KANTALL kan mer!

Vi har oppgradert vårt samarbeid med KANTALL.

KANTALL har i flere år vært en viktig samarbeidspartner til både LFK og LKFK. I LFK er de blant annet synlig med draktreklame på våre drakter i yngres avdeling og ungdomsavdelingen.

For kort tid tilbake tok vi turen bort til deres lokaler hvor vi møtte både Egil Bøhleregen og Merethe Flø. Dette skjedde i forbindelse med at KANTALL nå øker innsatsen og tar steget opp som Hovedsponsor i den fusjonerte klubben. Dermed viser KANTALL at de både KAN og vil mer! 

KANTALL er opptatt av sitt samfunnsansvar og det er viktig for dem å gi tilbake, og støtte barn og ungdom der de er. KANTALL ønsker med det å støtte og bidra der hvor det er mye aktivitet, og det er det så absolutt innen fotballen. Den fusjonerte klubben vil passere 1 000 aktive spillere. KANTALL ser gjerne at seniorlagene, både for menn og kvinner, klatrer i divisjonssystemet og setter Lillehammer på fotballkartet, men vel så viktig er bredden og folkehelseperspektivet. KANTALL støtter blant annet både fotball, ishockey, sykkel og ski.

"KANTALL er en lokal aktør som bidrar lokalt" (M. Flø)

Både Egil og Merethe gleder seg til at klubbene fusjonerer, noe de mener er et korrekt skritt å ta. De håper også at fusjonen fører med seg positive effekter knyttet til likestilling, like muligheter og inkludering. Dette er allerede viktige verdier for KANTALL som vises i det daglige i deres kontorlokaler.

Vi takker for tilliten som vises oss fra KANTALL, og vi ser fram til mye god samhandling i årene som kommer.

Ut over det, pågår det et markedsarbeid med svært høy intensitet om dagen. Her er målet å være kommet så langt som mulig innen ribba settes i ovnen. Vi kommer tilbake med en egen nyhetssak om dette arbeidet.

Markedshilsen
LFK web.


Jakten på kjærligheten

Det er ikke bare på TV man jakter på kjærligheten. Det gjør man også blant våre samarbeidspartnere. 

I uken som gikk var det igjen klart for Bedriftskobling. Dette er ett av våre viktigste B2B-arrangement, hvor vi legger til rette for at samarbeidspartnere skal "finne" hverandre. I så måte kan det minne om jakten på kjærligheten. Dette arrangementet har gjerne mange navn, som f. eks. Møtecup, Nettverkssamling osv.

Det er ikke bare en floskel, når vi kaller de som bidrar inn i fotballklubben for samarbeidspartnere. Målet er at vi skal legge til rette for et samarbeid som kommer begge parter til gode. Fra gammelt av har ofte begrepet sponsor blitt benyttet, men det gir assosiasjoner til en form for enveis støtte eller gaver. Det konseptet er gått ut på dato, og det påligger oss som klubb et ansvar når det kommer til å gi noe tilbake.

Det kan skje i ulike former, men vi mener Bedriftskobling er en lissepasning i så måte. Her får våre partnere velge hvem de ønsker å møte blant deltakerne. Så ferdigbooker vi kundemøter. I løpet av sanut tre timer, ble det gjennomført 45 kundemøter. Mer effektivt enn dette, tror vi det vanskelig kan gjøres. Basert på erfaring, så vet vi at noen gjør butikk umiddelbart, mens andre sår et frø, og får prospects/leads som man kan jobbe videre med på sikt.

Det var ellers solid oppslutning om årets Bedriftskobling. Vi har også hatt flere personer til stede, både på Vintersamling for Sport og våre Frokostmøter. Vi tar det som en tilbakemelding på at vi har relevante møteplasser, og vi skal også fremover jobbe knallhardt for å skape synergier gjennom relevante møteplasser. Målet er som alltid at det skal være en merverdi å være med oss på laget. Så erkjenner vi at vi nødvendigvis ikke klarer det for alle alltid, men det må uansett være målet.

Vi takker for en herlig og livgivende dag. En stor takk også til Scandic Victoria i Lillehammer sentrum som nok en gang var et fantastisk vertskap for Bedriftskobling.

Verdiskapende hilsen
LFK web.


Kjør på Felgen du også!

Alle medlemmer i LFK/LKFK får rabatt på kjøreopplæring hos Felgen Trafikkskole. 

Er du under 25 år, og går med planer om å ta førerkort enten på moped, traktor, lett-motorsykkel, snøscooter eller bil, må du starte med et Trafikalt Grunnkurs. Det trafikale grunnkurset er obligatorisk for alle under 25 år, og som skal ta førerkort for første gang, uansett hvilken førerkortklasse det gjelder. For personer over 25 år, er det kun obligatorisk med førstehjelpskurs og kurset «Trafikant i mørket» på dette trinnet.

