Instruktørene er på skolebenken!

Mandag sparker vi i gang årets Tine Fotballskole. Vi er opptatt av grundighet, og derfor gjennomfører årets instruktører Delkurs 1 i Grasrottrenerutdanningen.

I flere år har vi arrangert Tine Fotballskole sammen med vår gode nabo, Lillehammer KFK. Året i år er intet unntak, men grunnet Covid-19 ble skolen i juni kansellert. Skolen i august går som planlagt, og mandag er vi i gang. Vi gleder oss til å ta imot barna og vi ser fram til en uke preget av fotballglede.

Fotball er et fag på lik linje som en revisor, jurist, snekker eller elektriker. Kompetanse er en av våre viktigste verdidrivere, og kursing og skolering er derfor en selvfølge. Derfor har årets instruktører satt seg på "skolebenken". De gjennomfører Barnefotballkurset, som i prinsippet er Delkurs 1 i NFF sin Grasrottrenerutdannelse.

Vi er sikre på at dette skaper mer bevisste instruktører, hvilket igjen gir bedre påvirkning på feltet. En konsekvens av dette er forhåpentligvis at barna trives og opplever mestring og fotballglede. Samtidig er dette et uttrykk for at vi tar både barna og instruktørene på alvor.

Vi ønsker en god kurshelg til alle instruktører og vi ønsker velkommen mandag morgen kl. 09.00. Mail med relevant informasjon er sendt alle foresatte i dag, fredag.

 


Velkommen til "Tirsdagskaffen"

Vi har ambisjoner om at Brakka skal være en naturlig møteplass for gode samtaler, sosialt samvær og kulturbygging. Vi håper mange stikker innom kommende tirsdag mellom 11.00 og 12.00.

Brakka på Stampa ble flyttet på dugnad fra Nordseter til Stampa tilbake i 2008. De siste tiåret har den spilt en vesentlig rolle når det kommer til å ha et tilholdssted for fotballen på Stampa. Vi ønsker at Brakka de kommende årene skal spille en enda viktigere rolle som møteplass og arena for kulturbygging.

Et ledd i dette er at fellesarealene i sommer har blitt pusset opp. Tak, lister og vegger er malt, og bilder er kommet opp på veggene. I tillegg har de tallrike premiene blitt hentet fram og plassert i hyller. Formålet er at dette skaper kultur ved at historien gjøres tilgjengelig, fremfor å ligge gjemt i pappesker.

Enda et ledd i å gjøre Brakka til en naturlig møteplass, er "Tirsdagskaffen". Verdigrunnlaget vårt forkortes Lågen, og bokstaven "å" står for ÅPEN. Det er når som helst mulig å ta turen innom Brakka. Som regel er det folk der, men hver tirsdag mellom 11.00 og 12.00 kan vi garantere at kaffen er fersk. I tillegg skal vi by på noe å bite i til dem som tar turen innom.

Hva er vel bedre enn at folk med engasjement for lokalfotballen kommer sammen, prater, drikker kaffe og løser "verdensproblemer". Dette kan både bli sosialt, faglig og ikke minst et bidrag til den psykiske helsen. Gode samtaler, skal man ikke undervurdere!

Dette er på ingen måte en pensjonistkaffe, og det er ingen aldersbegrensning. Mange arbeider i dag fleksibelt, og kan ta en avstikker fra jobb med matpakken. Vi kan ellers love at det første vi spør om, ikke er når man kan stille på dugnad... Det er således rimelig risikofritt å ta turen.

Første mulighet er tirsdag 4. august. Vi håper at mange kjenner at det nå rykker i skuddfoten, og vi gleder oss til å ta i mot dere på Brakka.

Kaffehilsen fra Brakka.


Kun 10 plasser igjen!

Det går nå raskt til Tine Fotballskole. Det er nå kun 10 plasser igjen. Har du ikke meldt deg på, så haster det nå! 

Grunnet smittevernhensyn, har vi kun plass til 200 barn under årets Tine Fotballskole i august. I skrivende stund har vi kun 10 ledige plasser igjen. Har du lyst til å delta, haster det derfor med å melde seg på. Utsett ikke det du kan gjøre i dag til i morgen, og link til påmelding finner du her: https://lillehammerfk.no/arrangement/tine-fotballskoler/

Scroll ned til overskriten som heter "Påmelding", hvor du finner link til registrering.

Vi arrangerer Tine Fotballskole sammen med våre gode nabo, Lillehammer KFK. På vegne av oss begge, takker vi for den tilliten som vises oss ved at mange har lyst til å delta. Vi minner om at vi har både gutter og jenter som instruktører. Vi har også egne jentegrupper på fotballskolen.

En av våre tre viktigste verdidrivere er Kompetanse. Nytt av året er at alle instruktører gjennomfører Barnefotballkurset. Det er i prinsippet Delkurs 1 i Grasrottrenerutdanningen. Vi er sikre på at dette gir enda bedre påvirkning på feltet. Samtidig er det et tydelig signal om at vi tar barna på alvor.

Da gjenstår det bare å ønske velkommen til en uke preget av idrettsglede. Mer informasjon vil komme, når det nærmer seg oppstart.


