Til tross for uforutsigbare rammebetingelser, ruller ballen videre i FotballXtra.

FotballXtra er vårt klubbnøytrale tilbud, hvor alle som ønsker mer trening ut over økter i eget lag, kan melde seg på. Det er ingen seleksjon basert på ferdigheter, men et fellestrekk er vel at både guttene og jentene er ivrige og glad i aktivitet.

Vi er godt fornøyd med årets oppstart. Spesielt godt fornøyd er vi med å arrangere egen dag for jentene. Vi takker for responsen som dette tilbudet har fått, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Vi innretter oss selvfølgelig etter de til en hver tid gjeldende bestemmelsene når det kommer til Covid-19. Vi lytter til både NFF og NFF Indre Østland, samt at vi har god dialog med lokale myndigheter. Som en konsekvens av dette, henter vi ikke spillere i minibuss denne høsten. Vi er på denne «ballen», men det er lite trolig at dette skjer før tidligst i januar.

Vi har ellers rullerende påmelding, og mer informasjon og link til påmelding finner du i denne saken på våre websider: Info og påmelding til FotballXtra

Xtrahilsen
LFK web