Kurset består av 4 dager med teori inkl. førstehjelp. Dersom kurset blir avholdt i perioden 15.oktober – 15.mars, vil det i tillegg bli en kveld med «Trafikant i mørket». I perioden 15.mars – 15.oktober, vil elevene bli innkalt til «Trafikant i mørket» ved en senere anledning. Retten til øvingskjøring vil falle bort etter 31.oktober samme år og frem til 15.mars, dersom kurset «Trafikant i mørket» ikke er gjennomført. Kurset er på totalt 17 undervisningstimer.
Det gjøres oppmerksom på at 1 time på førstehjelpskurset og 1 time på «Trafikant i mørket» vil foregå ute. Derfor kan det være lurt å ta med egnede klær.
Etter gjennomført trafikalt grunnkurs, og mottatt bevis, kan vedkommende starte privat øvingskjøring eller kjøring ved en trafikkskole, når riktig alder for øvingskjøring er oppfylt. - Kurset må være registrert og betalt ved Felgen trafikkskole AS, før kursbeviset blir utlevert. Beviset for trafikalt grunnkurs og gyldig legitimasjon (helst pass) må alltid medbringes under all form for øvingskjøring.

Vedkommende må ha fylt 15 år FØR kursstart.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt med fravær på kurset. Ved sykdom eller annet fravær, må vedkommende gjennomføre denne delen av kurset ved en senere anledning.

Felgen har kurs i både oktober og november, og oversikt finner du her: TGK 2023 - 24

Husk å oppgi at du spiller i LFK/LKFK ved påmelding, slik at du får de rabatter du har krav på!

Du kan bli bedre kjent med Felgen her: Hjemmeside Felgen

Trafikksikker hilsen fra Klubbhuset
LFK web.

 


Ekstra mål til de yngste lagene

I går delte vi ut de første settene med nye mål til lag i barnefotballen. 

Lillehammer Ventilasjon er en av flere engasjerte samarbeidspartnere som ønsker å ta et aktivt grep om sitt samarbeid med LFK. Rent konkret betyr det at de har bidratt, og bidrar til, en forbedring av utstyret til lag i barnefotballen. Det gjelder både med hensyn til volum og kvalitet. I går møtte vi Even Lillemo-Thorud på Stampa, hvor det første laget fikk overlevert nye mål.

Som Tøfflus i Skomakergata ville ha sagt det, så var det svært hyggelig å komme med en slik "pakkesang". Vi gleder oss til plutselig å dukke opp på en bane i nærheten av ett av våre lag i barnefotballen med flere mål. Det skjer i løpet av de nærmeste ukene.

 

 

 

 

 

 

 

Målene er sågar blå med hvite nett, noe som er LFK sine klubbfarger. Bedre enn det, kan det ikke gjøres!

Minimålhilsen
LFK web.


Velkommen til Paa bordet

Vi ønsker Paa bordet velkommen som ny samarbeidspartner i Lillehammer FK.

Det er med stor glede vi kan ønske Paa bordet velkommen som ny partner til LFK. Skjønt, ny og ny. Paa bordet har vært en del av fotballfamilien tidligere, og dermed er det mer et velkommen tilbake. Paa bordet skal bistå oss i følge med flere ulike arrangementer, og vi gleder oss til å bygge relasjoner med Ingar og hans lag.

Paa bordet entrer laget vårt som Gullsponsor, og vi takker for den tilliten som de viser oss. Vi ser fram til et spennende samarbeid.

Markedshilsen
LFK web.


Våre Generalsponsorer forlenger engasjementet

Det gleder oss å meddele at både Anlegg Øst Entreprenør og Sparebank 1 Gudbransdal begge har forlenget sine engasjementer som Generalsponsorer til Lillehammer Fotballklbb.

Øverst i hierarkiet finner vi våre Generalsponsorer. De siste årene har pallen vært delt av Anlegg Øst Entreprenør og Sparebank 1 Gudbrandsdal. Vi er svært glade for at vi har fornyet ekteskapsløftene med dem begge, og begge bedrifter vil være synlige med draktreklame i en ny periode. Dette er våre mest omfangsrike avtaler, og vi er trygge på at vi skal finne på mye morsomt med dem begge i årene som kommer.

