Tradisjonen tro er det igjen klart for årsmøte i Lillehammer Fotballklubb. Her følger informasjon om tid og sted.

Årsmøte i et idrettslag er det man gjerne kaller for Generalforsamling i næringslivet. Dette er klubbens høyeste myndighet/organ og på årsmøtet vedtas ulike forhold som legger føringer for klubbens drift. Her kan medlemmer møte og stemme over de forhold som er på saklisten.

For å kunne stemme på Årsmøtet, må man ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst fire måneder og ikke skylde klubben kontingent.

Årsmøtet avholdes digitalt tirsdag 9. mars kl. 18.00 

Grunnet nasjonale retningslinjer knyttet til smittevern, arrangeres det i år et digitalt årsmøte. Skulle det inntreffe endringer i de nasjonale føringer, kan det bli aktuelt å justere gjennomføringen av årsmøtet.

Til årets digitale årsmøte oppfordrer vi sterkt til at medlemmer som vil delta melder seg på. Det gjøres  innen fredag 5. mars kl. 15.00. Påmelding sendes på mail til: dagligleder@lillehammerfk.no

I påmeldingen må du oppgi navn, og den aktuelle mailadressen hvor du ønsker møtelinken tilsendt.

Påmelding er viktig, både ut i fra praktiske hensyn, men også i forhold til stemmeberettigelse.

Sakliste med fullstendig årsmelding, regnskap samt eventuelle innkomne forslag vil bli gjort tilgjengelig for våre medlemmer senest en uke før årsmøtet.

Vi minner om at forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før årsmøtet, dvs. tirsdag 23. februar.

Demokratisk hilsen
LFK web