Korona-oppdatering 7. april: Ting endrer seg fort

Budskapet nå er at ting endrer seg fort. Veldig fort. Senest i går hadde arrangøren av Dana Cup et håp om å gjennomføre, i dag er det bekreftet at Dana Cup avlyses. Vi gjentar også en del av budskapene fra gårsdagens oppdatering.

Read more


Korona-oppdatering 6. april: Er det lov å bruke Stampesletta da?

Spørsmålet i tittelen er et av mange spørsmål vi får inn daglig. I det videre gir vi status på en del områder per 6. april 2020.

Read more


Dana Cup 2020 - oppdatering 6. april

Klubbene Lillehammer FK, Lillehammer KFK og Faaberg har besluttet å møtes i slutten av april for å ta en avgjørelse knyttet til Dana Cup. Vi ønsker i samarbeidets ånd å ta samme avgjørelse knyttet til sommercup. Dana Cup har åpnet for at man får refusjon frem til og med midten av juni, men vi ønsker å ta en tidlig avgjørelse da dette berører sommerferieplaner. Man trenger derfor ikke å foreta seg noe før ny info kommer.

Info om Dana Cup kommer før 1. mai. 

Foto: Jess Madsen. Hentet fra Dana Cup sine nettsider 6.4.20.

 


Kampanje Støttemedlemskap og Sesongkort

Vi trekker ut noen heldige vinnere blant dem som betaler Støttemedlemskap eller kombinert Støttemedlemskap og Sesongkort for 2020. Premiene er gitt av G-Sport Rustadstuen og Diadora. Kampanjen varer frem til 1. juni.

Det er krevende tider for mange, og hverdagen er for oss alle svært annerledes enn den vanligvis er. Da er det godt å se framover, tenke positivt og glede seg til at vi igjen skal se fotballen rulle, både for store og små. Vi skal samles til trening og kamp, og små og store øyeblikk vil skapes. Idretten har en unik, samlende kraft, og vi er sikre på at Lillehammer FK på lik linje med andre lag og foreninger, bidrar til et lim i lokalsamfunnet.

Vi i Lillehammer FK er som mange andre sterkt berørt av situasjon og vi arbeider for tiden knallhardt med å sørge for at vi skal kunne levere et fullverdig tilbud den dagen vi får lov til å begynne opp igjen med normal aktivitet. I den forbindelse kjører vi nå i gang en kampanje i april og mai knyttet til Støttemedlemskap og Sesongkort for 2020. Vi tilbyr to ulike løsninger som følger:

  • Støttemedlemskap kr. 300,-
  • Støttemedlemskap og Sesongkort kr. 600,-

Velger man kombinert Støttemedlemskap og Sesongkort, får du årets hjemmekamper på Stampa for under halv pris. I tillegg byr vi på kaffe og vaffel i kiosken. Kort sagt et påskeegg av dimensjoner!

Du betaler enkelt i VIPPS, hvor du søker opp Lillehammer Fotballklubb. Deretter velger du hvilket pasningsalternativ du går for.

Kampanjen varer fram til 1. juni 2020. Blant dem som ”signer” opp i kampanjeperioden trekker vi ut noen heldige vinnere som får en premie gitt av G-Sport Rustadstuen og Diadora. Vinnere offentliggjøres 1. juni 2020 på våre websider og i sosiale medier.

Det er mange gode medlemsfordeler, som ved bruk gjør at du sparer inn igjen medlemskapet temmelig raskt. Medlemsfordelene leser du i denne linken: Medlemsfordeler Lillehammer FK

I likhet med vår nabo, LIK, har vi mottatt noen gaver den siste tiden. Det takker vi ydmykt for, og det er gledelig at vi betyr mye for mange mennesker. Dem som dette gjelder, trenger ikke å betale en gang til. Dere har selvfølgelig også mulighet til å bli trukket ut i kampanjeperioden.


Aktivitet på Stampesletta

Lillehammer kommune holder Stampesletta åpen for uorganisert aktivitet. Her finner dere viktig informasjon fra kommunen og oss som klubb.

Lillehammer FK støtter lojalt opp om den nasjonale dugnaden knyttet til COVID-19, hvor målet er å begrense smitten så mye som mulig. Vi har på våre websider og i informasjon til våre medlemmer og Samarbeidspartnere vært tydelig på vårt standpunkt, hvor vi ikke ønsker aktivitet på Stampesletta.