ENDELIG ER DET 6-ÅRINGENE SIN TUR

Lillehammer FK har ca. 800 medlemmer og organiserer fotball for barn fra 6 år og opp til og med Seniornivå. Til tross for utbruddet av COVID-19, har vi igjen aktivitet i alle aldersklasser, bortsett fra 6-åringene. Det gleder oss derfor å meddele at det nå er klart for de aller yngste barna.

Lillehammer FK inviterer med dette gutter og jenter født i 2014 til Stampesletta for å prøve fotball.

Dette skjer til følgende to tidspunkt:

  • Tirsdag 9. juni kl. 10.00-13.00

Denne tirsdagen inviteres alle 6 åringene i byens barnehager til Stampa. Vi håper at mange barnehager velger å legge turen innom Stampa denne formiddagen. Vi har utstyr og legger til rette for fotballaktivitet. Her trenger vi litt samhandling med dem som følger med barna på tur.

  • Mandag 15. juni kl. 17.00-19.00

Denne mandagen inviteres alle barn med foresatte til Stampa. Vi har utstyr og legger til rette for fotballaktivitet. Vi stiller med tilstrekkelig antall instruktører denne ettermiddagen.

Oppmøte begge dager er ved ”Brakka” (Klubbhuset) i søndre del av Stampa.

Har dere spørsmål, eller lurer på noe mer omkring fotball, tar dere kontakt med klubben på mail: dagligleder@lillehammerfk.no Alternativt kan man ringe 976 75 776.

Vi gleder oss til å se dere!


FotballXtra Fotballskole i uke 26

Som en erstatning for at Tine Fotballskole utgår så velger Lillehammer Fotballklubb å arrangere fotballskole i uke 26. Da blir det aktivitet hver dag fra mandag til fredag, 22-26 juni. Denne arrangeres av FotballXtra og vil bestå av instruktører som normalt jobber på FotballXtra.

Vi har informert naboklubbene om dette initiativet, og håper spillere fra flere klubber velger å delta!

(Heldigvis mulighet for fotballskole og fotballglede igjen, her bilde fra Lillehammer FK sitt Kick Off i 2019)

Read more


Ansvarlig for lagoppstillinger

Vi er på jakt etter en som kan koordinere våre spillere, dvs. fotballfamilien utenfor banen. Er dette deg?

Lillehammer FK har ca. 800 medlemmer og er en betydelig aktør når det kommer til folkehelse og samfunnsansvar. Både barn, ungdommer og voksne tar del i meningsfull aktivitet, uavhengig av ambisjoner, og vi har et betydelig aktivitetsnivå, både på og utenfor banen.

I Idrettsbyen Lillehammer, er det vanlig at frivillige lag og foreninger hjelper hverandre med dugnadspersonell til ulike arrangementer. Lillehammer FK er i alt overveiende grad en dugnadsdrevet klubb, og inntekter fra ulike arrangementer, utgjør en betydelig post i regnskapet. Per i dag bidrar vi med folk til disse arrangementene:

  • Lillehammer Cup
  • Birkebeinerrennet
  • Russetreffet
  • Birkebeinerrittet

Din rolle i klubben vil være å sette opp de ulike lagoppstillingene til disse arrangementene. Her stilles det flere 11èr lag samtidig, så en viss praktisk og organisatorisk sans er å foretrekke. Du bør også tåle litt stress og det å ha flere tanker i hodet samtidig.

Denne rollen i klubben er basert på dugnad/frivillighet, men med en nøktern økonomisk kompensasjon. Det viktigste du får igjen, er uansett trolig å jobbe med masse bra mennesker i en åpen og entusiastisk klubb, hvor vi vil hverandre vel.

Har du et organisatorisk gen i deg og liker å jobbe med planlegging og koordinering, tar du kontakt med Daglig Leder på mail: dagligleder@lillehammerfk.no

Alternativt ringer du 976 75 776.

Vi gleder oss til å høre fra deg.


Tine Fotballskole i sommer

Hver sommer arrangerer vi Tine Fotballskole sammen med Lillehammer KFK. I juni blir det ingen skole, men vi satser på nettkjenning i august!

I flere år har vi nå hatt et solid samarbeid med vår gode nabo, Lillehammer KFK, hvor vi har arrangert Tine Fotballskole i både juni og august. Første uken etter skoleslutt og siste uken før skolestart, har mange gutter og jenter opplevd idrettsglede og mestring på Stampesletta. Omlag 300 gutter og jenter deltar til sammen på de to skolene, og vi vet hvor viktig disse to ukene er for mange.

Som alle forstår, blir det umulig å arrangere årets fotballskole i juni. Vi håper imidlertid at det er mulig å gjennomføre fotballskole i august.

Påmelding gjøres rett på våre websider i denne linken: Påmelding Tine Fotballskole i august

Vi gjør oppmerksom på at grunnet fortsatt stor usikkerhet, har vi ennå ikke åpnet for påmelding i august. Så snart vi mottar tydelige signaler, samt har de nødvendige rammebetingelser på plass, vil vi åpne for påmelding til Tine Fotballskole i august.

