Årsmøtet nærmer seg, og her finner du relevante dokumenter.

Onsdag 8. mars kl. 18.00 er det avspark for Årsmøte i Lillehammer Fotballklubb. Møtested er som i fjor i Curlinghallen, vest for Eidsiva Arena.

Her finner du relevante dokumenter til Årsmøtet.

Sakliste: Sakliste til Årsmøte 08.03.2023

Sak 4 – Forretningsorden: Forretningsorden

Sak 8 – Årsberetning: Årsberetning 2022 signert

Sak 9 – Årsregnskap med noter: Årsregnskap med noter
Sak 9 – Revisjonsberetning: Uavhengig_revisors_beretning – signed
Sak 9 – Rapport fra Kontrollkomitéen: Årsrapport Kontrollkomité 2022

Sak 10 – Orientering om mulig fusjon LFK og LKFK: Orienteringssak årsmøter LFK og LKFK

Sak 11 – Medlemskontingent 2024: Medlemskontingent

Sak 12 – Budsjett 2023: Budsjett 2023

Sak 13 – Organisasjonsplan: Organisasjonsplan

Sak 14 – Valgkomitéens innstilling: Valgkomiteens innstilling til Styret i LFK 2023

Da gjenstår det bare å ønske vel møtt.

LFK web.