Vi kan på ny invitere til felles sesongavslutning for Yngres Avdeling. 

Det er med stor glede at vi endelig kan invitere til felles sesongavslutning for Yngres Avdeling i Lillehammer Fotballklubb. Denne markeringen har vært et savn de siste to årene, og det er svært gledelig at vi kan gjenoppta denne tradisjonen.

Avslutningen blir på Lillehammer videregående skole, avd. Sør lørdag 6. november fra kl. 13.00 til 15.00.

Invitasjon har blitt sendt ut til Trenere og Lagledere rundt alle lag i Yngres via Rubic Laget Mitt. Hvert lag sender felles påmelding med antallet barn og voksne (fra Støtteapparatet) som stiller. Denne sendes på mail til: dagligleder@lillehammerfk.no

Frist for påmelding er tirsdag 2. november.

Vi ser fram til en flott lørdag preget av kulturbygging.

Se ellers offisiell invitasjon med all relevant info som dere finner her: Invitasjon avslutning

Sportslig hilsen
Styret i LFK