"Lillehammer Fotballklubb er den største fotballklubben i vårt område. De er en viktig samfunnsaktør som gir et godt tilbud til barn, ungdom og voksne. Det er derfor naturlig for oss at vi fortsetter reisen sammen med de i en fornyet avtale" (S1G)

"Fotball skal være for alle, og gjennom engasjementet i LFK når vi bredt ut" (AØE)

Det er utvilsomt et noe mer krevende sponsormarked for tiden. Det er krig i Europa, høy inflasjon og mange bedrifter opplever også utfordringer. Likevel, det ser greit ut for LFK sin del, og når ribba settes i ovnen, er vi trygge på at flere sugende dybdeløp har gitt avkastning. Vi fornyer mange avtaler denne høsten, og det det er på sin plass å takke for den meget hyggelige mottakelsen som blir oss til del, når vi er ute hos våre trofaste partnere.

Det vil komme en egen oppdatering på alle relevante forhold omkring marked for 2023 her på web.

Markedshilsen fra Stampa
LFK web.


Magi skapes i møtet mellom mennesker

Vi er sikre på at magi skapes når folk møtes. Derfor arrangerer vi LFK Bedriftskobling.

Onsdag var det igjen klart for LFK Bedriftskobling, hvilket er ett av flere høydepunkter i vårt markedsprogram. Den tiden da man bare kunne sende en faktura til en sponsor er for lengst forbi. Det er også en av grunnene til at vi snakker om samarbeidspartnere og ikke sponsorer. Begrepet sponsor gir signaler om at man sponsor, eller på annet vis gir en gave sånn helt uten videre. Det er det naturligvis fortsatt mulig å gjøre, men vi omtaler de bedrifter som støtter oss som samarbeidspartnere. Det betyr at vi samarbeider og latent i det ordet ligger det en forventning om at et samarbeid skal komme begge parter til gode.

I vårt markedsarbeid har vi fokus på fire banehalvdeler, hvilket er:

  • Synlighet
  • Aktivering
  • Nettverk
  • Opplevelser

Det er viktig for oss at et samarbeid med LFK setter samarbeidspartneren i posisjon til å score på alle de foran nevnte målene. Bedriftskobling er et B2B-arrangement som dreier seg om at man kan ta samarbeidet aktivt i bruk. Vi lager kampoppsettet og turneringsspillet, basert på hvem som deltar. Det betyr at samarbeidspartnerne kommer til en ferdig booket plan, hvor man i løpet av en halv dag får gjennomført seks kundemøter. Dermed legger vi som klubb til rette for at man kan få en merverdi gjennom å være en del av vårt nettverk.

I løpet av en halv dag på onsdag ble det gjort arbeid tilsvarende som om en ansatt skulle ha jobbet i to uker. Mer effektivt enn dette er det trolig vanskelig å arbeide. Noen gjorde butikk der og da. Andre har booket nye møter frem i tid, mens andre igjen har prospects/leads å jobbe videre med på litt lengre sikt. Dette er akkurat slik vi ønsker det, og dette viser bare hva som skjer når mennesker møtes ansikt til ansikt, og nettopp det er vår oppgave som klubb. Bedriftskobling er både nettverk og aktivering på en og samme tid.

LFK Marked benytter anledningen til å takke Scandic Victoria for et godt vertskap. Rammene er viktig for at Bedriftskobling skal bli en suksess, og de finnes i sentrum i Lily.

Markedshilsen fra LFK web.


Samfunnsansvar i praksis

Vi gleder oss over å ha fått med oss Kirkens SOS på laget! 

Siste tilskudd på vårt lag av samarbeidspartnere er Kirkens SOS. Det kan hende at noen lurer på hva vi har funnet på nå, men dette er helt naturlig, all den tid vi jobber med spillerutvikling. Det er nemlig vårt primære fokus, men når vi snakker om spillerutvikling, så tenker vi at vi skal lage både bra folk og gode spillere.

Det er en gang slik at de færreste til slutt kan leve av fotballen i profesjonell forstand. Det nåløyet er meget trangt, men vi forsøker å hjelpe alle som har den drømmen til at den blir virkeliggjort. Et viktig perspektiv er at det å delta i organisert aktivitet er dannelse i praksis. Vi har en unik mulighet til å påvirke våre spillere, slik at de får med seg en ballast som de vil dra nytte av, også utenfor banen, altså ellers i livet. Det er en vesentlig del av vårt samfunnsoppdrag som idrettslag.

Hilde Lothe er vår kontaktperson hos Kirkens SOS, og hun var forleden dag innom Kulturhuset på Stampa. Hun påpeker at idretten er et et viktig lim i samfunnet og det er mange som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, og da spesielt fotball. Det er dermed en arena hvor det skjer mye læring, og den er viktig med tanke på inkludering og utenforskap.

