Før helgen fikk mange et varsel fra Rubic. Det betyr at det igjen er tid for å betale medlemskontingenten.

Lillehammer FK er som de aller fleste andre idrettslag tuftet på frivillighet og dugnadsånd. I forlengelsen av dette perspektivet, er medlemsinntekter en vesentlig inntektskilde for klubben. Nå er det igjen tid for å betale kontingent, og den er sendt ut via Rubic i uken som gikk.

Vi ønsker å understreke at innbetalingen er delt i to etapper. Det som nå betales er kontingent. Et annet ord for kontingent er medlemskap. For å delta i aktivitet, må man naturlig nok være medlem av det aktuelle idrettslaget, i dette tilfellet Lillehammer Fotballklubb.

Senere i år vil det komme krav om Treningsavgift, og denne er differensiert. Naturlig nok øker prisen, desto eldre spilleren blir. Dette fordi det koster Lillehammer FK mer å drifte lag, desto eldre spillerne blir.

Medlemsinntektene skal dekke en lang rekke kostnader ifm. den aktiviteten vi tilbyr. Her kan vi blant annet nevne leie av baner og haller, dommerhonorarer, drakter, utstyr, kurs/skolering, lagspåmelding/-avgifter, forsikring osv.

For å skape forutsigbarhet for alle våre medlemmer samarbeider vi tett med Rubic. Vi fakturerer derfor på samme tid som i fjor, hvilket også er planen i årene som kommer. Dermed bør det ikke være overraskende når fakturaen fra klubben dukker opp.

Til orientering kan vi opplyse om at Årsmøtet i Lillehammer FK vedtar satser for både kontingent og treningsavgift det påfølgende året. Det betyr at Årsmøtet i 2020 vedtok satser for 2021. Årsmøtet nå i vinter, vil vedta satser for 2022. Gjeldende satser for kontingent og treningsavgifter finnes på våre websider: Medlems- og treningsavgift

Vi avslutter med å takke alle som lojalt betale kontingenter og treningsavgifter i 2020. Sesongen 2021 synes ikke å bli mindre krevende enn fjoråret, og vi håper på fortsatt lojal innbetaling fra alle våre medlemmer. Det sikrer at vi kan tilby et best mulig produkt til alle våre spillere.

Da gjenstår det bare å ønske varmt velkommen til en ny sesong. Den har allerede bydd på mye god aktivitet, ved at gresset på Stampa er grønt denne vinteren.