skal videreføres, for skikkelig baller, vester, kjegler og annet man trenger på feltet, er også vesentlig for å skape kvalitet i treningsarbeidet. Det kommer alle til gode, uavhengig av ambisjonsnivå. Vi rekker ikke over alle lag med en gang, men målet er en kontinuerlig oppgradering som kommer flest mulig spillere og lag til gode.

Vi takker Brunbjørn for et herlig initiativ, og vi håper på videre god samhandling.

LFK web.


Fintet ut i pølseboden

Anlegg Øst Entreprenør fyrer opp grillen under fredagens hjemmekamp og byr på pølser til publikum. 

Det er fantastisk morsomt å være en del av Lillehammer FK for tiden. Svært mange legger ned en betydelig innsats, og vi opplever en herlig respons i det lokale næringslivet. Anlegg Øst Entreprenør er intet unntak, og fredag kveld er det vår Generalsponsor som også er Matchsponsor.

Vårt verdigrunnlag er LÅGEN og her finner vi E for Entusiasme. Nettopp det bidrar Trond og hans lag med på fredag. Anlegg Øst Entreprenør tar med seg grillen til Stampa og byr på pølser til publikum! Hva ville verden vært uten initiativ?

Vårt A-lag kjemper for tiden sammen med Ham-Kam 2 om opprykk til 3. Divisjon. Fredag kveld gjester Reinsvoll Stampa, og her er det bare å droppe Fredagstaco`n. Underholdning får du på banen, og mat får du av Anlegg Øst Entreprenør. Kle deg etter forholdene og møt på kamp.

Du slipper å bli fintet ut i pølseboden. Det er helt innafor å bare dukke opp i pølsekøen!

Velkommen på kamp. Avspark er kl. 19.30.

LFK web.