"Fotballen engasjerer mange og når bredt ut" (Hilde Lothe/Kirkens SOS)

Hilde fremhever at det er klare likheter mellom samfunnsoppdraget til Kirkens SOS og Lillehammer Fotballklubb. Kirkens SOS er et krisetilbud som er tilgjengelig for alle. Hilde fremhever at de er til stede for folk, noe hun oppfatter at klubben også ønsker å være, enten man er spiller, trener eller del av et støtteapparat rundt lagene.

Kirkens SOS har et meget vel ansett kurs som heter "God å snakke med". Det har også blitt til en bok som lå på bestselgerlisten gjennom 2021. Lillehammer Fotballklubb er en klubb for alle, uavhengig av ambisjonsnivå, etnisitet, religion eller legning. Vi ser at vi nå lykkes bedre enn før, ved at flere spiller fotball lengre. Det er vi glade for, men det er fortsatt rom for forbedring. Vi ønsker å jakte den gode samtalen som trygge voksne rollemodeller kan bidra til overfor våre spillere. Det er derfor svært gledelig at vi nå får tilgang til dette kurset.

Hilde sier at noe av kjernen i Kirkens SOS sin virksomhet er at de skal støtte og styrke og være til stede. Hun er klar på at man kan bli enda bedre - sammen!

Vi gleder oss over å ha fått med oss Hilde og hennes lag, og sammen tydeliggjør vi vårt viktige felles samfunnsoppdrag. Så kan vi berolige alle med at vi ikke skal utøve noen form for forkynning eller behandling. Det er bare slik at Kirkens SOS er en av to store aktører på mental helse i Norge. Den ballen tar vi selvfølgelig sammen med Hilde og hennes lag.

Empatisk hilsen fra Stampa

LFK web.

 


Vellykket Vintersamling Sport (VS)

I går var det endelig klart for årets første arrangement i regi av Marked.

Vi arbeider hardt for at det skal være givende å være en del av LFK-familien. Den tiden man så på sponsorater som rene gaver er utvilsomt forbi, og de aller fleste bedrifter må regne hjem et sponsorat. Derfor har vi i Lillehammer Fotballklubb en rimelig bred og variert meny gjennom året, hvor våre Samarbeidspartnere kan ta del i ulike arrangementer og opplevelser.

I går var vi endelig i gang, og årets første arrangement var Vintersamling Sport. Det arrangeres hos Aksjemøllen hvor vi finner Toppen Skybar. Egon i underetasjen bød på herlig pizza og det ble en givende stund med flott utsikt over byen.

I går fikk våre Samarbeidspartnere og inviterte gjester en status på hvordan det står til i klubben. Ny Styreleder, Ole Martin Hojem, formidlet sine tanker om sesongen som ligger foran oss. Hovedtrener for A-laget, Rune Hagen, delte også sine tanker omkring det som blir en meget spennende sesong.

Både mat og drikke smakte og ikke minst leverer Toppen Skybar spektakulære omgivelser. Vi er heldige i Lillehammer Fotballklubb som har mange Samarbeidspartnere med oss på laget. Det muliggjør kvelder som gårsdagen.

Markedshilsen

LFK web.


Sammen skal vi ta samfunnsansvar

Det er en stor glede å ønske Brunbjørn velkommen som ny Hovedsponsor i Lillehammer Fotballklubb.

Denne høsten bidro Brunbjørn til et lite utstyrsløft som kom en del lag i Yngres Avdeling til gode. Dette ble starten på en god dialog, og det er en stor glede å kunne informere om at Brunbjørn går inn som Hovedsponsor de neste to årene.

Vi skal i 2022 og 2023 fortsette utstyrsløftet. Samtidig bidrar også Brunbjørn med midler som hjelper oss å håndtere vekst og positiv utvikling i klubben.

Brunbjørn er også en bedrift som er svært tydelig når det kommer til samfunnsansvar. Vi skal sammen med dem motvirke utenforskap og vi øremerker noen midler slik at flest mulig barn i Lillehammer kan ta del i våre aktiviteter.

Det meste spennende er kanskje vår felles ambisjon om å inkludere flere personer i arbeidslivet. Det er et felles mål å se på hvordan vi kan legge til rette for å få yngre voksne ut i arbeidslivet, og da som ansatte i Brunbjørn. Det kan være alt fra personer med kort botid i Norge, alternativt mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Brunbjørn er i vekst og trenger flere ansatte. Her ønsker vi i fellesskap å se på løsninger som, gitt at vi lykkes, vil spare Lillehammersamfunnet for betydelige beløp.

Vi gleder oss over å ha fått med oss Brunbjørn på laget. Vi nærmer oss nå 50 samarbeidende bedrifter hvilket er et synlig bevis på at fotballfamilien er i vekst. Det er på sin plass å benytte anledningen til å takke for den positivitet og velvilje vi blir møtt med i næringslivet.

Samfunnsengasjert hilsen

LFK web.