I media kan man få inntrykk av det ikke er aktivitet i Breddefotballen. Vi føler det er på tide å tegne et noe mer nyansert bilde av det som skjer på Grasrota i Fotball-Norge.

Vi skal innrømme at da Norge stengte ned medio mars, så det rimelig mørkt ut. Følelsen var omtrent som at hovedsikringen røyk på Brakka, og det ble bekmørkt. Det er krevende å måtte stenge på dagen, og å leve i usikkerhet mht. hvor langvarig dette skulle bli.

Heldigvis ble oppholdet av begrenset varighet. Vi i Lillehammer FK var uten aktivitet i ca. seks uker, eller halvannen måned om du vil. I mai var vi i gang igjen med organisert aktivitet, og vi rullet ut alle våre årsklasser, fra seks år og opp til og med seniornivå. Vi gjenopptok også aktivitet i det klubbnøytrale tilbudet, FotballXtra. Vår nabo, Lillehammer KFK, gjenopptok også aktivitet i mai. Det kan her være verdt å påpeke at i følge NFF var det kun 30 % av klubbene i Norge som evnet å gjenoppta aktivitet i mai måned.

I mai var det begrensninger når det kommer til rammebetingelser. Her kan nevnes antall spillere, størrelser på områder og avstandsbegrensninger. Dette skulle også vise seg å bli kortvarig, og allerede 1. juni kunne alle spillere i barne- og ungdomsfotballen trene som normalt. Stikkordet her er ”kontakt”. Dermed kunne man igjen spille vanlige kamper på treningene. Dette gjelder for spillere tom. 19 år, dvs. Junioralder.

Vårt Senior Herrer A-lag har det imidlertid ikke blitt lempet for, og de trener fortsatt med krav om en meters avstand. Det samme gjelder for våre Parautøvere i Wednesday United.

I takt med at samfunnet har gjenåpnet har det nå i en god tid vært klart at det blir kamper og full aktivitet i høst. Dette gjelder for alle spillere fra 6-19 år. Dermed blir det høstsesong som vanlig med kamper. Det er dermed duket for betydelig aktivitet gjennom hele høsten. På Stampesletta og på Grendebaner i skolekretsene vil det yre med aktivitet gjennom høsten. Dette forutsetter imidlertid at vi evner å overholde alle regler knyttet til smittevern, og at det ikke blir et nytt stort smitteutbrudd.

Om vi skal oppsummere, så inneholder året 2020 følgende uvanligheter:

  • Pause fra medio mars og ut april
  • Trening uten kontakt i mai
  • Ingen kamper i vår

De foran nevnte punkter gjelder for spillere fra 6-19 år. Når det gjelder våre to Seniorlag er situasjonen som følger:

  • Pause fra medio mars og ut april
  • Trening uten kontakt siden mai
  • Mest trolig ingen seriekamper i 2020

Vi synes det er svært beklagelig at vårt A-lag mest trolig ikke får ordinært seriespill i 2020. Vi beklager også på det sterkeste at våre Parautøvere i Wednesday United lider samme skjebne som vårt A-lag. Wednesday United er også et meget viktig lag for oss, spesielt knyttet til vårt samfunnsoppdrag innen folkehelse. Vi skulle svært gjerne sett at våre to seniorlag kom i gang med ordinær aktivitet.

Samtidig må det ikke være tvil om at vi i Lillehammer FK tar Covid-19 på største alvor. Vi har hatt et strengt regime og sterkt fokus på smittevern, siden vi gjenopptok aktivitet i mai. Vi innretter oss selvfølgelig etter de føringer som kommer fra Regjeringen og øvrige nasjonale myndigheter. Vi er en del av den nasjonale dugnaden og det ansvaret tar vi på alvor, ikke minst i følge med gjennomføringen av høstens kamper.

Det er viktig å presisere at Breddefotballen ikke er stengt ned. Det er kun Seniorlag i Breddefotballen som verken får lov til å trene med kontakt eller spille kamper.

Konklusjonen blir derfor at det faktisk kunne vært mye verre. I en stor klubb som Lillehammer, hvor vi har dusinvis av lag påmeldt i seriesystemet, har det vært aktivitet i tre og en halv måned. Spoler vi tilbake til mars, hvor alt ble stengt og ingen visste verken varighet eller omfang, er det all grunn til å være svært fornøyd med den aktiviteten som gjennomføres i 2020. Vi har faktisk kun to lag som ikke spiller seriekamper i år. Da bør en kanskje heve blikket fra egne fotballsko og se litt lengre enn eget kunstgress. Det er trolig andre grupper i samfunnet som har større utfordringer.

Lillehammer FK er en klubb som i alt overveiende grad er tuftet på frivillighet og dugnadsånd. Kampene er nå i gang og vi ønsker alle foresatte som tar i et tak rundt lagene i klubben, både på og utenfor banen, masse lykke til med årets kampsesong. Vi er helt avhengig av foresatte som velger å engasjere seg. Vi blir så gode som det vi evner å bli i lag.

En oppfordring ut over dette, er å ta turen på kamp! Det yrer av aktivitet gjennom hele høsten, og å ta del i barn og unges idrettsglede er et verdifullt bidrag til den mentale folkehelsen.

Breddefotballen er ikke død – velkommen på kamp!

Entusiastisk hilsen

Jostein Wahl

Daglig Leder