Lærerik hilsen fra oss i Lillehammer FK


Årsmøte 19. februar 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer FK.  Årsmøtet avholdes den 19. februar kl. 18.00 i kafeen i Curlinghallen.

Fullstendig sakliste med vedlagte saksdokumenter foreligger her (Saksdokumenter årsmøte 19.02.20), samt i papirform på klubbhuset brakka. Valgkomiteens innstilling vil foreligge på årsmøtet.

Av miljøhensyn vil kun få eksemplarer trykkes opp til årsmøtet. Vi ber de fremmøtte om å laste ned dokumentene elektronisk.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år og ha vært medlem av Lillehammer FK minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Påmelding FotballXtra 2019/2020 er åpen

Hva er FotballXtra?

FotballXtra er et klubbnøytralt tilbud i regi av Lillehammer Fotballklubb. Både gutter og jenter er velkomne. Tilbudet tilstreber å være åpent for spillere på alle nivåer fra 4-7 klasse. Hvis spilleren er fotballinteressert og ønsker å trene passer tilbudet godt. Trenerne blir skolert før årets sesong på oppfølging av spillere på flere nivåer, slik at vi kan gi så mange barn som mulig god individuell oppfølging. Det sosiale aspektet er også viktig, spesielt på FotballXtra mandag og torsdag deler vi mest mulig inn etter alderstrinn.

Barna hentes etter skoleslutt og får servert enkel brødmat før trening.

Foto: Hanne-Kjersti S. Iversen. FotballXtra 2018/2019.

Utvikling av tilbudet basert på årets erfaringer

I forrige uke avsluttet vi årets FotballXtra-sesong. Mer enn 150 deltakere har vært med på FotballXtra og UngdomsXtra sesongen 2018/2019. Noen var med en kort periode, de fleste hele sesongen.

"Vi erfarte at det kanskje ble litt tøft å være med på FotballXtra til tider. Opplegget har blitt veldig bra, men vinteren i Lillehammer kan være brutal", sier spillerutvikler på FotballXtra Kim Solberg.

Derfor har vi, basert på disse erfaringene, besluttet å ta fri hele januar fra fotball i årets sesong. Vi vil tilby spesielt interesserte en mulighet til å være med på et skadeforebyggende program med fokus på bevegelighet, styrke/eksplosivitet og koordinasjon i januar. Xtratilbudet man melder seg på innbefatter månedene september-desember og februar-mai, med to måneders oppsigelsestid (inneværende og neste).

Instruktører med variert bakgrunn

"Vi har en god kombinasjon av trenere med fotballutdanning, samt trenere fra klubbens junior- og senioravdeling. Internt har vi en egen skolering, og vi ønsker derfor at trenerne våre er utdannet slik at de kan følge opp spillerne. Den aller viktigste egenskapen vi ser etter når vi ansetter unge trenere er håndlag med barn og glimt i øyet - noe som bidrar til at alle barna kan finne seg sitt forbilde", uttaler sportssjef for FotballXtra, Henrik Wangberg.

Klespakke

Alle deltakerne anbefales å benytte vår klubbnøytrale FotballXtra-kolleksjon. Denne kan prøves og bestilles på Rustadstuen fra 15. juni og helt frem til vi starter. Destod tidligere ute man er jo mer sikret er man tidlig levering. For deltakere på FotballXtra har vi ordnet egne priser på kleskolleksjonen vår.

Påmelding og info:

For påmelding registrer dere her.

Alle registrerte blir lagt inn i Rubic LagetMitt hvor informasjon om treningstider kommer.

Følg oss på Facebook!


Velkommen til Stjerneserien!

Velkommen til Stjerneserien på Stampesletta lørdag 15. juni fra kl. 10-15.

Bli med og hei frem våre stjerner på Wednesday United lørdag 15. juni! Stjerneserien kommer til Lillehammer og Wednesday United skal møte Vind IL, Brane IL, Elverum Fotball og HamKam.

 

Program:

Kl. 10-13: Seriespill

Kl. 13-14: Bli kjent med LFK og vårt fotballmiljø. Aktiviteter for nye og gamle spillere.

Kl. 14-15: Seriespill fortsetter

 

Arrangementet er gratis, og vi har åpen kiosk med salg av kaffe, vafler og brus.

 

Lyst til å spille med Wednesday Juniors?

Vi ønsker nye barn og unge velkomne til å bli med på en nysatsning – Wednesday Juniors! Fotballmiljøet er en viktig møteplass for nye vennskap, samhold og felleskap. Vi i Lillehammer Fotballklubb har siden 1995 hatt et tilbud for fotballspillere med funksjonsnedsettelser.

Er du mellom 9 og 12 år og ønsker å spille fotball med oss? Vi har lyst til å starte nytt lag med deg! Vi ønsker både jenter og gutter velkomne.

Meld din interesse til Pål Erik Heimstad tlf. 913 60 580 / epost: pal.heimstad@gmail.com

Hvis interesse starter vi fotballtreninger onsdager kl. 18 på Sportsplassen.

 

Wednesday United