Dette skyldes flere forhold, blant annet anbefalinger fra NFF og NFF Indre Østland. Det er naturlig at vi som klubb slutter oss lojalt til de retningslinjer som kommer fra Krets og Forbund. Her ønsker vi å agere solidarisk med resten av fotballfamilien.

Lørdag valgte Politiet å stanse den uorganiserte aktiviteten, og vi tenker at det er synd for dem som blir rammet. I tillegg tenker vi at Politiet kanskje har mange andre viktige forhold å ta seg av.

Det postes også tidvis svært ukritisk bilder av uorganisert aktivitet på Stampesletta i sosiale medier. Dette kan være aktivitet som faller innenfor gjeldene regler, men som da på uheldig vis kan ramme både enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Basert på hvordan folk uttaler seg i kommentarfeltene, tror vi at mye energi ville bli brukt mer konstruktivt om banen var stengt.

Som vi også uttalte i GD, respekterer vi at Lillehammer kommune som anleggseier kan falle ned på andre konklusjoner, og vedlagt denne saken finner dere brevet fra Kommunelegen. Her utdypes viktige forhold mht. bruken av Stampesletta. Vi ber alle medlemmer om å sette seg godt inn i vedlagte skriv som dere finner i pdf her på siden. Det henger også plakater på Stampesletta mht. de regler som gjelder ved uorganisert aktivitet/bruk av anlegget.

Vi har ellers stor tillit til at våre medlemmer kan ta veloverveide valg. Det har de siste to ukene vist. Vi både håper og tror at vi om ikke alt for lenge kan være i gang igjen også med organisert aktivitet. Sesongen begynner senere i år, men den kan fortsatt bli meget fin.

Sportslig hilsen

Styret og Administasjonen

FIL MED BREV FRA KOMMUNEOVERLEGE MORTEN BERGKÅSA: 

BREV FRA KOMMUNEN TIL FOTBALLSPILLERNE I KOMMUNEN


Stampesletta Øvre Bane er stengt

LØRDAG 28. MARS:

Etter en del bekymrede telefoner valgte politiet å besøke banen i dag. Rapporter indikerer at aktiviteten på banen stort sett var i tråd med kommunens råd - men det er altså for lite tydelig hva som er lov og ikke. Ettersom det mangler en plan for oppfølging og begrensning av aktivitetsområder, og en mangel på personell til å håndheve kommunens føringer - er banen stengt inntil videre. Det er altså politiet som har valgt å stenge banen. Lillehammer Fotballklubb ber på vegne av sine medlemmer om en uttalelse til uken fra lokale myndigheter om hva som er lov og ikke.

Inntil det kommer, god helg videre.

 


Stampesletta er åpen for uorganisert aktivitet - følg kommunens råd

Torsdag 26.3 hang Lillehammer Kommune opp skilt om fornuftig bruk av Stampesletta rundt Stampesletta Søndre Bane. Lillehammer Fotballklubb ble først oppmerksomme på dette i dag, fredag 27. mars. Lillehammer Fotballklubb forholder seg til nasjonale føringer om at organisert trening ikke skal forekomme. Se kommunens anbefalinger om uorganisert bruk lenger ned i saken.

Read more


Oppdatering fra Stampa

Lillehammer FK er som mange andre berørt av COVID-19. Her følger en oppdatering fra Stampa.

Floskelen om at ”ting endrer seg fort i fotball” har vel sjelden vært mer aktuell enn denne senvinteren og våren. For bare noen uker tilbake var vi som en følge av seriestart klare for å se masse aktivitet blant våre medlemmer. Et brått skifte gjorde at vi nå i alle fall ikke er i gang før utløpet av april, gitt at nåværende restriksjoner opprettholdes.

Regjeringen har innført tøffe restriksjoner hvor målet er at vi sammen skal bekjempe utbruddet. Et viktig suksesskriteria er en kollektiv dugnad hvor vi alle bidrar. Her har vi som klubb naturligvis fulgt føringer fra myndigheter, forbund og krets og all aktivitet er som kjent stengt ned. Ikke bare håper og tror vi, men derimot så forventer vi, at også våre medlemmer opptrer lojalt og følger de retningslinjer som initieres fra offentlige myndigheter. Dette er trolig den viktigste handlingen for at vi kan komme tilbake igjen i normal drift så raskt som mulig.

Vi har tillit til at våre medlemmer gjør gode og veloverveide vurderinger og derigjennom fornuftige valg. Fotball er et lagspill og vi er dermed alle godt kjent med at en pluss en faktisk kan bli til tre. Gjennom lagspill når vi lengre enn det vi ville gjort alene. COVID-19 blir årets viktigste kamp, og vil vise hvordan vi som enkeltspillere kan agere til lagets beste.

Lillehammer FK taper i likhet med mange andre betydelig beløp. Når inntektene bortfaller har ledelsen en plikt til å agere og treffe tiltak. Da er et åpenbart valg å se på hvordan vi kan redusere kostnadssiden. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at Lillehammer FK har sendt ut permitteringsvarsler til sine ansatte. Styret og Ledelse i klubben arbeider kontinuerlig med ulike scenarier basert på varighet av COVID-19. Målet er å være i forkant som igjen gjør at vi kan iverksette treffsikre tiltak, hvor målet er å minimere følgende av COVID-19 for alle medlemmer av familien til Lillehammer FK.

COVID-19 er en krise som berører oss alle, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har stor respekt og sympati for dem som blir rammet, og virkningene kan bli langvarige. Både vår fysiske og psykiske helse settes på prøvelser i denne tiden. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å bruke sunn fornuft og til å utvise måtehold. Dette er en tid for samhold og felles innsats, noe vi som driver lagidrett bør ha spesielt gode forutsetninger for å lykkes med.

Vi gleder oss etter hvert til å se alle tilbake igjen i aktivitet, både i skolekretser og på Stampa. Den dagen vil komme, men vi vet bare ikke helt sikkert når. Inntil videre ber vi alle våre medlemmer om å ta vare på hverandre og stå samlet i kampen om å forhindre spredning av COVID-19. Mer enn noen gang er det nå nøye hvilke valg vi gjør i vårt daglige liv. Det er der alt begynner.

#deternøye


Informasjon om kontingent og treningsavgift

Her leser du viktig informasjon om årets medlemskap og treningsavgifter. 

Lillehammer FK sender i disse dager ut faktura for medlemskap og treningsavgift. Vi benytter oss av Rubic og har lagt en plan på når dette skal gjøres gjennom året for de ulike årsklassene.

Vi innser at vi per tiden er i en tid med usikkerhet. Samtidig så håper vi at det både er medisinsk og etisk forsvarlig å gjenoppta aktivitet etter utløpet av april. Dette vil medføre at majoriteten av våre medlemmer får en flott og lang sesong, tilnærmet et normalår. Lillehammer FK er som mange andre lag og foreninger berørt og vi taper betydelige beløp slik situasjonen nå er. Vi kan berolige alle medlemmer med at Styret og ledelsen arbeider med ulike scenarier slik at vi så langt det lar seg gjøre, kan ligge i forkant av utviklingen.

Et helt avgjørende tiltak er å sende ut faktura for medlems- og treningsavgifter som normalt. Å betale for årets aktivitet blir trolig en av årets viktigste dugnader. Det sikrer at vi kan gjenoppta aktiviteten på kort varsel, ha et fullverdig tilbud og kompetente trenere på feltet. Dette er dermed avgjørende for at det skal være en klubb å komme tilbake igjen til.

Vi håper på forståelse og velvilje fra våre medlemmer og vi gleder oss til å se dere alle tilbake igjen i aktivitet.

Fellesskapshilsen fra Stampa


Stampesletta er stengt for all aktivitet

Vi oppfordrer på sterkeste til at alle respekterer skiltingen om at banene er stengt.

Lillehammer kommune har stengt Stampesletta, og dette er merket tydelig med skilt. Vi ber innstendig om at alle respekterer de forbud som nå gjelder. Vi spiller for tiden årets viktigste kamp, og da må vi spille på lag og ikke mot hverandre. Vi forventer at våre medlemmer forstår alvoret i situasjonen og følger råd og pålegg fra både nasjonale, regionale og lokale myndigheter.

Vårt fremste ønske er å gjenoppta aktiviteten, men det krever en koordinert og felles innsats hvor vi alle utøver samhandling. Nå gjelder det ikke bare å gjøre de riktige tingene, men også de riktig tingene riktig. Vi oppfordrer derfor alle til å ta inn over seg dette sitatet fra Winston Churchill: "The true guide of life is to do what is right"

Det eneste riktige nå, er å respektere og overholde de krav og pålegg som til enhver tid er gjeldende i Norge. Det betyr at vi agerer lojalt til fellesskapets beste. Det vil være den raskeste måten til å nå målet om at vi kan gjenoppta spillet vi alle elsker - fotball.

Da gjenstår det bare å ønske en god helg preget av veloverveide valg.